1. အိမ်
 2. >
 3. အောင်ပွဲခံချက်

Winning Singapore and Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore Since 2012 to 2024

15-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ, အောင်ပွဲခံချက်

0

4d ရလဒ်များ

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools Since 2016 to 2024

26 May – 3rd Prize, Starter, Consolation
25 May – Starter
22 May – Starter
မေ ၁၉ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
18 May – Starter x 2
15 May – Consolation
11 May – Starter, Consolation
5 May – 1st Prize, Starter
4 May – 3rd Prize, Consolation

1 May – Starter, Consolation x 2
24 April – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation

21 April – Starter x 3, Consolation x 2
20 April – Starter x 4
17 April – Starter
14 April – 3rd Prize, Starter, Consolation x 2

13 April – Starter x 2
10 April – Starter
7 April – Consolation
6 April – 3rd Prize, Consolation

30 March – Starter
27 March – Starter x 2
24 March – Starter, Consolation
23 March – 2nd Prize, Consolation x 2
20 March – Consolation x 2
မတ်လ 17 - စတင်သည်။
16 March – Starter
13 March – Consolation x 2
10 March – Starter, Consolation
9 March – 3rd Prize, Starter
6 March – Starter x 3, Consolation
3 March – 3rd Prize, Consolation

2 March – Starter, Consolation
28 February – Starter, Consolation x 2
ဖေဖော်ဝါရီ 24 – စတင်သူ
21 February – Starter, Consolation x 2
18 February – Starter, Consolation
17 February – 2nd Prize, Starter x 3, Consolation x 2

14 February – Consolation x 3
11 February – Starter x 2
10 February – 3rd Prize
7 February – 1st Prize, Starter x 3, Consolation

4 February – Starter
3 February – Consolation
31 January – Starter, Consolation
21 January – Starter, Consolation x 2
17 January – Starter, Consolation
14 January – 3rd Prize, Starter

13 January – Starter x 4
10 January – 1st Prize, Starter

6 January – Consolation
3 January – Starter x 2, Consolation

Singapore Pools အတွက် Winning JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Winning 4D Numbers for Singapore Pools 4D Since 2012 to 2024

25 May 2024 – 0279 Win System 0729 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
25 May 2024 – 3679 Win System 9376 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
22 May 2024 – 1259 Win System 2591 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
12 May 2024 – 0579 Win System 0759 (Consolation Prize) – Free Prediction
11 May 2024 – 0136 Win System 3610 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
05 May 2024 – 0256 Win System 2650 (Starter Prize) – Elite Prediction
05 May 2024 – 0256 Win System 2650 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
05 May 2024 – 0256 Win System 2650 (Starter Prize) – Platinum Prediction
04 May 2024 – 2130 Win Direct 2130 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction

04 May 2024 – 0123 Win System 2130 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
28 Apr 2024 – 0355 Win System 5530 (Starter Prize) – Elite Prediction
28 Apr 2024 – 0169 Win System 9061 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Apr 2024 – 3689 Win System 3698 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Apr 2024 – 4489 Win System 4489 (1st Prize) – Elite Prediction

27 Apr 2024 – 0678 Win System 7806 (Consolation Prize) – Free Prediction
24 Apr 2024 – 1489 Win System 1489 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Apr 2024 – 1689 Win System 1689 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Apr 2024 – 1689 Win System 1689 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Apr 2024 – 1689 Win System 1689 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
24 Apr 2024 – 1568 Win System 8516 (Consolation Prize) – Silver Prediction
21 Apr 2024 – 7694 Win Direct 7694 (Starter Prize) – Gold Prediction

21 Apr 2024 – 4679 Win System 7694 (Starter Prize) – Silver Prediction
21 Apr 2024 – 0578 Win System 5708 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Apr 2024 – 5708 Win Direct 5708 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
21 Apr 2024 – 0578 Win System 5708 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Apr 2024 – 5789 Win System 8597 (Starter Prize) – Silver Prediction
14 Apr 2024 – 1289 Win System 1892 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

13 Apr 2024 – 3689 Win System 3968 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Apr 2024 – 1788 Win System 8178 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Apr 2024 – 3689 Win System 9836 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Apr 2024 – 7506 Win Direct 7506 (Consolation Prize) – Gold Prediction
13 Apr 2024 – 0567 Win System 7506 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Apr 2024 – 0124 Win System 4210 (2nd Prize) – Silver Prediction

10 Apr 2024 – 0459 Win System 5940 (Starter Prize) – Elite Prediction
10 Apr 2024 – 3491 Win Direct 3491 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
10 Apr 2024 – 1349 Win System 3491 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Apr 2024 – 1449 Win System 4419 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Apr 2024 – 4569 Win System 9645 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Apr 2024 – 1236 Win System 1326 (Consolation Prize) – Free Prediction
06 Apr 2024 – 0449 Win System 4094 (Consolation Prize) – Elite Prediction
06 Apr 2024 – 0169 Win System 9106 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
31 Mar 2024 – 3689 Win System 3689 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 1568 Win System 6581 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 3679 Win System 6937 (Starter Prize) – Free Prediction
30 Mar 2024 – 2232 Win Direct 2232 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
30 Mar 2024 – 2223 Win System 2232 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Mar 2024 – 0145 Win System 0154 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Mar 2024 – 2267 Win System 2267 (Starter Prize) – Elite Prediction
23 Mar 2024 – 1235 Win System 1532 (3rd Prize) – Free Prediction

23 Mar 2024 – 1566 Win System 5166 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Mar 2024 – 4566 Win System 4566 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Mar 2024 – 1567 Win System 5167 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 0237 Win System 0327 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Mar 2024 – 0267 Win System 7620 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Mar 2024 – 1128 Win System 2118 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Mar 2024 – 0458 Win System 5048 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Mar 2024 – 2689 Win System 9682 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Mar 2024 – 0468 Win System 4068 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2024 – 3566 Win System 3656 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Mar 2024 – 3668 Win System 6638 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Mar 2024 – 1667 Win System 6167 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 0124 Win System 4120 (1st Prize) – Silver Prediction
28 Feb 2024 – 4779 Win System 7947 (1st Prize) – Elite Prediction
28 Feb 2024 – 4779 Win System 7947 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Feb 2024 – 6372 Win Direct 6372 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

24 Feb 2024 – 2367 Win System 6372 (Starter Prize) – Platinum Prediction
17 Feb 2024 – 0256 Win System 2506 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Feb 2024 – 1269 Win System 2916 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Feb 2024 – 0788 Win System 7088 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Feb 2024 – 2679 Win System 2769 (Consolation Prize) – Free Prediction
04 Feb 2024 – 1185 Win Direct 1185 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
04 Feb 2024 – 1158 Win System 1185 (Consolation Prize) – Elite Prediction
03 Feb 2024 – 1245 Win System 1254 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

03 Feb 2024 – 2479 Win System 7942 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Feb 2024 – 2358 Win System 8352 (Starter Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 1230 Win Direct 1230 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

31 Jan 2024 – 0123 Win System 1230 (Starter Prize) – Platinum Prediction
31 Jan 2024 – 1588 Win System 8815 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jan 2024 – 1379 Win System 9371 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 2456 Win System 5264 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 2368 Win System 8362 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Jan 2024 – 4679 Win System 4697 (Starter Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 0118 Win System 0181 (Consolation Prize) – Elite Prediction
28 Jan 2024 – 2378 Win System 7382 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 0457 Win System 7054 (Consolation Prize) – Free Prediction
27 Jan 2024 – 3578 Win System 5387 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0778 Win System 8077 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 4799 Win System 9497 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 4568 Win System 8456 (Starter Prize) – Silver Prediction
21 Jan 2024 – 0237 Win System 7302 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0456 Win System 6504 (Consolation Prize) – Free Prediction
20 Jan 2024 – 2358 Win System 8235 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Jan 2024 – 7658 Win Direct 7658 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
20 Jan 2024 – 5678 Win System 7658 (Starter Prize) – Platinum Prediction
20 Jan 2024 – 4646 Win Direct 4646 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
20 Jan 2024 – 4466 Win System 4646 (Consolation Prize) – Elite Prediction
20 Jan 2024 – 0123 Win System 1302 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
14 Jan 2024 – 1489 Win System 9841 (Starter Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 1358 Win System 5318 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2024 – 4779 Win System 9774 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 1568 Win System 8165 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Jan 2024 – 1269 Win System 2691 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jan 2024 – 5678 Win System 6587 (Starter Prize) – Platinum Prediction
13 Jan 2024 – 0315 Win Direct 0315 (Starter Prize) – Gold Prediction
13 Jan 2024 – 0135 Win System 0315 (Starter Prize) – Silver Prediction
13 Jan 2024 – 1269 Win System 1926 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0158 Win System 0185 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 1688 Win System 1868 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 1144 Win System 1144 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 5678 Win System 6587 (Consolation Prize) – Free Prediction

Winning Singapore Pools 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012


Winning 4D Numbers for Malaysia Magnum 4D Since 2014 to 2024

22 May 2024 – 0568 Win System 0658 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
22 May 2024 – 0128 Win System 2180 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 May 2024 – 1367 Win System 6173 (Consolation Prize) – Free Prediction
12 May 2024 – 8180 Win Direct 8180 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

12 May 2024 – 0188 Win System 8180 (Special Prize) – Elite Prediction
12 May 2024 – 7865 Win Direct 7865 (Consolation Prize) – Gold Prediction
12 May 2024 – 5678 Win System 7865 (Consolation Prize) – Silver Prediction
08 May 2024 – 5169 Win Direct 5169 (Special Prize) – Gold Prediction

08 May 2024 – 1569 Win System 5169 (Special Prize) – Silver Prediction
08 May 2024 – 1569 Win System 9165 (Consolation Prize) – Silver Prediction
05 May 2024 – 1356 Win System 5613 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 May 2024 – 0459 Win System 0459 (Consolation Prize) – Silver Prediction
04 May 2024 – 0257 Win System 0725 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 May 2024 – 0277 Win System 7702 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 May 2024 – 4579 Win System 9754 (Special Prize) – Silver Prediction
04 May 2024 – 1186 Win Direct 1186 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
04 May 2024 – 1168 Win System 1186 (Consolation Prize) – Elite Prediction
01 May 2024 – 3489 Win System 3948 (3rd Prize) – Silver Prediction
01 May 2024 – 2678 Win System 7268 (Consolation Prize) – Free Prediction
28 Apr 2024 – 6574 Win Direct 6574 (1st Prize) – Gold Prediction

28 Apr 2024 – 4567 Win System 6574 (1st Prize) – Silver Prediction
28 Apr 2024 – 2499 Win System 2949 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Apr 2024 – 1569 Win System 6591 (Special Prize) – Silver Prediction
24 Apr 2024 – 1347 Win System 3714 (Special Prize) – Free Prediction
21 Apr 2024 – 3466 Win System 3646 (Special Prize) – Elite Prediction
21 Apr 2024 – 5678 Win System 8756 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Apr 2024 – 2689 Win System 6829 (Special Prize) – Silver Prediction
10 Apr 2024 – 6789 Win System 8769 (3rd Prize) – Free Prediction

10 Apr 2024 – 0345 Win System 5340 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Apr 2024 – 0356 Win System 6035 (Special Prize) – Silver Prediction
07 Apr 2024 – 0678 Win System 7860 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2024 – 3447 Win System 3744 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2024 – 9457 Win Direct 9457 (Special Prize) – Gold Prediction
06 Apr 2024 – 4579 Win System 9457 (Special Prize) – Silver Prediction
03 Apr 2024 – 2849 Win Direct 2849 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
03 Apr 2024 – 2489 Win System 2849 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 0123 Win System 3021 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 3021 Win Direct 3021 (1st Prize) – Platinum Direct Prediction
30 Mar 2024 – 0123 Win System 3021 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 3478 Win System 3478 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 0688 Win System 8068 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2024 – 4365 Win Direct 4365 (Special Prize) – Gold Prediction

27 Mar 2024 – 2678 Win System 8726 (Special Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2024 – 3456 Win System 4365 (Special Prize) – Silver Prediction
24 Mar 2024 – 3466 Win System 3466 (Consolation Prize) – Elite Prediction
23 Mar 2024 – 3789 Win System 9783 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Mar 2024 – 4689 Win System 4689 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Mar 2024 – 4678 Win System 8746 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 5786 Win Direct 5786 (Consolation Prize) – Gold Prediction

20 Mar 2024 – 0158 Win System 0185 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 5678 Win System 5786 (Consolation Prize) – Silver Prediction
17 Mar 2024 – 1359 Win System 9153 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Mar 2024 – 1177 Win System 1717 (Special Prize) – Elite Prediction
16 Mar 2024 – 4579 Win System 5479 (Special Prize) – Silver Prediction
13 Mar 2024 – 2489 Win System 2489 (Special Prize) – Silver Prediction
10 Mar 2024 – 0246 Win System 6204 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Mar 2024 – 8576 Win Direct 8576 (2nd Prize) – Platinum Direct Prediction

09 Mar 2024 – 5678 Win System 8576 (2nd Prize) – Platinum Prediction
09 Mar 2024 – 1479 Win System 7194 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2024 – 3689 Win System 6938 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Mar 2024 – 5678 Win System 7586 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Mar 2024 – 2389 Win System 8329 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 0345 Win System 4350 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 3469 Win System 9346 (Special Prize) – Free Prediction
28 Feb 2024 – 2667 Win System 7266 (Special Prize) – Elite Prediction
25 Feb 2024 – 3498 Win Direct 3498 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
25 Feb 2024 – 3489 Win System 3498 (Special Prize) – Platinum Prediction
25 Feb 2024 – 0569 Win System 0569 (Special Prize) – Free Prediction
25 Feb 2024 – 1679 Win System 9167 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2024 – 0125 Win System 1502 (2nd Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2024 – 0357 Win System 7530 (Special Prize) – Free Prediction
18 Feb 2024 – 0139 Win System 9103 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Feb 2024 – 2489 Win System 2489 (1st Prize) – Platinum Prediction

17 Feb 2024 – 0158 Win System 0158 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Feb 2024 – 0348 Win System 0348 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
11 Feb 2024 – 0689 Win System 0689 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Feb 2024 – 4589 Win System 9458 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 Feb 2024 – 0457 Win System 7054 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Feb 2024 – 4299 Win Direct 4299 (3rd Prize) – Elite Direct Prediction
07 Feb 2024 – 2499 Win System 4299 (3rd Prize) – Elite Prediction
07 Feb 2024 – 6789 Win System 8796 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Feb 2024 – 6789 Win System 8796 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Feb 2024 – 2279 Win System 7229 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jan 2024 – 1578 Win System 5781 (Special Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 0378 Win System 8730 (Special Prize) – Free Prediction
28 Jan 2024 – 4579 Win System 7495 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Jan 2024 – 6699 Win System 6969 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Jan 2024 – 5689 Win System 6598 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Jan 2024 – 3459 Win System 4953 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Jan 2024 – 6505 Win Direct 6505 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 6505 Win Direct 6505 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0236 Win System 0263 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 1389 Win System 8193 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Jan 2024 – 0457 Win System 7450 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2024 – 0077 Win System 0770 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 2160 Win Direct 2160 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
14 Jan 2024 – 0126 Win System 2160 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Jan 2024 – 0123 Win System 2301 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Jan 2024 – 0147 Win System 1740 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0569 Win System 5690 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0569 Win System 5690 (Consolation Prize) – Silver Prediction
07 Jan 2024 – 1348 Win System 3184 (1st Prize) – Silver Prediction

07 Jan 2024 – 0378 Win System 8703 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jan 2024 – 0468 Win System 4860 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jan 2024 – 0239 Win System 9203 (Special Prize) – Silver Prediction
06 Jan 2024 – 3459 Win System 9435 (Special Prize) – Silver Prediction
03 Jan 2024 – 0468 Win System 4068 (Special Prize) – Free Prediction

Winning Malaysia Magnum 4D နံပါတ်များကို ကြည့်ပါ။
နှစ်- 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။

ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အခမဲ့ ၁ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ၁

 


အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှား 4D အောင်ပွဲခံရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ပြသည်" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
7 ရက် အခမဲ့ ခန့်မှန်းစမ်းသပ်မှု
ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။

Winning Singapore Toto Numbers Predicted from 4DinSingapore Since 2020 – 2024

15-11-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : အောင်ပွဲခံချက်

0

အသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု။ 4d အကြီးကြီးအနိုင်ရရန်

ToTo ရလဒ်များ

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ချက်ချင်းအနိုင်ရသောရလဒ်များကို ယခုစတင်ရယူလိုက်ပါ။

6 စုစုပေါင်းနံပါတ် - နောက်ထပ်နံပါတ်
ရဲရင့်သည်။ စင်္ကာပူ ToTo နံပါတ်ပေါ်တွင် သပိတ်ကို ညွှန်ပြပါ။

2024 Toto Winning Numbers

13 May Monday Toto Prediction Result
17 22 36 37 41 49 – 10

02 May Thursday Toto Prediction Result
2 5 11 18 30 46 31

29 April Monday Toto Prediction Result
10 18 21 27 36 45 2

22 April Monday Toto Prediction Result
2 16 29 33 37 48 – 12
8 16 23 32 40 41 – 9

18 April Thursday Toto Prediction Result
4 18 19 23 45 47 32

15 April Monday Toto Prediction Result
5 19 24 27 34 41 – 12

08 April Monday Toto Prediction Result
1 2 12 17 28 43 34
8 12 13 23 34 47 – 31
6 15 24 34 37 42 – 9
5 18 23 27 36 42 12

04 April Thursday Toto Prediction Result
2 15 21 36 40 43 3

25 March Monday Toto Prediction Result
1 14 27 32 35 48 – 23

18 March Monday Toto Prediction Result
6 15 30 34 37 44 – 21

29 February Thursday Toto Prediction Result
1 14 16 27 38 43 – 10

26 February Monday Toto Prediction Result
10 16 25 26 39 43 – 2

23 February Friday Toto Prediction Result
2 10 18 21 39 43 – 30

12 February Monday Toto Prediction Result
6 13 20 22 27 31 41

29 January Monday Toto Prediction Result
4 20 27 31 38 49 – 12

18 January Thursday Toto Prediction Result
5 13 18 30 38 41 – 2 (နံပါတ် 4 နံပါတ်ထိ!)

15 January Monday Toto Prediction Result
10 12 17 24 26 41 – 35

01 January Monday Toto Prediction Result
7 15 16 21 36 48 – 49
8 16 17 24 35 43 – 22

2023 Toto Winning Numbers

28 December Thursday Toto Prediction Result
6 12 15 29 37 41 24 (4 နံပါတ် hits!)
1 15 24 26 40 41 – 9

25 December Monday Toto Prediction Result
10 12 23 26 38 41 – 9

18 December Monday Toto Prediction Result
7 16 21 23 32 46 – 38
5 9 16 26 38 47 – 24

11 December Monday Toto Prediction Result
16 22 29 38 44 47 – 1

07 December Thursday Toto Prediction Result
10 17 24 25 32 42 – 1

20 November Monday Toto Prediction Result
8 13 22 40 41 47 – 36
12 13 22 29 31 47 – 8 (နံပါတ် 4 နံပါတ်ထိ!)

16 November Thursday Toto Prediction Result
3 18 22 29 37 42 – 1

13 November Monday Toto Prediction Result
6 10 15 28 38 49 – 31

06 November Monday Toto Prediction Result
2 11 16 21 28 49 – 37

02 November Thursday Toto Prediction Result
12 16 23 35 46 49 – 7

30 October Monday Toto Prediction Result
3 18 28 34 41 45 – 12

26 October Thursday Toto Prediction Result
8 15 23 34 41 48 6

23 October Monday Toto Prediction Result
8 17 23 32 34 49 – 3

19 October Thursday Toto Prediction Result
1 3 20 28 32 41 – 15

09 October Monday Toto Prediction Result
1 9 14 25 40 42 – 27

05 October Thursday Toto Prediction Result
9 11 28 37 42 46 – 38

28 September Thursday Toto Prediction Result
9 12 14 23 28 47 – 36
8 14 28 32 37 41 – 13

25 September Monday Toto Prediction Result
7 14 25 28 38 42 – 19 (4 number hits!)

21 September Thursday Toto Prediction Result
6 12 28 31 47 49 – 19
2 23 31 32 46 48 – 17

14 September Thursday Toto Prediction Result
7 12 26 34 37 45 – 19
1 3 14 18 28 45 – 32 (နံပါတ် 4 နံပါတ်ထိ!)

11 September Monday Toto Prediction Result
1 16 23 27 31 48 – 32

28 August Monday Toto Prediction Result
2 7 15 23 34 49 – 30
7 9 25 28 34 45 – 12
1 12 13 27 34 45 – 36
1 12 13 34 40 47 – 21

24 August Thursday Toto Prediction Result
1 6 27 32 41 48 – 13

17 August Thursday Toto Prediction Result
3 8 26 31 41 45 12

07 August Monday Toto Prediction Result
5 14 16 25 32 43 – 31
6 18 24 31 39 41 – 17
5 17 18 36 40 41 – 28

27 July Thursday Toto Prediction Result
2 12 17 21 36 43 – 29

10 July Monday Toto Prediction Result
2 14 28 33 39 43 – 17
8 17 19 37 41 46 – 24

06 July Thursday Toto Prediction Result
4 16 25 29 34 47 13 (4 number hits!)

03 July Monday Toto Prediction Result
8 12 22 34 47 49 – 25

29 June Thursday Toto Prediction Result
7 16 18 30 32 49 – 25

19 June Monday Toto Prediction Result
6 12 25 31 47 48 2

12 June Monday Toto Prediction Result
2 7 26 34 35 45 – 11

08 June Thursday Toto Prediction Result
4 15 16 21 31 48 – 49
6 17 25 31 34 42 – 19

29 May Monday Toto Prediction Result
5 7 25 34 36 42 – 11
3 8 21 30 34 48 – 17

22 May Monday Toto Prediction Result
1 12 18 26 37 43 – 34
1 12 26 34 43 49 – 15
1 8 26 30 39 41 – 12

18 May Thursday Toto Prediction Result
6 18 24 25 36 49 – 11

11 May Thursday Toto Prediction Result
3 11 18 26 27 36 – 44
12 15 21 26 38 44 – 7

04 May Thursday Toto Prediction Result
2 16 21 24 35 43 – 19

27 April Thursday Toto Prediction Result
7 16 20 25 32 49 – 35
4 15 27 30 31 32 – 41

20 April Thursday Toto Prediction Result
17 19 21 30 37 42 – 8

17 April Monday Toto Prediction Result
7 14 22 30 31 42 – 9

13 April Thursday Toto Prediction Result
5 18 24 31 33 46 – 9

03 April Monday Toto Prediction Result
4 13 16 29 35 44 27
4 15 27 31 42 48 – 13

Toto Results: 2023, 2022, 2021, 2020

ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် ပါဝင်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် ချက်ချင်းအနိုင်ရသောရလဒ်များကို ယခုစတင်ရယူလိုက်ပါ။

ပထမအကြိမ်ဝယ်ယူပြီး 1st Prize 4D ကိုနှိပ်ပါ။

25-08-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား, အောင်ပွဲခံချက်

0

အစောပိုင်းအီးမေးလ်တွင် ပူးတွဲပါရှိသော အွန်လိုင်းလက်မှတ်ကို ကျွန်ုပ်ပေးထားပါသည်။ singaporepools ဝဘ်ဆိုဒ်ကနေ အွန်လိုင်းကနေ ဝယ်ပါတယ်။ ပထမအကြိမ်ဝယ်ပြီး ပထမဆုရသွားပါပြီ။ နံပါတ်အဝယ်စနစ်။
သျှား

ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်သည် ဩဂုတ်လ 22 ရက်နေ့တွင် ဒုတိယဆု – $5000 နှင့် $1000 ရရှိသည်

23-08-2020 တွင် တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား, အောင်ပွဲခံချက်

0

ပလက်တီနမ်အသင်းဝင်များအတွက် 2nd ဆုရရှိသည့်အတွက် အလွန်အကျိုးရှိသောနေ့ဖြစ်သည်။
အဖွဲ့ဝင်အချို့သည် ၎င်းတို့၏အနိုင်ရလက်မှတ်များကို အီးမေးလ်ပို့ထားသည်။
၎င်းတို့အနက် $5000 နှင့် $1000 ဩဂုတ်လ 22 ရက်စနေနေ့တွင် 2nd ဆုအနိုင်ရရှိသည်။

ယနေ့စတင်အနိုင်ရရှိရန် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးအဖြစ် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပူးပေါင်းလိုက်ပါ။

လျှော့စျေးကူပွန်ကို သုံးပါ- 10off
သင်၏အသင်းဝင်ခြင်းကို $10 လျှော့စျေး ရယူလိုက်ပါ။
https://4dinsingapore.com/signup-plans/

 

ဩဂုတ်လ 22 ရက်နေ့တွင် ဒုတိယဆု

 

Singapore Pools အဖွဲ့ဝင် Winning Video Testimonial

20-08-2020 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : အောင်ပွဲခံချက်

0

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=9ajZqRc2NgM[/embedyt]

မတ်လ ၂၈ ရက် စနေနေ့တွင် 4d ရလဒ်များ

28-03-2020 တွင် ရေးသားဖော်ပြခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား, အောင်ပွဲခံချက်

0

28 မတ်လ 4d ရလဒ်များ
jackpot တိုက်ရိုက်နံပါတ်မှ ထီပေါက်သော အနိုင်ရအဖွဲ့ဝင်ကို ဂုဏ်ပြုပါသည်။


Singapore Pools 4D ရလဒ်များ 28/03/2020 (28 မတ်လ 2020)

မဲစာရင်း- 4556 28/03/2020 (စနေနေ့)
ပထမဆု 8772
ဒုတိယဆု 1822
တတိယဆု 1304
စတင်သူဆုများ
0117 0220
4086 4948
7125 7366
7688 7823
8110 9336
နှစ်သိမ့်ဆုများ
0522 0771
1289 1460
2197 3275
3577 6598
6698 8942

 

နောက်ဆုံးထွက်ကိုကြည့်ပါ။ 4d ရလဒ်များ

Member သည် 4D ဆု ထပ်မံရရှိသွားပါသည်။

11-04-2019 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား, အောင်ပွဲခံချက်

0

4d ကိုအနိုင်ရသည့်အတွက် အဖွဲ့ဝင်အား ဂုဏ်ပြုပါသည်။

$500 Winning ticket from Jackpot direct number by 4D Member

Posted on : 23-09-2018 | By : 4D မာစတာ | တွင် : 4D Winning Tickets အထောက်အထား, အောင်ပွဲခံချက်

0

Hi there, thank you for the 0349 system n direct nos.
Winnings $500.
Best regards.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sign up for free 4d ebook and 4d prediction trial.


သင့်အား လေးစားပါသည်။ အီးမေးလ် privacy

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။