fbpx
 1. အိမ်
 2. >
 3. 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ
 4. >
 5. 2015 ခုနှစ်အတွက် 4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော Malaysia 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။

2015 ခုနှစ်အတွက် 4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော Malaysia 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရခြင်း။

: 29-12-2015 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ

0

2015 ခုနှစ်အတွက် Malaysia Magnum 4D အတွက် 4D နံပါတ်များ အနိုင်ရရှိခြင်း။

26 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 1289 Wins System 9281 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
23 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 1234 Wins System 4213 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
20 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 1347 Wins System 4137 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
20 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 1347 Wins System 4137 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
20 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 0147 Wins System 0741 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
19 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 1289 Wins System 1892 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
16 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 0864 တိုက်ရိုက် 0864 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
16 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 0468 စနစ် 0864 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
12 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 0378 တိုက်ရိုက် 0378 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
12 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 0378 စနစ် 0378 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
9 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 2567 Wins System 2567 (ဒုတိယဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
9 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 1247 Wins System 2147 (တတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
2 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 3458 စနစ် 5384 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
2 ဒီဇင်ဘာ 2015 – 3458 စနစ် 5384 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
29 Nov 2015 – 0124 Wins System 2014 (တတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 Nov 2015 – 1346 Wins System 6431 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
29 နိုဝင်ဘာ 2015 – 0678 စနစ် 8760 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
28 နိုဝင်ဘာ 2015 – 8251 တိုက်ရိုက် 8251 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
28 နိုဝင်ဘာ 2015 – 0124 Wins System 2014 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
28 နိုဝင်ဘာ 2015 – 1258 Wins System 8251 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
25 နိုဝင်ဘာ 2015 – 1356 Wins System 3615 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 Nov 2015 – 8071 Direct 8071 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
22 Nov 2015 – 0178 Wins System 8071 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
18 Nov 2015 – 3567 Wins System 6537 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
18 Nov 2015 – 3567 Wins System 5673 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
18 Nov 2015 – 0147 Wins System 1074 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
18 Nov 2015 – 1268 Wins System 6182 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 Nov 2015 – 2579 Wins System 5279 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
15 Nov 2015 – 1569 Wins System 9615 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
15 Nov 2015 – 0267 Wins System 6702 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
14 Nov 2015 – 1568 Wins System 5168 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
11 Nov 2015 – 0348 Wins System 3804 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
1 Nov 2015 – 0651 Direct 0651 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
1 Nov 2015 – 0156 Wins System 0651 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
31 အောက်တိုဘာ 2015 – 8067 တိုက်ရိုက် 8067 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
31 အောက်တိုဘာ 2015 – 0678 Wins System 8067 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
31 အောက်တိုဘာ 2015 – 0456 Wins System 0654 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
31 အောက်တိုဘာ 2015 – 0458 Wins System 0658 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
31 အောက်တိုဘာ 2015 – 1477 Wins System 7714 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
31 အောက်တိုဘာ 2015 – 1234 Wins System 3142 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
25 အောက်တိုဘာ 2015 – 0457 စနစ် 4057 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
18 အောက်တိုဘာ 2015 – 0147 Wins System 1704 (1st Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
18 အောက်တိုဘာ 2015 – 0268 Wins System 2068 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
17 အောက်တိုဘာ 2015 – 0568 စနစ် 8560 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
17 အောက်တိုဘာ 2015 – 2469 Wins System 6429 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
17 အောက်တိုဘာ 2015 – 0589 စနစ် 5809 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
17 အောက်တိုဘာ 2015 – 0178 Wins System 0781 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
14 အောက်တိုဘာ 2015 – 4589 Wins System 5948 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
14 အောက်တိုဘာ 2015 – 0578 စနစ် 0758 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
14 အောက်တိုဘာ 2015 – 4578 စနစ် 5478 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
7 အောက်တိုဘာ 2015 – 0778 တွင် System 7078 (ဒုတိယဆု) – ပလက်တီနမ်ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
7 အောက်တိုဘာ 2015 – 0136 Wins System 6301 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
7 အောက်တိုဘာ 2015 – 3456 Wins System 5643 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
3 အောက်တိုဘာ 2015 – 7843 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 7843 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
3 Oct 2015 – 3478 Wins System 7843 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
3 အောက်တိုဘာ 2015 – 3457 Wins System 7435 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
3 အောက်တိုဘာ 2015 – 0579 စနစ် 9750 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
30 စက်တင်ဘာ 2015 – 2458 Wins System 8542 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
30 စက်တင်ဘာ 2015 – 2397 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 2397 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
30 စက်တင်ဘာ 2015 – 2379 Wins System 2397 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
27 စက်တင်ဘာ 2015 – 0347 Wins System 0374 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 0157 Wins System 5071 (2nd Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 6048 တိုက်ရိုက် 6048 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 0178 Wins System 7018 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 3458 Wins System 3584 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 0467 Wins System 0746 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 0468 Wins System 6048 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
26 စက်တင်ဘာ 2015 – 0156 Wins System 6501 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 စက်တင်ဘာ 2015 – 8659 တိုက်ရိုက် 8659 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
23 စက်တင်ဘာ 2015 – 6589 Wins System 8659 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 စက်တင်ဘာ 2015 – 5689 Wins System 9586 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
23 စက်တင်ဘာ 2015 – 3567 Wins System 6753 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
20 စက်တင်ဘာ 2015 – 0458 Wins System 5804 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
16 စက်တင်ဘာ 2015 – 2457 Wins System 4572 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 စက်တင်ဘာ 2015 – 1349 Wins System 4139 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
12 စက်တင်ဘာ 2015 – 1247 Wins System 7241 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
12 စက်တင်ဘာ 2015 – 1249 Wins System 4192 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 စက်တင်ဘာ 2015 – 0129 Wins System 1092 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 စက်တင်ဘာ 2015 – 3457 Wins System 7534 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
9 စက်တင်ဘာ 2015 – 0678 0768 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
9 စက်တင်ဘာ 2015 – 0558 စနစ် 5850 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
6 စက်တင်ဘာ 2015 – 1749 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 1749 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
6 စက်တင်ဘာ 2015 – 1479 Wins System 1749 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
6 စက်တင်ဘာ 2015 – 0234 Wins System 3402 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
2 စက်တင်ဘာ 2015 – 3478 အနိုင်ရစနစ် 7438 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
29 သြဂုတ် 2015 – 0358 Wins System 3805 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 သြဂုတ် 2015 – 0458 စနစ် 8540 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
29 သြဂုတ် 2015 – 0458 စနစ် 8540 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
23 သြဂုတ် 2015 – 0149 0149 Wins System 0149 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
22 သြဂုတ် 2015 – 1578 အနိုင်ရစနစ် 7158 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
19 သြဂုတ် 2015 – 4568 စနစ် 5486 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
19 သြဂုတ် 2015 – 4689 အနိုင်ရစနစ် 8964 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 သြဂုတ် 2015 – 1247 Wins System 4721 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 သြဂုတ် 2015 – 1458 စနစ် 5148 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
8 သြဂုတ် 2015 – 2679 Wins System 2769 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
5 သြဂုတ် 2015 – 4689 Wins System 6849 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
5 သြဂုတ် 2015 – 0347 Wins System 7403 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
1 သြဂုတ် 2015 – 4578 စနစ် 8754 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
29 ဇူလိုင် 2015 – 2679 Wins System 7629 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
25 ဇူလိုင် 2015 – 2681 Direct 2681 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
25 ဇူလိုင် 2015 – 1258 Wins System 1852 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
25 ဇူလိုင် 2015 – 1268 Wins System 2681 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
18 ဇူလိုင် 2015 – 3567 Wins System 6573 (ပထမဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
18 ဇူလိုင် 2015 – 0167 Wins System 0761 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
18 ဇူလိုင် 2015 – 1479 Wins System 4917 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
15 ဇူလိုင် 2015 – 4679 အထူး 6497 (အထူးဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
12 ဇူလိုင် 2015 – 9360 တိုက်ရိုက် 9360 အနိုင်ရ (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
12 ဇူလိုင် 2015 – 0369 Wins System 9360 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 ဇူလိုင် 2015 – 2348 Wins System 2483 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
11 ဇူလိုင် 2015 – 1685 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 1685 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
11 ဇူလိုင် 2015 – 5789 Wins System 8579 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
11 ဇူလိုင် 2015 – 1685 Wins System 1685 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
8 ဇူလိုင် 2015 – 3568 Wins System 6385 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
5 ဇူလိုင် 2015 – 0358 Wins System 0538 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 ဇွန်လ 2015 – 9504 တိုက်ရိုက် 9504 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
28 ဇွန်လ 2015 – 1238 Wins System 2138 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 ဇွန်လ 2015 – 0459 အထူး 9504 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
27 ဇွန်လ 2015 – 1578 Wins System 1875 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 ဇွန်လ 2015 – 1678 Wins System 8671 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 ဇွန်လ 2015 – 0167 Wins System 7061 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 ဇွန်လ 2015 – 4689 Wins System 6498 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
17 ဇွန်လ 2015 – 3678 Wins System 3678 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
14 ဇွန်လ 2015 – 7938 Direct 7938 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
14 ဇွန်လ 2015 – 3793 Wins System 7938 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
14 ဇွန်လ 2015 – 3569 စနစ် 5639 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
ဇွန်လ 13 ရက် 2015 – 0479 Wins System 4709 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
13 ဇွန်လ 2015 – 4568 Wins System 5864 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
ဇွန်လ 10 ရက် 2015 – 0147 Wins System 0417 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
7 ဇွန်လ 2015 – 4638 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 4638 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
7 ဇွန်လ 2015 – 3468 Wins System 4638 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
7 ဇွန် 2015 – 3456 စနစ် 5643 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
6 ဇွန်လ 2015 – 3679 Wins System 7693 (တတိယဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
6 ဇွန်လ 2015 – 1489 Wins System 1948 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
31 မေလ 2015 – 4903 Direct 4903 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
31 မေလ 2015 – 3678 Wins System 7638 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
31 မေလ 2015 – 0349 စနစ် 4903 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
30 မေလ 2015 – 0167 Wins System 0167 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
24 မေလ 2015 – 3647 Direct 3647 (ပထမဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
24 မေလ 2015 – 3467 Wins System 3647 (ပထမဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
24 မေလ 2015 – 1349 Wins System 1394 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
23 မေလ 2015 – 1126 Wins System 1162 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
23 မေလ 2015 – 6789 Wins System 9768 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
20 မေလ 2015 – 0368 Wins System 6803 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
16 မေလ 2015 – 7468 တိုက်ရိုက် 7468 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
16 မေလ 2015 – 4678 Wins System 7468 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
16 မေလ 2015 – 2358 Wins System 8325 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
16 မေလ 2015 – 0489 စနစ် 8049 အနိုင်ရ (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
13 မေလ 2015 – 5864 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 5864 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
13 မေလ 2015 – 1456 Wins System 1645 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
13 မေလ 2015 – 4568 Wins System 5864 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
13 မေလ 2015 – 4569 စနစ် 6954 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
10 မေလ 2015 – 4023 တိုက်ရိုက် 4023 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
10 မေလ 2015 – 0234 Wins System 4023 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
6 မေလ 2015 – 0578 စနစ် 7058 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
မေလ 3 ရက် 2015 – 0467 Wins System 4706 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
26 ဧပြီလ 2015 – 1246 Wins System 1642 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
25 ဧပြီလ 2015 – 0058 စနစ် 8500 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
25 ဧပြီလ 2015 – 1458 Wins System 1485 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
22 ဧပြီလ 2015 – 2345 Wins System 2534 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 ဧပြီလ 2015 – 7486 တိုက်ရိုက် 7486 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
15 ဧပြီလ 2015 – 4678 စနစ် 7486 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
12 ဧပြီလ 2015 – 1268 Wins System 6812 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
12 ဧပြီလ 2015 – 3620 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 3620 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
12 ဧပြီလ 2015 – 0246 Wins System 6402 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 ဧပြီလ 2015 – 2466 Wins System 6264 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
12 ဧပြီလ 2015 – 0236 Wins System 3620 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
11 ဧပြီလ 2015 – 0014 0410 (အထူးဆု) Wins System – Platinum Prediction (TP 3D)
11 ဧပြီလ 2015 – 3678 Wins System 3786 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
8 ဧပြီလ 2015 – 0236 Wins System 0326 (1st Prize) – Platinum Prediction (TP 3D)
8 ဧပြီလ 2015 – 3789 Wins System 9873 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
8 ဧပြီလ 2015 – 0269 Wins System 2690 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
5 ဧပြီလ 2015 – 4569 Wins System 4596 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
5 ဧပြီလ 2015 – 1678 Wins System 6871 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
1 ဧပြီလ 2015 – 2478 Wins System 8274 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
29 မတ်လ 2015 – 2346 Wins System 3642 (တတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
မတ်လ 29 ရက် 2015 ခုနှစ် – 5689 Wins System 9865 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 မတ်လ 2015 – 7683 တိုက်ရိုက် 7683 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
28 မတ်လ 2015 – 3678 စနစ် 7683 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
25 မတ်လ 2015 – 0127 Wins System 1072 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
21 မတ်လ 2015 – 3569 Wins System 6935 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 မတ်လ 2015 – 4569 စနစ် 6495 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
18 Mar 2015 – 2457 Wins System 2745 (ဒုတိယဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 မတ်လ 2015 – 3467 အနိုင်ရစနစ် 3764 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
14 မတ်လ 2015 – 1789 တွင် စနစ် 9187 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
14 မတ်လ 2015 – 0479 စနစ် 7940 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေရောင် ခန့်မှန်းချက်
14 မတ်လ 2015 – 1578 စနစ် 7158 (နှစ်သိမ့်ဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
11 မတ်လ 2015 – 0239 စနစ် 2093 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
7 မတ်လ 2015 – 2347 Wins System 3742 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
28 Feb 2015 – 0168 Wins System 1608 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
25 Feb 2015 – 1569 Wins System 5619 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
22 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 – 1239 Wins System 9132 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 – 3187 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 3187 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
21 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 – 9374 တိုက်ရိုက် 9374 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
21 Feb 2015 – 3678 Wins System 7368 (Starter Prize) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
21 Feb 2015 – 3467 Wins System 6473 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
21 Feb 2015 – 1378 Wins System 3187 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 Feb 2015 – 1789 Wins System 7981 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 – 3479 အနိုင်ရစနစ် 9374 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
15 Feb 2015 – 1689 Wins System 9186 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
14 Feb 2015 – 3407 တိုက်ရိုက်အနိုင်ရ 3407 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
14 Feb 2015 – 5784 တိုက်ရိုက် 5784 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
14 Feb 2015 – 0347 Wins System 3407 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
14 ဖေဖော်ဝါရီ 2015 – 4578 စနစ် 5784 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
11 Feb 2015 – 1689 Wins System 8169 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
11 Feb 2015 – 0678 Wins System 8670 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
8 Feb 2015 – 0049 စနစ် 0049 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
4 Feb 2015 – 5689 Wins System 8596 (နှစ်သိမ့်ဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
1 Feb 2015 – 0189 Wins System 1098 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
31 ဇန်နဝါရီ 2015 – 0347 စနစ် 0437 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက် (TP 3D)
31 Jan 2015 – 0347 Wins System 0437 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
28 Jan 2015 – 3160 Direct Wins 3160 (အထူးဆု) – ရွှေကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်
28 Jan 2015 – 0136 Wins System 3160 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
25 Jan 2015 – 1246 Wins System 2641 (တတိယဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
25 Jan 2015 – 0245 Wins System 0245 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
25 Jan 2015 – 0579 Wins System 0759 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
24 Jan 2015 – 0179 Wins System 7091 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
24 Jan 2015 – 1259 Wins System 5192 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
21 Jan 2015 – 3467 Wins System 6473 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
18 Jan 2015 – 0159 Wins System 0951 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
18 Jan 2015 – 0159 Wins System 0951 (အထူးဆု) – အခမဲ့ ခန့်မှန်းချက်
11 Jan 2015 – 0239 Wins System 3920 (အထူးဆု) – ပလက်တီနမ် ခန့်မှန်းချက်
10 Jan 2015 – 1368 Wins System 3816 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
7 Jan 2015 – 1789 Wins System 8719 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
7 Jan 2015 – 0379 Wins System 9037 (နှစ်သိမ့်ဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်
4 Jan 2015 – 0145 Wins System 1504 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
3 Jan 2015 – 2469 Wins System 9642 (အထူးဆု) – Platinum Prediction (TP 3D)
3 Jan 2015 – 0145 Wins System 4501 (အထူးဆု) – ငွေကြိုခန့်မှန်းချက်

4DinSingapore မှ ခန့်မှန်းထားသော 2014 အနိုင်ရ မလေးရှား 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။

တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။

ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အခမဲ့ ၁ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ၁


အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူ 4D အနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
4 ရက် အခမဲ့ ခန့်မှန်းစမ်းသပ်မှု
ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။