1. Nhà
 2. >
 3. Kết quả 4D
 4. >
 5. Các giải thưởng hàng đầu gần đây tấn công từ dự đoán của chúng tôi

Các giải thưởng hàng đầu gần đây tấn công từ dự đoán của chúng tôi

Đăng ngày: 14-11-2020 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D

0

Hồ bơi Singapore 4d toto

JackPot Direct Number (Singapore Pools)

5 May 2024 – 1st Prize Strike 8635
4 May 2024 – 3rd Prize Strike 0928
24 April 2024 – 2nd Prize Strike 5874
14 April 2024 – 3rd Prize Strike 1892
6 April 2024 – 3rd Prize Strike 2406
23 March 2024 – 2nd Prize Strike 4397
9 March 2024 – 3rd Prize Strike 1784
3 March 2024 – 3rd Prize Strike 1457
17 February 2024 – 2nd Prize Strike 2810
10 February 2024 – 3rd Prize Strike 1709
7 February 2024 – 1st Prize Strike 0238
14 January 2024 – 3rd Prize Strike 7968
10 January 2024 – 1st Prize Strike 2754
30 December 2023 – 1st Prize Strike 6357
24 December 2023 – 3rd Prize Strike 1643
10 December 2023 – 3rd Prize Strike 3276
22 November 2023 – 2nd Prize Strike 7436
12 November 2023 – 1st Prize Strike 4102
4 November 2023 – 3rd Prize Strike 8721
21 October 2023 – 2nd Prize Strike 4693
15 October 2023 – 2nd Prize Strike 8936
30 September 2023 – 1st Prize Strike 2175
3 September 2023 – 2nd Prize Strike 3914
30 August 2023 – 3rd Prize Strike 7056
9 August 2023 – 1st Prize Strike 5392
6 August 2023 – 1st Prize Strike 9732
15 July 2023 – 1st Prize Strike 3785
28 June 2023 – 1st Prize Strike 7851
7 June 2023 – 1st Prize Strike 5860
21 May 2023 – 2nd Prize Strike 3618
20 May 2023 – 3rd Prize Strike 2361
10 May 2023 – 2nd Prize Strike 7239
26 April 2023 – 1st Prize Strike 4203
22 April 2023 – 2nd Prize Strike 6128
5 April 2023 – 3rd Prize Strike 0927
29 March 2023 – 2nd Prize Strike 1657
19 March 2023 – 2nd Prize Strike 4821
5 March 2023 – 2nd Prize Strike 8140
12 February 2023 – 2nd Prize Strike 5827
11 February 2023 – 3rd Prize Strike 2348
29 January 2023 – 3rd Prize Strike 5487
25 January 2023 – 1st Prize Strike 6582
25 January 2023 – 3rd Prize Strike 6175
8 January 2023 – 1st Prize Strike 7086
25 December 2022 – 1st Prize Strike 9120
21 December 2022 – 2nd Prize Strike 4651
17 December 2022 – 2nd Prize Strike 8675
7 December 2022 – 3rd Prize Strike 0874
4 December 2022 – 3rd Prize Strike 4016
27 November 2022 – 1st Prize Strike 3165
26 November 2022 – 2nd Prize Strike 0384
26 November 2022 – 3rd Prize Strike 6391
16 November 2022 – 2nd Prize Strike 7513
16 November 2022 – 3rd Prize Strike 0214
6 November 2022 – 3rd Prize Strike 1032
29 October 2022 – 2nd Prize Strike 3674
23 October 2022 – 2nd Prize Strike 7519
23 October 2022 – 3rd Prize Strike 7369
15 October 2022 – 2nd Prize Strike 8015
9 October 2022 – 1st Prize Strike 9546
28 September 2022 – 2nd Prize Strike 5743
4 September 2022 – 2nd Prize Strike 4973
17 August 2022 – 2nd Prize Strike 7802
6 August 2022 – 1st Prize Strike 3784
27 July 2022 – 1st Prize Strike 6715
23 July 2022 – 3rd Prize Strike 0156
20 July 2022 – 3rd Prize Strike 9856
6 July 2022 – 3rd Prize Strike 7862
19 June 2022 – 2nd Prize Strike 3768
8 June 2022 – 1st Prize Strike 0154
29 May 2022 – 3rd Prize Strike 3451
28 May 2022 – 2nd Prize Strike 3174
14 May 2022 – 2nd Prize Strike 9842
4 May 2022 – 1st Prize Strike 9284
17 April 2022 – 2nd Prize Strike 5837
6 April 2022 – 2nd Prize Strike 5620
20 March 2022 – 2nd Prize Strike 6892
12 March 2022 – 2nd Prize Strike 2346
16 January 2022 – 1st Prize Strike 8360
12 March 2022 – 2nd Prize Strike 2346
5 March 2022 – 3rd Prize Strike 0769
13 February 2022 – 1st Prize Strike 8465
13 February 2022 – 3rd Prize Strike 4157
9 February 2022 – 3rd Prize Strike 6309
Ngày 22 tháng 1 năm 2022 - Cuộc tấn công giành giải 2 4983
Ngày 15 tháng 1 năm 2022 - Cảnh cáo giành giải nhất 3648

Singapore 4D

27 April 2024 – 1st Prize Strike 4489
14 April 2024 – 3rd Prize Strike 1892
10 April 2024 – 2nd Prize Strike 4210
24 March 2024 – 1st Prize Strike 0154
24 March 2024 – 1st Prize Strike 0154
23 March 2024 – 3rd Prize Strike 1532
2 March 2024 – 1st Prize Strike 4120
28 February 2024 – 1st Prize Strike 7947
30 December 2023 – 1st Prize Strike 6357
13 December 2023 – 1st Prize Strike 7089
2 December 2023 – 3rd Prize Strike 5089
25 November 2023 – 3rd Prize Strike 1800
25 October 2023 – 3rd Prize Strike 8318
15 October 2023 – 2nd Prize Strike 8936
16 September 2023 – 2nd Prize Strike 0398
6 September 2023 – 2nd Prize Strike 0984
30 August 2023 – 3rd Prize Strike 7056
20 August 2023 – 2nd Prize Strike 7051
12 August 2023 – 2nd Prize Strike 4135
30 July 2023 – 3rd Prize Strike 8198
15 July 2023 – 3rd Prize Strike 4853
1 July 2023 – 1st Prize Strike 7589
21 June 2023 – 3rd Prize Strike 1366
17 May 2023 – 3rd Prize Strike 6231
29 April 2023 – 3rd Prize Strike 0673
8 April 2023 – 3rd Prize Strike 5253
22 March 2023 – 1st Prize Strike 0027
18 March 2023 – 1st Prize Strike 5744
18 January 2023 – 2nd Prize Strike 1781
27 November 2022 – 3rd Prize Strike 3560
13 November 2022 – 1st Prize Strike 4297
12 November 2022 – 1st Prize Strike 1942
5 November 2022 – 2nd Prize Strike 8249
2 November 2022 – 2nd Prize Strike 8049
22 October 2022 – 1st Prize Strike 8914
16 October 2022 – 3rd Prize Strike 6718
6 August 2022 – 3rd Prize Strike 2376
3 August 2022 – 1st Prize Strike 2362
10 July 2022 – 1st Prize Strike 7561
6 July 2022 – 3rd Prize Strike 7862
3 July 2022 – 3rd Prize Strike 9456
22 June 2022 – 3rd Prize Strike 6897
12 June 2022 – 3rd Prize Strike 2685
11 June 2022 – 1st Prize Strike 6053
5 June 2022 – 1st Prize Strike 1596
5 June 2022 – 3rd Prize Strike 7932
29 May 2022 – 3rd Prize Strike 3451
18 May 2022 – 2nd Prize Strike 1780
11 May 2022 – 1st Prize Strike 1629
11 May 2022 – 3rd Prize Strike 9645
20 April 2022 – 1st Prize Strike 9046
20 April 2022 – 3rd Prize Strike 5907
27 February 2022 – 3rd Prize Strike 1759
30 January 2022 – 1st Prize Strike 1644
Ngày 23 tháng 1 năm 2022 - Cuộc tấn công giành giải 3 7026
Ngày 15 tháng 1 năm 2022 - Cảnh cáo giành giải nhất 3648

Malaysia 4D

1 May 2024 – 3rd Prize Strike 3948
28 April 2024 – 1st Prize Strike 6574
10 April 2024 – 3rd Prize Strike 8769
30 March 2024 – 1st Prize Strike 3021
9 March 2024 – 2nd Prize Strike 8576
18 February 2024 – 2nd Prize Strike 1502
14 January 2024 – 1st Prize Strike 2489
7 February 2024 – 3rd Prize Strike 4299
7 January 2024 – 1st Prize Strike 3184
31 December 2023 – 3rd Prize Strike 7485
17 December 2023 – 1st Prize Strike 8508
10 December 2023 – 2nd Prize Strike 2770
2 December 2023 – 2nd Prize Strike 4021
15 November 2023 – 1st Prize Strike 8917
14 October 2023 – 1st Prize Strike 9705
14 October 2023 – 2nd Prize Strike 6626
30 September 2023 – 1st Prize Strike 3540
6 September 2023 – 3rd Prize Strike 8467
2 September 2023 – 1st Prize Strike 0805
20 August 2023 – 3rd Prize Strike 2103
19 August 2023 – 2nd Prize Strike 3456
5 August 2023 – 2nd Prize Strike 4830
23 July 2023 – 1st Prize Strike 2634
23 July 2023 – 3rd Prize Strike 2275
25 June 2023 – 2nd Prize Strike 8128
27 May 2023 – 2nd Prize Strike 4451
26 April 2023 – 1st Prize Strike 4991
15 March 2023 – 3rd Prize Strike 8267
1 March 2023 – 2nd Prize Strike 7425
19 February 2023 – 1st Prize Strike 5761
1 February 2023 – 3rd Prize Strike 7432
22 January 2023 – 3rd Prize Strike 6500
21 January 2023 – 3rd Prize Strike 6551
28 December 2022 – 1st Prize Strike 3676
25 December 2022 – 2nd Prize Strike 7164
10 December 2022 – 3rd Prize Strike 8253
12 November 2022 – 3rd Prize Strike 1759
2 November 2022 – 3rd Prize Strike 7915
30 October 2022 – 2nd Prize Strike 2677
26 October 2022 – 1st Prize Strike 0815
23 October 2022 – 2nd Prize Strike 5684
2 October 2022 – 2nd Prize Strike 1777
18 September 2022 – 2nd Prize Strike 0265
18 September 2022 – 2nd Prize Strike 1772
4 September 2022 – 1st Prize Strike 0314
3 September 2022 – 1st Prize Strike 1302
20 August 2022 – 2nd Prize Strike 5350
13 August 2022 – 3rd Prize Strike 8762
27 July 2022 – 3rd Prize Strike 3298
22 June 2022 – 3rd Prize Strike 5419
15 June 2022 – 1st Prize Strike 1386
12 June 2022 – 2nd Prize Strike 7106
12 June 2022 – 3rd Prize Strike 4931
8 June 2022 – 2nd Prize Strike 0775
4 May 2022 – 1st Prize Strike 0736
6 April 2022 – 1st Prize Strike 1893
9 March 2022 – 3rd Prize Strike 3412
5 March 2022 – 2nd Prize Strike 4087
19 February 2022 – 1st Prize Strike 2041
16 February 2022 – 2nd Prize Strike 9206
13 February 2022 – 2nd Prize Strike 1508
Ngày 12 tháng 1 năm 2022 - Thông báo đoạt giải nhì 5940

Recent Top Prizes Strike from our Prediction 2016 to 2021

 

tryitfree1 đăng ký1

 


Ebook miễn phí “14 bí mật để vô địch Singapore & Malaysia 4D được tiết lộ!” khi đăng ký!
7 ngày dùng thử dự đoán miễn phí
Không cần thẻ tín dụng.

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!