fbpx
 1. အိမ်
 2. >
 3. 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ
 4. >
 5. Singapore Pools 2021 အတွက် JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ဆုကို ရရှိခြင်း။

Singapore Pools 2021 အတွက် JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ဆုကို ရရှိခြင်း။

12-09-2021 | တွင်တင်ခဲ့သည် : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ

0

Singapore Pools 2021 အတွက် JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ်ဆုကို ရရှိခြင်း။
စစ်ဆေးပါ။ နောက်ဆုံးထွက် update လေးပါ။

26 December – 2nd Prize
25 December – Starter, Consolation
22 December – Starter, Consolation
19 December – Starter x 2
18 December – Starter x 2
15 December – Starter
12 December – 1st Prize, Starter , Consolation x 3

11 December – Consolation
5 December – Consolation
4 December – Consolation
1 December – Starter x 2 , Consolation
28 November – Consolation x 2
27 November – Starter x 2 , Consolation
24 November – Starter x 2 , Consolation
21 November – Consolation
20 November – Starter x 2 , Consolation
17 November – Consolation x 2
13 November – Starter, Consolation
7 November – 2nd Prize, Starter

6 November – Consolation
3 November – Starter, Consolation
31 October – Starter x 2, Consolation x 2
30 October – Starter x 2, Consolation x 3
27 October – 2nd Prize
24 October – 3rd Prize, Consolation
20 October – 3rd Prize, Starter x 2, Consolation

17 October – Starter, Consolation
16 October – Consolation x 2
13 October – Starter, Consolation x 5
10 October – Starter, Consolation
9 October – Consolation x 3
6 October – Starter
3 October – Starter, Consolation
2 October – 3rd Prize, Starter x 2, Consolation x 2

29 September – Starter
26 September – Starter x 2, Consolation
25 September – Starter
22 September – Starter, Consolation
19 September – Starter x 2, Consolation
18 September – Starter x 2, Consolation x 3
15 September – Consolation
12 September – Consolation
စက်တင်ဘာ 11 – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
စက်တင်ဘာ ၈ - စတင်သည်။
စက်တင်ဘာလ 5 ရက်နေ့ – 3rd ဆု၊ စတင်သူ
စက်တင်ဘာ 4 – စတင်သူ x 2
စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့ – 1st ဆု၊ စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2

ဩဂုတ်လ 25 – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဩဂုတ်လ 22 ရက် – 1 ဆု၊ 2nd ဆု၊ နှစ်သိမ့်မှု

ဩဂုတ်လ 21 – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဩဂုတ်လ 18 – စတင်သည်။
ဩဂုတ်လ 15 - စတင်သည်။
ဩဂုတ်လ 14 – စတင်သည်။
ဩဂုတ်လ 11 – စတင်ပါ။
ဩဂုတ်လ ၈ ရက် – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဩဂုတ်လ 7 – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဩဂုတ်လ ၄ ရက် – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဇူလိုင် ၃၁ - စတင်သူ x ၂၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် – စတင်သူ x ၃၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇူလိုင်လ 25 ရက်နေ့ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2
ဇူလိုင်လ 24 ရက်နေ့ – စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့် x 2
18 ဇူလိုင် – စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့် x 2
ဇူလိုင်လ 17 ရက် – စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့် x 2
ဇူလိုင် ၁၄ – တတိယဆု၊ နှစ်သိမ့်မှု

ဇူလိုင် 11 - စတင်သည်။
ဇူလိုင် ၁၀ – နှစ်သိမ့်မှု
7 ဇူလိုင် - တတိယဆု၊ စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု

ဇူလိုင်လ 4 ရက် – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
၃ ဇူလိုင်- နှစ်သိမ့်မှု
ဇွန်လ 30 - စတင်သည်။
ဇွန်လ ၂၃ ရက်နေ့ – တတိယဆု၊ နှစ်သိမ့်မှု

ဇွန်လ 20 ရက် – စတင်သူ x 2၊
ဇွန်လ 19 ရက် - စတင်သည်။
ဇွန် ၁၃ – နှစ်သိမ့်မှု
11 ဇွန်လ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
9 ဇွန်လ - စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့်မှု
6 ဇွန်လ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
5 ဇွန်လ - နှစ်သိမ့် x 2
2 ဇွန်လ- စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့်မှု
မေလ 30 – 2nd ဆု၊ နှစ်သိမ့်မှု

မေလ 26 ရက် – စတင်သူ x 3၊ နှစ်သိမ့်မှု
မေလ ၂၃ ရက် – စတင်သူ x ၂၊ နှစ်သိမ့်မှု
မေလ 19 ရက် - စတင်သည်။
16 မေလ – စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့်မှု
မေလ 15 ရက် – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
မေလ 12 ရက် – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
9 မေလ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2
၅ မေ – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
2 မေလ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2
1 မေလ – 1st ဆု, Starter x 3

28 ဧပြီလ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2
25 ဧပြီလ - စတင်သည်။
24 ဧပြီလ - 3rd ဆု, Starter x 2

18 ဧပြီလ – စတင်သူ x 2
ဧပြီလ 17 - စတင်သည်။
ဧပြီလ ၁၄ ရက် – စတင်သူ x ၂
ဧပြီလ 11 - စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
10 ဧပြီလ - 1 ဆု

7 ဧပြီလ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
ဧပြီလ 4 ရက်နေ့ – 3rd ဆု၊ စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု

3 ဧပြီလ - နှစ်သိမ့် x 2
မတ် ၂၈ ရက် – ဒုတိယဆု၊ စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု

မတ် ၂၇ ရက် – စတင်သူ x ၂၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
မတ် ၂၄ ရက် – စတင်သူ x ၂၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၂
မတ် ၁၇ – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
မတ်လ ၁၄ ရက် – စတင်သူ x ၂
မတ်လ 13 - စတင်သည်။
မတ်လ 10 - စတင်သူ, နှစ်သိမ့်မှု
7 မတ်လ - နှစ်သိမ့်ခြင်း။
6 မတ်လ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x 2
မတ် ၃ ရက် – ဒုတိယဆု၊ တတိယဆု၊ နှစ်သိမ့်မှု

ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ – နှစ်သိမ့်မှု
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၁ – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၃
ဖေဖော်ဝါရီ 20 – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဖေဖော်ဝါရီ 17 - စတင်သည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ - ဒုတိယဆု၊ Starter x 2

ဖေဖော်ဝါရီ ၁၃ ရက် – စတင်သူ x ၂၊ နှစ်သိမ့်မှု
10 ဖေဖော်ဝါရီ – စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့်မှု
7 ဖေဖော်ဝါရီ – စတင်သူ x 2
ဖေဖော်ဝါရီ ၆ – နှစ်သိမ့်မှု
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် – စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု x ၃
ဇန်နဝါရီ ၃၁ - တတိယဆု၊ စတင်သူ
ဇန်နဝါရီ 30 – စတင်သူ x 2၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်န၀ါရီ ၂၇ - စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်နဝါရီ 24 – စတင်သည်။
၂၃ ဇန်နဝါရီ – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဇန်န၀ါရီလ 20 ရက်နေ့ – 1st ဆု၊ စတင်သူ၊ နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်နဝါရီ 17 - ပထမဆု၊ စတင်သူ

ဇန်နဝါရီ ၁၆ – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဇန်နဝါရီ ၁၀ – နှစ်သိမ့်မှု
ဇန်နဝါရီ ၉ – နှစ်သိမ့်မှု x ၂
ဇန်နဝါရီ 6 – စတင်သူ
ဇန်နဝါရီ 3 – စတင်သူ
ဇန်နဝါရီ ၂ ရက် – နှစ်သိမ့်မှု x ၃


တိုက်ရိုက် 4d နံပါတ် / စနစ် 4d နံပါတ်ကို အနိုင်ရရှိရန် စတင်ရန် စိတ်ဝင်စားပါ။ $2000 အထိ 1st ဆုရရှိရန် အလားအလာရှိပါသလား။

ယခု စာရင်းသွင်းရန် အောက်ပါခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။

အခမဲ့ ၁ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း ၁

_


အခမဲ့ Ebook "စင်္ကာပူနှင့် မလေးရှား 4D အောင်ပွဲခံရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ပြသည်" သင်စာရင်းသွင်းသောအခါ!
7 ရက် အခမဲ့ ခန့်မှန်းစမ်းသပ်မှု
ခရက်ဒစ်ကတ် မလိုအပ်ပါ။

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။