1. အိမ်
 2. >
 3. အနောက် MY ရလဒ်များ

SportToto 4D Results on 16/06/2024

Posted on : 17-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

SportToto Results on 16/06/2024 (16 June, 2024)
Draw No: 5816/24 16/06/2024 [Sun]
ပထမဆု 4055
ဒုတိယဆု 0166
တတိယဆု 3451

စတင်သူဆုများ
7955 4147
0125 – – – –
2540 8429
– – – – 7667
1048 8688
– – – – 8365
4790
နှစ်သိမ့်ဆုများ
8281 2297
4667 5573
7366 6167
3347 6847
0557 8281

Damacai 4D Results on 16/06/2024

Posted on : 17-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

Damacai 1+3D Results on 16/06/2024 (16 June, 2024)
Draw No: 5763/24 16/06/2024 [Sun]
ပထမဆု 1356
ဒုတိယဆု 2951
တတိယဆု 6311

စတင်သူဆုများ
3325 9289
0215 2346
9599 0263
0564 5611
2106 0524

နှစ်သိမ့်ဆုများ
8889 0011
9379 2673
3251 4741
6557 0336
4464 0514

SportToto 4D Results on 15/06/2024

Posted on : 16-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

SportToto Results on 15/06/2024 (15 June, 2024)
Draw No: 5815/24 15/06/2024 [Sat]
ပထမဆု 7215
ဒုတိယဆု 8278
တတိယဆု 6683

စတင်သူဆုများ
6144 9694
9836 – – – –
8576 2620
7599 9934
6841 – – – –
– – – – 0354
0698
နှစ်သိမ့်ဆုများ
9473 7960
2905 7323
4652 9067
2084 3326
7382 0220

Damacai 4D Results on 15/06/2024

Posted on : 16-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

Damacai 1+3D Results on 15/06/2024 (15 June, 2024)
Draw No: 5762/24 15/06/2024 [Sat]
ပထမဆု 8642
ဒုတိယဆု 4039
တတိယဆု 0127

စတင်သူဆုများ
4198 1453
3013 9738
6463 9853
7966 2684
8591 1888

နှစ်သိမ့်ဆုများ
2333 8885
2920 0597
5479 8032
0750 6221
3272 1514

SportToto 4D Results on 12/06/2024

Posted on : 13-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

SportToto Results on 12/06/2024 (12 June, 2024)
Draw No: 5814/24 12/06/2024 [Wed]
ပထမဆု 1663
ဒုတိယဆု 0494
တတိယဆု 9417

စတင်သူဆုများ
5435 – – – –
2095 – – – –
8802 7695
0558 3767
9846 6075
– – – – 2901
7823
နှစ်သိမ့်ဆုများ
6868 7905
1868 0363
3425 2485
5872 4136
2221 6768

Damacai 4D Results on 12/06/2024

Posted on : 13-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

Damacai 1+3D Results on 12/06/2024 (12 June, 2024)
Draw No: 5761/24 12/06/2024 [Wed]
ပထမဆု 7847
ဒုတိယဆု 5087
တတိယဆု 2276

စတင်သူဆုများ
2277 0206
0833 8335
9349 5510
2759 4174
1260 6555

နှစ်သိမ့်ဆုများ
6485 0748
7027 3585
8290 7123
6072 7628
4198 6049

SportToto 4D Results on 09/06/2024

Posted on : 10-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

SportToto Results on 09/06/2024 (09 June, 2024)
Draw No: 5813/24 09/06/2024 [Sun]
ပထမဆု 7686
ဒုတိယဆု 6443
တတိယဆု 1523

စတင်သူဆုများ
– – – – – – – –
– – – – 4677
5993 5283
4851 9533
2561 0396
3027 8925
7183
နှစ်သိမ့်ဆုများ
0735 5174
5403 0065
6318 2629
1571 1721
3344 7763

Damacai 4D Results on 09/06/2024

Posted on : 10-06-2024 | By : 4D မာစတာ | တွင် : အနောက် MY ရလဒ်များ

0

Damacai 1+3D Results on 09/06/2024 (09 June, 2024)
Draw No: 5760/24 09/06/2024 [Sun]
ပထမဆု 4852
ဒုတိယဆု 8089
တတိယဆု 4715

စတင်သူဆုများ
8418 5796
8488 1811
5401 1221
5087 4322
9657 9154

နှစ်သိမ့်ဆုများ
9263 0805
9966 9825
2269 4049
0208 4686
6635 3298

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။