fbpx
 1. အိမ်
 2. >
 3. 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ
 4. >
 5. 2017 ခုနှစ်အတွက် 4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော Malaysia 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။

2017 ခုနှစ်အတွက် 4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော Malaysia 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။

01-01-2018 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ

0

Malaysia Magnum 4D အတွက် 2017 အတွက် 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရရှိခြင်း။

31 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0358 Wins System 8035 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
31 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1467 Wins System 4671 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
30 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0469 စနစ် 6049 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
30 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0156 Wins System 0561 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
27 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0179 Wins System 1790 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 3749 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 3749 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
24 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 8793 တိုက်ရိုက် 8793 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
24 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1267 Wins System 7621 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
24 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 3479 Wins System 3749 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
24 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0456 Wins System 0564 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 3789 Wins System 8793 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0368 Wins System 0683 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
20 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1459 Wins System 5941 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
17 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 7865 တိုက်ရိုက် 7865 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
17 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 3468 Wins System 4863 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
17 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0179 Wins System 9107 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
17 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 5678 စနစ် 7865 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
17 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0248 Wins System 0284 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
13 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0157 Wins System 7015 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
13 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1267 Wins System 7216 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
13 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0177 Wins System 1077 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
10 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 4789 Wins System 9478 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1467 Wins System 7416 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
6 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 0136 Wins System 0136 (Starter Prize) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
29 နိုဝင်ဘာ 2017 – 4689 Wins System 9864 (တတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 နိုဝင်ဘာ 2017 – 1146 Wins System 6114 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
25 နိုဝင်ဘာ 2017 – 0289 Wins System 9082 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
19 Nov 2017 – 2348 Wins System 2483 (Starter Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
15 နိုဝင်ဘာ 2017 – 0147 Wins System 0147 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 နိုဝင်ဘာ 2017 – 0578 Wins System 0578 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
11 နိုဝင်ဘာ 2017 – 0489 Wins System 9408 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 နိုဝင်ဘာ 2017 – 1567 Wins System 1567 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
8 Nov 2017 – 0158 Wins System 5081 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 နိုဝင်ဘာ 2017 – 2589 Wins System 2985 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 Nov 2017 – 4083 Direct Wins 4083 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
4 Nov 2017 – 6289 Direct 6289 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
4 Nov 2017 – 0348 Wins System 4083 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
4 Nov 2017 – 0348 Wins System 4083 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 Nov 2017 – 2689 Wins System 6289 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
1 Nov 2017 – 3578 Wins System 7385 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
29 အောက်တိုဘာ 2017 – 2348 Wins System 8243 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 အောက်တိုဘာ 2017 – 1245 Wins System 5241 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 အောက်တိုဘာ 2017 – 2389 Wins System 9382 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 အောက်တိုဘာ 2017 – 1359 Wins System 9135 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
15 အောက်တိုဘာ 2017 – 2589 အနိုင်ရစနစ် 9528 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
14 အောက်တိုဘာ 2017 – 0458 စနစ် 5408 အနိုင်ရ (အထူးဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
8 အောက်တိုဘာ 2017 – 2389 Wins System 3928 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
7 အောက်တိုဘာ 2017 – 7698 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 7698 (ပထမဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်

7 အောက်တိုဘာ 2017 – 6789 Wins System 7698 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 အောက်တိုဘာ 2017 – 2689 Wins System 9268 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 အောက်တိုဘာ 2017 – 0459 စနစ် 4059 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
4 အောက်တိုဘာ 2017 – 2589 အနိုင်ရစနစ် 2958 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
4 အောက်တိုဘာ 2017 – 0148 Wins System 8104 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
1 အောက်တိုဘာ 2017 – 1238 Wins System 3128 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
1 အောက်တိုဘာ 2017 – 4678 Wins System 8764 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
30 စက်တင်ဘာ 2017 – 0357 Wins System 0735 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
30 စက်တင်ဘာ 2017 – 2348 Wins System 3842 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
30 စက်တင်ဘာ 2017 – 1578 Wins System 8715 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
27 စက်တင်ဘာ 2017 – 0124 Wins System 1240 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 စက်တင်ဘာ 2017 – 1578 Wins System 5781 (Starter Prize) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
24 စက်တင်ဘာ 2017 – 0458 စနစ် 5840 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
24 စက်တင်ဘာ 2017 – 1347 Wins System 3714 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 စက်တင်ဘာ 2017 – 6789 Wins System 9876 (Starter Prize) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
17 စက်တင်ဘာ 2017 – 0556 Wins System 6505 (1st Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
16 စက်တင်ဘာ 2017 – 3468 Wins System 4638 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
10 စက်တင်ဘာ 2017 – 9371 တိုက်ရိုက် 9371 (ပထမဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
10 စက်တင်ဘာ 2017 – 1379 Wins System 9371 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
3 စက်တင်ဘာ 2017 – 2578 Wins System 8572 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
27 သြဂုတ် 2017 – 0379 Wins System 0937 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
27 သြဂုတ် 2017 – 1347 Wins System 3417 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
27 သြဂုတ် 2017 – 2357 Wins System 3275 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
26 သြဂုတ် 2017 – 0356 Wins System 6530 (တတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 သြဂုတ် 2017 – 4678 Wins System 7468 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
20 သြဂုတ် 2017 – 1234 Wins System 4213 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
20 သြဂုတ် 2017 – 0258 Wins System 8520 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
19 သြဂုတ် 2017 – 2568 Wins System 2658 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
19 သြဂုတ် 2017 – 0127 Wins System 1027 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
16 သြဂုတ် 2017 – 4837 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 4837 (တတိယဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
16 သြဂုတ် 2017 – 3478 Wins System 4837 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
16 သြဂုတ် 2017 – 1267 Wins System 1627 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
13 သြဂုတ် 2017 – 5678 စနစ် 7586 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
12 သြဂုတ် 2017 – 1256 Wins System 6521 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
9 သြဂုတ် 2017 – 1346 Wins System 3146 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 သြဂုတ် 2017 – 2381 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 2381 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
9 သြဂုတ် 2017 – 1238 Wins System 2381 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
6 သြဂုတ် 2017 – 0356 Wins System 6350 (2nd Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
30 ဇူလိုင် 2017 – 1235 Wins System 2135 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 ဇူလိုင် 2017 – 3589 Wins System 8359 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
29 ဇူလိုင် 2017 – 0258 Wins System 0528 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 ဇူလိုင် 2017 – 0257 Wins System 5720 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 ဇူလိုင် 2017 – 0678 Wins System 6708 (တတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 ဇူလိုင် 2017 – 0678 Wins System 0687 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 ဇူလိုင် 2017 – 2348 Wins System 4823 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
22 ဇူလိုင် 2017 – 0158 Wins System 8105 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
16 ဇူလိုင် 2017 – 3789 Wins System 9783 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 ဇူလိုင် 2017 – 5960 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 5960 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 ဇူလိုင် 2017 – 0569 Wins System 5960 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 ဇူလိုင် 2017 – 1148 Wins System 4118 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
5 ဇူလိုင် 2017 – 0668 Wins System 8066 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
2 ဇူလိုင် 2017 – 0159 Wins System 0519 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
2 ဇူလိုင် 2017 – 0357 Wins System 3507 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
1 ဇူလိုင် 2017 – 1356 Wins System 3156 (1st Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
1 ဇူလိုင် 2017 – 1356 Wins System 3615 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
28 ဇွန်လ 2017 – 2561 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 2561 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
28 ဇွန်လ 2017 – 0689 Wins System 8609 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
28 ဇွန်လ 2017 – 1256 Wins System 2561 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
25 ဇွန်လ 2017 – 0289 Wins System 2980 (ဒုတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 ဇွန်လ 2017 – 3458 Wins System 4583 (ဒုတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
21 ဇွန်လ 2017 – 1347 Wins System 7134 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
17 ဇွန်လ 2017 – 2348 Wins System 4382 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
17 ဇွန်လ 2017 – 0347 Wins System 4703 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
17 ဇွန်လ 2017 – 4679 Wins System 4967 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
17 ဇွန်လ 2017 – 0357 Wins System 5037 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
17 ဇွန်လ 2017 – 0348 Wins System 4380 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
14 ဇွန်လ 2017 – 1356 Wins System 5163 (1st Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
14 ဇွန်လ 2017 – 0128 Wins System 0821 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
11 ဇွန်လ 2017 – 1278 Wins System 2178 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
10 ဇွန်လ 2017 – 5789 Wins System 8759 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
7 ဇွန်လ 2017 – 0237 Wins System 2037 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
7 ဇွန်လ 2017 – 1258 Wins System 5281 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
3 ဇွန်လ 2017 – 2689 Wins System 6829 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 မေလ 2017 – 2358 Wins System 2853 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 မေလ 2017 – 3568 Wins System 6583 (တတိယဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
24 မေလ 2017 – 3379 Wins System 3793 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
21 မေလ 2017 – 0345 Wins System 0543 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
20 မေလ 2017 – 0267 Wins System 2067 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
20 မေလ 2017 – 0245 Wins System 4502 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
17 မေလ 2017 – 0347 Wins System 0437 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
17 မေလ 2017 – 1568 Wins System 8561 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
13 မေလ 2017 – 0236 Wins System 2306 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
13 မေလ 2017 – 0247 Wins System 7024 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
10 မေလ 2017 – 0378 Wins System 3807 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
6 မေလ 2017 – 2165 Direct 2165 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
6 မေလ 2017 – 1256 Wins System 2165 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
3 မေလ 2017 – 0267 Wins System 6270 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
3 မေလ 2017 – 2346 Wins System 3246 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
30 ဧပြီလ 2017 – 0258 Wins System 2580 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
30 ဧပြီလ 2017 – 1468 Wins System 4681 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
26 ဧပြီလ 2017 – 1358 Wins System 5183 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
23 ဧပြီလ 2017 – 9846 တိုက်ရိုက် 9846 (တတိယဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
23 ဧပြီလ 2017 – 4689 Wins System 9846 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 ဧပြီလ 2017 – 3568 စနစ် 5638 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
19 ဧပြီလ 2017 – 1256 Wins System 2615 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
15 ဧပြီလ 2017 – 0168 Wins System 6810 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 ဧပြီလ 2017 – 2689 Wins System 2698 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
9 ဧပြီလ 2017 – 0167 Wins System 6701 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 ဧပြီလ 2017 – 1789 ခုနှစ် Wins System 1879 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 ဧပြီလ 2017 – 3679 တွင် System 7639 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
8 ဧပြီလ 2017 – 2346 Wins System 6324 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
5 ဧပြီလ 2017 – 1278 Wins System 1287 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
1 ဧပြီလ 2017 – 8496 တိုက်ရိုက် 8496 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
1 ဧပြီလ 2017 – 4689 Wins System 8496 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
26 မတ်လ 2017 – 0167 Wins System 7160 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
25 မတ်လ 2017 – 3679 Wins System 7396 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
18 Mar 2017 – 0125 Wins System 5102 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 Mar 2017 – 2456 Wins System 6254 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 Mar 2017 – 0459 Wins System 5904 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 မတ်လ 2017 – 0259 စနစ် 5902 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
11 Mar 2017 – 2468 Wins System 8264 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
11 မတ်လ 2017 – 0346 စနစ် 4630 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
11 Mar 2017 – 4578 Wins System 8754 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
8 Mar 2017 – 2368 Wins System 6823 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
5 မတ်လ 2017 – 0569 စနစ် 6059 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
5 မတ်လ 2017 – 1789 Wins System 7918 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 Mar 2017 – 0367 Wins System 0376 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
1 Mar 2017 – 0169 Wins System 1960 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
26 Feb 2017 – 5679 Wins System 5967 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
26 Feb 2017 – 0256 Wins System 2560 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
25 Feb 2017 – 1357 Wins System 7315 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 Feb 2017 – 1458 Wins System 1584 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
19 Feb 2017 – 2345 Wins System 5423 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 Feb 2017 – 1579 Wins System 9157 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 Feb 2017 – 2346 Wins System 4632 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
11 Feb 2017 – 1479 Wins System 7941 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 Feb 2017 – 0368 Wins System 3086 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 Feb 2017 – 5789 Wins System 8795 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 Feb 2017 – 0124 Wins System 1204 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
8 Feb 2017 – 0123 Wins System 0231 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 Feb 2017 – 3469 Wins System 3694 (တတိယဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
4 Feb 2017 – 0449 Wins System 4094 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
1 Feb 2017 – 0367 Wins System 6370 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 Jan 2017 – 0367 Wins System 0673 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
25 Jan 2017 – 0256 Wins System 5260 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
15 Jan 2017 – 0149 Wins System 4109 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
11 Jan 2017 – 3678 Wins System 6873 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
8 Jan 2017 – 2689 Wins System 2698 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)

4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော 2016 အနိုင်ရ မလေးရှား 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။

4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော 2015 အနိုင်ရ မလေးရှား 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။

4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော 2014 အနိုင်ရ မလေးရှား 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။

တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။

ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အခမဲ့ ၁ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ၁


အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူ 4D အနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
4 ရက် အခမဲ့ ခန့်မှန်းစမ်းသပ်မှု
ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။