1. အိမ်
 2. >
 3. အောင်ပွဲခံချက်
 4. >
 5. Winning Singapore and Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore Since 2012 to 2024

Winning Singapore and Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore Since 2012 to 2024

15-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ, အောင်ပွဲခံချက်

0

4d ရလဒ်များ

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools Since 2016 to 2024

13 July – 1st Prize, Consolation x 2
10 July – 3rd Prize, Starter, Consolation

6 July – Consolation
3 July – 3rd Prize, Starter, Consolation

30 June – Starter x 2, Consolation
26 June – Consolation x 2
23 June – Starter
ဇွန် 22 - စတင်သည်။
ဇွန် ၁၉ – နှစ်သိမ့်မှု
16 June – Consolation
12 June – Consolation
9 June – Consolation x 2
8 June – Starter
5 June – Starter
2 June – Starter x 3
1 June – Starter, Consolation x 3
29 May – Starter, Consolation x 2
26 May – 3rd Prize, Starter, Consolation

25 May – Starter
22 May – Starter
မေ ၁၉ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
18 May – Starter x 2
15 May – Consolation
11 May – Starter, Consolation
5 May – 1st Prize, Starter
4 May – 3rd Prize, Consolation

1 May – Starter, Consolation x 2
24 April – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation

21 April – Starter x 3, Consolation x 2
20 April – Starter x 4
17 April – Starter
14 April – 3rd Prize, Starter, Consolation x 2

13 April – Starter x 2
10 April – Starter
7 April – Consolation
6 April – 3rd Prize, Consolation

30 March – Starter
27 March – Starter x 2
24 March – Starter, Consolation
23 March – 2nd Prize, Consolation x 2
20 March – Consolation x 2
မတ်လ 17 - စတင်သည်။
16 March – Starter
13 March – Consolation x 2
10 March – Starter, Consolation
9 March – 3rd Prize, Starter
6 March – Starter x 3, Consolation
3 March – 3rd Prize, Consolation

2 March – Starter, Consolation
28 February – Starter, Consolation x 2
ဖေဖော်ဝါရီ 24 – စတင်သူ
21 February – Starter, Consolation x 2
18 February – Starter, Consolation
17 February – 2nd Prize, Starter x 3, Consolation x 2

14 February – Consolation x 3
11 February – Starter x 2
10 February – 3rd Prize
7 February – 1st Prize, Starter x 3, Consolation

4 February – Starter
3 February – Consolation
31 January – Starter, Consolation
21 January – Starter, Consolation x 2
17 January – Starter, Consolation
14 January – 3rd Prize, Starter

13 January – Starter x 4
10 January – 1st Prize, Starter

6 January – Consolation
3 January – Starter x 2, Consolation

Singapore Pools အတွက် Winning JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Winning 4D Numbers for Singapore Pools 4D Since 2012 to 2024

13 Jul 2024 – 1478 Win System 1487 (1st Prize) – Platinum Prediction
13 Jul 2024 – 0226 Win System 6022 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jul 2024 – 3679 Win System 9763 (3rd Prize) – Platinum Prediction

10 Jul 2024 – 0367 Win System 0736 (Starter Prize) – Platinum Prediction
07 Jul 2024 – 2447 Win System 2447 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jul 2024 – 1789 Win System 1897 (1st Prize) – Silver Prediction

06 Jul 2024 – 4477 Win System 7474 (Starter Prize) – Elite Prediction
03 Jul 2024 – 0367 Win System 6703 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Jun 2024 – 1226 Win System 2261 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jun 2024 – 4149 Win Direct 4149 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction

29 Jun 2024 – 1449 Win System 4149 (Starter Prize) – Elite Prediction
26 Jun 2024 – 0336 Win System 0336 (Starter Prize) – Elite Prediction
23 Jun 2024 – 4643 Win Direct 4643 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction

23 Jun 2024 – 3446 Win System 4643 (Starter Prize) – Elite Prediction
19 Jun 2024 – 0667 Win System 7660 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Jun 2024 – 1579 Win System 7591 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Jun 2024 – 1558 Win System 1855 (3rd Prize) – Elite Prediction
15 Jun 2024 – 0468 Win System 8046 (2nd Prize) – Free Prediction

09 Jun 2024 – 1289 Win System 9218 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Jun 2024 – 0579 Win System 9570 (2nd Prize) – Silver Prediction

05 Jun 2024 – 1266 Win System 1662 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Jun 2024 – 0458 Win System 4805 (Starter Prize) – Elite Prediction
02 Jun 2024 – 0458 Win System 4805 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Jun 2024 – 0458 Win System 4805 (Starter Prize) – Platinum Prediction
02 Jun 2024 – 2458 Win System 5428 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Jun 2024 – 0245 Win System 0542 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Jun 2024 – 3677 Win System 7736 (Consolation Prize) – Elite Prediction
01 Jun 2024 – 0458 Win System 0845 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
25 May 2024 – 0279 Win System 0729 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
25 May 2024 – 3679 Win System 9376 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
22 May 2024 – 1259 Win System 2591 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
12 May 2024 – 0579 Win System 0759 (Consolation Prize) – Free Prediction
11 May 2024 – 0136 Win System 3610 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
05 May 2024 – 0256 Win System 2650 (Starter Prize) – Elite Prediction
05 May 2024 – 0256 Win System 2650 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
05 May 2024 – 0256 Win System 2650 (Starter Prize) – Platinum Prediction
04 May 2024 – 2130 Win Direct 2130 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction

04 May 2024 – 0123 Win System 2130 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
28 Apr 2024 – 0355 Win System 5530 (Starter Prize) – Elite Prediction
28 Apr 2024 – 0169 Win System 9061 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Apr 2024 – 3689 Win System 3698 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Apr 2024 – 4489 Win System 4489 (1st Prize) – Elite Prediction

27 Apr 2024 – 0678 Win System 7806 (Consolation Prize) – Free Prediction
24 Apr 2024 – 1489 Win System 1489 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Apr 2024 – 1689 Win System 1689 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Apr 2024 – 1689 Win System 1689 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Apr 2024 – 1689 Win System 1689 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
24 Apr 2024 – 1568 Win System 8516 (Consolation Prize) – Silver Prediction
21 Apr 2024 – 7694 Win Direct 7694 (Starter Prize) – Gold Prediction

21 Apr 2024 – 4679 Win System 7694 (Starter Prize) – Silver Prediction
21 Apr 2024 – 0578 Win System 5708 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Apr 2024 – 5708 Win Direct 5708 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
21 Apr 2024 – 0578 Win System 5708 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Apr 2024 – 5789 Win System 8597 (Starter Prize) – Silver Prediction
14 Apr 2024 – 1289 Win System 1892 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

13 Apr 2024 – 3689 Win System 3968 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Apr 2024 – 1788 Win System 8178 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Apr 2024 – 3689 Win System 9836 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Apr 2024 – 7506 Win Direct 7506 (Consolation Prize) – Gold Prediction
13 Apr 2024 – 0567 Win System 7506 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Apr 2024 – 0124 Win System 4210 (2nd Prize) – Silver Prediction

10 Apr 2024 – 0459 Win System 5940 (Starter Prize) – Elite Prediction
10 Apr 2024 – 3491 Win Direct 3491 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
10 Apr 2024 – 1349 Win System 3491 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Apr 2024 – 1449 Win System 4419 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Apr 2024 – 4569 Win System 9645 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Apr 2024 – 1236 Win System 1326 (Consolation Prize) – Free Prediction
06 Apr 2024 – 0449 Win System 4094 (Consolation Prize) – Elite Prediction
06 Apr 2024 – 0169 Win System 9106 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
31 Mar 2024 – 3689 Win System 3689 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 1568 Win System 6581 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 3679 Win System 6937 (Starter Prize) – Free Prediction
30 Mar 2024 – 2232 Win Direct 2232 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
30 Mar 2024 – 2223 Win System 2232 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Mar 2024 – 0145 Win System 0154 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Mar 2024 – 2267 Win System 2267 (Starter Prize) – Elite Prediction
23 Mar 2024 – 1235 Win System 1532 (3rd Prize) – Free Prediction

23 Mar 2024 – 1566 Win System 5166 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Mar 2024 – 4566 Win System 4566 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Mar 2024 – 1567 Win System 5167 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 0237 Win System 0327 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Mar 2024 – 0267 Win System 7620 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Mar 2024 – 1128 Win System 2118 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Mar 2024 – 0458 Win System 5048 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Mar 2024 – 2689 Win System 9682 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Mar 2024 – 0468 Win System 4068 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2024 – 3566 Win System 3656 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Mar 2024 – 3668 Win System 6638 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Mar 2024 – 1667 Win System 6167 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 0124 Win System 4120 (1st Prize) – Silver Prediction
28 Feb 2024 – 4779 Win System 7947 (1st Prize) – Elite Prediction
28 Feb 2024 – 4779 Win System 7947 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Feb 2024 – 6372 Win Direct 6372 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

24 Feb 2024 – 2367 Win System 6372 (Starter Prize) – Platinum Prediction
17 Feb 2024 – 0256 Win System 2506 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Feb 2024 – 1269 Win System 2916 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Feb 2024 – 0788 Win System 7088 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Feb 2024 – 2679 Win System 2769 (Consolation Prize) – Free Prediction
04 Feb 2024 – 1185 Win Direct 1185 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
04 Feb 2024 – 1158 Win System 1185 (Consolation Prize) – Elite Prediction
03 Feb 2024 – 1245 Win System 1254 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

03 Feb 2024 – 2479 Win System 7942 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Feb 2024 – 2358 Win System 8352 (Starter Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 1230 Win Direct 1230 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

31 Jan 2024 – 0123 Win System 1230 (Starter Prize) – Platinum Prediction
31 Jan 2024 – 1588 Win System 8815 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jan 2024 – 1379 Win System 9371 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 2456 Win System 5264 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 2368 Win System 8362 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Jan 2024 – 4679 Win System 4697 (Starter Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 0118 Win System 0181 (Consolation Prize) – Elite Prediction
28 Jan 2024 – 2378 Win System 7382 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 0457 Win System 7054 (Consolation Prize) – Free Prediction
27 Jan 2024 – 3578 Win System 5387 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0778 Win System 8077 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 4799 Win System 9497 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 4568 Win System 8456 (Starter Prize) – Silver Prediction
21 Jan 2024 – 0237 Win System 7302 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0456 Win System 6504 (Consolation Prize) – Free Prediction
20 Jan 2024 – 2358 Win System 8235 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Jan 2024 – 7658 Win Direct 7658 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
20 Jan 2024 – 5678 Win System 7658 (Starter Prize) – Platinum Prediction
20 Jan 2024 – 4646 Win Direct 4646 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
20 Jan 2024 – 4466 Win System 4646 (Consolation Prize) – Elite Prediction
20 Jan 2024 – 0123 Win System 1302 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
14 Jan 2024 – 1489 Win System 9841 (Starter Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 1358 Win System 5318 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2024 – 4779 Win System 9774 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 1568 Win System 8165 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Jan 2024 – 1269 Win System 2691 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jan 2024 – 5678 Win System 6587 (Starter Prize) – Platinum Prediction
13 Jan 2024 – 0315 Win Direct 0315 (Starter Prize) – Gold Prediction
13 Jan 2024 – 0135 Win System 0315 (Starter Prize) – Silver Prediction
13 Jan 2024 – 1269 Win System 1926 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0158 Win System 0185 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 1688 Win System 1868 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 1144 Win System 1144 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 5678 Win System 6587 (Consolation Prize) – Free Prediction

Winning Singapore Pools 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012


Winning 4D Numbers for Malaysia Magnum 4D Since 2014 to 2024

13 Jul 2024 – 1259 Win System 1295 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jul 2024 – 8063 Win Direct 8063 (Consolation Prize) – Gold Prediction
13 Jul 2024 – 0368 Win System 8063 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Jul 2024 – 3457 Win System 4537 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 Jul 2024 – 4568 Win System 8654 (Special Prize) – Free Prediction
06 Jul 2024 – 1459 Win System 5491 (Special Prize) – Free Prediction
06 Jul 2024 – 1489 Win System 8419 (Consolation Prize) – Silver Prediction
03 Jul 2024 – 2367 Win System 2673 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Jun 2024 – 2348 Win System 8432 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jun 2024 – 0237 Win System 3270 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jun 2024 – 0347 Win System 0437 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jun 2024 – 0378 Win System 0738 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jun 2024 – 2489 Win System 2849 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 Jun 2024 – 1247 Win System 7421 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

15 Jun 2024 – 0568 Win System 5680 (Special Prize) – Silver Prediction
09 Jun 2024 – 4889 Win System 4988 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Jun 2024 – 0124 Win System 1204 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Jun 2024 – 2257 Win System 5227 (Consolation Prize) – Elite Prediction
05 Jun 2024 – 2478 Win System 8472 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Jun 2024 – 1279 Win System 2791 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
29 May 2024 – 1457 Win System 5741 (3rd Prize) – Elite Prediction

29 May 2024 – 1457 Win System 5741 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction
29 May 2024 – 1457 Win System 5741 (3rd Prize) – Silver Prediction
22 May 2024 – 0568 Win System 0658 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
22 May 2024 – 0128 Win System 2180 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 May 2024 – 1367 Win System 6173 (Consolation Prize) – Free Prediction
12 May 2024 – 8180 Win Direct 8180 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

12 May 2024 – 0188 Win System 8180 (Special Prize) – Elite Prediction
12 May 2024 – 7865 Win Direct 7865 (Consolation Prize) – Gold Prediction
12 May 2024 – 5678 Win System 7865 (Consolation Prize) – Silver Prediction
08 May 2024 – 5169 Win Direct 5169 (Special Prize) – Gold Prediction

08 May 2024 – 1569 Win System 5169 (Special Prize) – Silver Prediction
08 May 2024 – 1569 Win System 9165 (Consolation Prize) – Silver Prediction
05 May 2024 – 1356 Win System 5613 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 May 2024 – 0459 Win System 0459 (Consolation Prize) – Silver Prediction
04 May 2024 – 0257 Win System 0725 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 May 2024 – 0277 Win System 7702 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 May 2024 – 4579 Win System 9754 (Special Prize) – Silver Prediction
04 May 2024 – 1186 Win Direct 1186 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
04 May 2024 – 1168 Win System 1186 (Consolation Prize) – Elite Prediction
01 May 2024 – 3489 Win System 3948 (3rd Prize) – Silver Prediction
01 May 2024 – 2678 Win System 7268 (Consolation Prize) – Free Prediction
28 Apr 2024 – 6574 Win Direct 6574 (1st Prize) – Gold Prediction

28 Apr 2024 – 4567 Win System 6574 (1st Prize) – Silver Prediction
28 Apr 2024 – 2499 Win System 2949 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Apr 2024 – 1569 Win System 6591 (Special Prize) – Silver Prediction
24 Apr 2024 – 1347 Win System 3714 (Special Prize) – Free Prediction
21 Apr 2024 – 3466 Win System 3646 (Special Prize) – Elite Prediction
21 Apr 2024 – 5678 Win System 8756 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Apr 2024 – 2689 Win System 6829 (Special Prize) – Silver Prediction
10 Apr 2024 – 6789 Win System 8769 (3rd Prize) – Free Prediction

10 Apr 2024 – 0345 Win System 5340 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Apr 2024 – 0356 Win System 6035 (Special Prize) – Silver Prediction
07 Apr 2024 – 0678 Win System 7860 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2024 – 3447 Win System 3744 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2024 – 9457 Win Direct 9457 (Special Prize) – Gold Prediction
06 Apr 2024 – 4579 Win System 9457 (Special Prize) – Silver Prediction
03 Apr 2024 – 2849 Win Direct 2849 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
03 Apr 2024 – 2489 Win System 2849 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 0123 Win System 3021 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 3021 Win Direct 3021 (1st Prize) – Platinum Direct Prediction
30 Mar 2024 – 0123 Win System 3021 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 3478 Win System 3478 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 0688 Win System 8068 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2024 – 4365 Win Direct 4365 (Special Prize) – Gold Prediction

27 Mar 2024 – 2678 Win System 8726 (Special Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2024 – 3456 Win System 4365 (Special Prize) – Silver Prediction
24 Mar 2024 – 3466 Win System 3466 (Consolation Prize) – Elite Prediction
23 Mar 2024 – 3789 Win System 9783 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Mar 2024 – 4689 Win System 4689 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Mar 2024 – 4678 Win System 8746 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 5786 Win Direct 5786 (Consolation Prize) – Gold Prediction

20 Mar 2024 – 0158 Win System 0185 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 5678 Win System 5786 (Consolation Prize) – Silver Prediction
17 Mar 2024 – 1359 Win System 9153 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Mar 2024 – 1177 Win System 1717 (Special Prize) – Elite Prediction
16 Mar 2024 – 4579 Win System 5479 (Special Prize) – Silver Prediction
13 Mar 2024 – 2489 Win System 2489 (Special Prize) – Silver Prediction
10 Mar 2024 – 0246 Win System 6204 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Mar 2024 – 8576 Win Direct 8576 (2nd Prize) – Platinum Direct Prediction

09 Mar 2024 – 5678 Win System 8576 (2nd Prize) – Platinum Prediction
09 Mar 2024 – 1479 Win System 7194 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2024 – 3689 Win System 6938 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Mar 2024 – 5678 Win System 7586 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Mar 2024 – 2389 Win System 8329 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 0345 Win System 4350 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 3469 Win System 9346 (Special Prize) – Free Prediction
28 Feb 2024 – 2667 Win System 7266 (Special Prize) – Elite Prediction
25 Feb 2024 – 3498 Win Direct 3498 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
25 Feb 2024 – 3489 Win System 3498 (Special Prize) – Platinum Prediction
25 Feb 2024 – 0569 Win System 0569 (Special Prize) – Free Prediction
25 Feb 2024 – 1679 Win System 9167 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2024 – 0125 Win System 1502 (2nd Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2024 – 0357 Win System 7530 (Special Prize) – Free Prediction
18 Feb 2024 – 0139 Win System 9103 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Feb 2024 – 2489 Win System 2489 (1st Prize) – Platinum Prediction

17 Feb 2024 – 0158 Win System 0158 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Feb 2024 – 0348 Win System 0348 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
11 Feb 2024 – 0689 Win System 0689 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Feb 2024 – 4589 Win System 9458 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 Feb 2024 – 0457 Win System 7054 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Feb 2024 – 4299 Win Direct 4299 (3rd Prize) – Elite Direct Prediction
07 Feb 2024 – 2499 Win System 4299 (3rd Prize) – Elite Prediction
07 Feb 2024 – 6789 Win System 8796 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Feb 2024 – 6789 Win System 8796 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Feb 2024 – 2279 Win System 7229 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jan 2024 – 1578 Win System 5781 (Special Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 0378 Win System 8730 (Special Prize) – Free Prediction
28 Jan 2024 – 4579 Win System 7495 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Jan 2024 – 6699 Win System 6969 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Jan 2024 – 5689 Win System 6598 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Jan 2024 – 3459 Win System 4953 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Jan 2024 – 6505 Win Direct 6505 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 6505 Win Direct 6505 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0236 Win System 0263 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 1389 Win System 8193 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Jan 2024 – 0457 Win System 7450 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2024 – 0077 Win System 0770 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 2160 Win Direct 2160 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
14 Jan 2024 – 0126 Win System 2160 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Jan 2024 – 0123 Win System 2301 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Jan 2024 – 0147 Win System 1740 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0569 Win System 5690 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0569 Win System 5690 (Consolation Prize) – Silver Prediction
07 Jan 2024 – 1348 Win System 3184 (1st Prize) – Silver Prediction

07 Jan 2024 – 0378 Win System 8703 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jan 2024 – 0468 Win System 4860 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jan 2024 – 0239 Win System 9203 (Special Prize) – Silver Prediction
06 Jan 2024 – 3459 Win System 9435 (Special Prize) – Silver Prediction
03 Jan 2024 – 0468 Win System 4068 (Special Prize) – Free Prediction

Winning Malaysia Magnum 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။

ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အခမဲ့ ၁ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ၁

 


အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှား 4D အောင်ပွဲခံရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ပြသည်" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
7 ရက် အခမဲ့ ခန့်မှန်းစမ်းသပ်မှု
ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။