fbpx
 1. Nhà
 2. >
 3. Kết quả 4D
 4. >
 5. Các giải thưởng hàng đầu gần đây tấn công từ dự đoán của chúng tôi

Các giải thưởng hàng đầu gần đây tấn công từ dự đoán của chúng tôi

Đăng ngày: 14-11-2020 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D

0

Hồ bơi Singapore 4d toto

JackPot Direct Number (Singapore Pools)

21 May 2023 – 2nd Prize Strike 3618
20 May 2023 – 3rd Prize Strike 2361
10 May 2023 – 2nd Prize Strike 7239
26 April 2023 – 1st Prize Strike 4203
22 April 2023 – 2nd Prize Strike 6128
5 April 2023 – 3rd Prize Strike 0927
29 March 2023 – 2nd Prize Strike 1657
19 March 2023 – 2nd Prize Strike 4821
5 March 2023 – 2nd Prize Strike 8140
12 February 2023 – 2nd Prize Strike 5827
11 February 2023 – 3rd Prize Strike 2348
29 January 2023 – 3rd Prize Strike 5487
25 January 2023 – 1st Prize Strike 6582
25 January 2023 – 3rd Prize Strike 6175
8 January 2023 – 1st Prize Strike 7086
25 December 2022 – 1st Prize Strike 9120
21 December 2022 – 2nd Prize Strike 4651
17 December 2022 – 2nd Prize Strike 8675
7 December 2022 – 3rd Prize Strike 0874
4 December 2022 – 3rd Prize Strike 4016
27 November 2022 – 1st Prize Strike 3165
26 November 2022 – 2nd Prize Strike 0384
26 November 2022 – 3rd Prize Strike 6391
16 November 2022 – 2nd Prize Strike 7513
16 November 2022 – 3rd Prize Strike 0214
6 November 2022 – 3rd Prize Strike 1032
29 October 2022 – 2nd Prize Strike 3674
23 October 2022 – 2nd Prize Strike 7519
23 October 2022 – 3rd Prize Strike 7369
15 October 2022 – 2nd Prize Strike 8015
9 October 2022 – 1st Prize Strike 9546
28 September 2022 – 2nd Prize Strike 5743
4 September 2022 – 2nd Prize Strike 4973
17 August 2022 – 2nd Prize Strike 7802
6 August 2022 – 1st Prize Strike 3784
27 July 2022 – 1st Prize Strike 6715
23 July 2022 – 3rd Prize Strike 0156
20 July 2022 – 3rd Prize Strike 9856
6 July 2022 – 3rd Prize Strike 7862
19 June 2022 – 2nd Prize Strike 3768
8 June 2022 – 1st Prize Strike 0154
29 May 2022 – 3rd Prize Strike 3451
28 May 2022 – 2nd Prize Strike 3174
14 May 2022 – 2nd Prize Strike 9842
4 May 2022 – 1st Prize Strike 9284
17 April 2022 – 2nd Prize Strike 5837
6 April 2022 – 2nd Prize Strike 5620
20 March 2022 – 2nd Prize Strike 6892
12 March 2022 – 2nd Prize Strike 2346
16 January 2022 – 1st Prize Strike 8360
12 March 2022 – 2nd Prize Strike 2346
5 March 2022 – 3rd Prize Strike 0769
13 February 2022 – 1st Prize Strike 8465
13 February 2022 – 3rd Prize Strike 4157
9 February 2022 – 3rd Prize Strike 6309
Ngày 22 tháng 1 năm 2022 - Cuộc tấn công giành giải 2 4983
Ngày 15 tháng 1 năm 2022 - Cảnh cáo giành giải nhất 3648
Ngày 26 tháng 12 năm 2021 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 7209
Ngày 12 tháng 12 năm 2021 - Cảnh cáo Giải nhất 8967
Ngày 7 tháng 11 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải thưởng lần thứ 2 7062
Ngày 24 tháng 10 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 6159
Ngày 20 tháng 10 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 1762
Ngày 2 tháng 10 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải 3 6985
Ngày 5 tháng 9 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải 3 1605
Ngày 1 tháng 9 năm 2021 - Cảnh cáo Giải nhất 4879
Ngày 22 tháng 8 năm 2021 - Cảnh cáo Giải nhất 0298
Ngày 22 tháng 8 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2 9784
Ngày 14 tháng 7 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 8413
Ngày 7 tháng 7 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 9061
Ngày 23 tháng 6 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 6195
Ngày 30 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải thưởng lần thứ 2610
Ngày 1 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 4509
Ngày 24 tháng 4 năm 2021 - Giải 3 Đình công 6471
Ngày 10 tháng 4 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 5390
Ngày 4 tháng 4 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải 3 1479
Ngày 28 tháng 3 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải 2 8693
Ngày 14 tháng 2 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 2 9510
Ngày 31 tháng 1 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 2706
Ngày 17 tháng 1 năm 2021 - Cảnh cáo Giải nhất 0729
Ngày 17 tháng 1 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 8431
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 6835
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 1276
Ngày 23 tháng 12 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải nhất 7283
Ngày 23 tháng 12 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 1409
Ngày 19 tháng 12 năm 2020 - Giải 3 Cảnh cáo 9042
Ngày 13 tháng 12 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 5482
Ngày 2 tháng 12 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 7682
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất năm 1975
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - Cuộc tấn công đoạt giải lần thứ 7921
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 2846
Ngày 7 tháng 10 năm 2020 - Giải 3 Strike 0934
Ngày 30 tháng 9 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải nhất 2659
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 1537
Ngày 23 tháng 8 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 3924
Ngày 22 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải thứ hai 5431
Ngày 16 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 8632
Ngày 9 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 7895
Ngày 8 tháng 8 năm 2020 - Cảnh cáo Giải nhất 1406
Ngày 5 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 4963
Ngày 27 tháng 6 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải nhất 8571
Ngày 27 tháng 6 năm 2020 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 0798
Tất cả các lần rút thăm trong thời gian Circuit Breaker (7 tháng 4 - 21 tháng 6 năm 2020) đều bị hủy.
Ngày 4 tháng 4 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 9856
Ngày 1 tháng 4 năm 2020 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 3054
Ngày 7 tháng 3 năm 2020 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 3581
Ngày 16 tháng 2 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhì 1854
Ngày 19 tháng 2 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 6273
Ngày 16 tháng 2 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 2 6940
Ngày 8 tháng 1 năm 2020 - Đình công đoạt giải thứ hai 2978
Ngày 4 tháng 1 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải nhất 1067
Ngày 4 tháng 1 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 2 lần thứ 1365
Ngày 4 tháng 1 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 1425

Singapore 4D

17 May 2023 – 3rd Prize Strike 6231
29 April 2023 – 3rd Prize Strike 0673
8 April 2023 – 3rd Prize Strike 5253
22 March 2023 – 1st Prize Strike 0027
18 March 2023 – 1st Prize Strike 5744
18 January 2023 – 2nd Prize Strike 1781
27 November 2022 – 3rd Prize Strike 3560
13 November 2022 – 1st Prize Strike 4297
12 November 2022 – 1st Prize Strike 1942
5 November 2022 – 2nd Prize Strike 8249
2 November 2022 – 2nd Prize Strike 8049
22 October 2022 – 1st Prize Strike 8914
16 October 2022 – 3rd Prize Strike 6718
6 August 2022 – 3rd Prize Strike 2376
3 August 2022 – 1st Prize Strike 2362
10 July 2022 – 1st Prize Strike 7561
6 July 2022 – 3rd Prize Strike 7862
3 July 2022 – 3rd Prize Strike 9456
22 June 2022 – 3rd Prize Strike 6897
12 June 2022 – 3rd Prize Strike 2685
11 June 2022 – 1st Prize Strike 6053
5 June 2022 – 1st Prize Strike 1596
5 June 2022 – 3rd Prize Strike 7932
29 May 2022 – 3rd Prize Strike 3451
18 May 2022 – 2nd Prize Strike 1780
11 May 2022 – 1st Prize Strike 1629
11 May 2022 – 3rd Prize Strike 9645
20 April 2022 – 1st Prize Strike 9046
20 April 2022 – 3rd Prize Strike 5907
27 February 2022 – 3rd Prize Strike 1759
30 January 2022 – 1st Prize Strike 1644
Ngày 23 tháng 1 năm 2022 - Cuộc tấn công giành giải 3 7026
Ngày 15 tháng 1 năm 2022 - Cảnh cáo giành giải nhất 3648
Ngày 19 tháng 12 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 3975
Ngày 12 tháng 12 năm 2021 - Cảnh cáo Giải 3 3267
Ngày 24 tháng 10 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 5376
Ngày 20 tháng 11 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 3182
Ngày 24 tháng 10 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 3761
Ngày 13 tháng 10 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 1264
Ngày 10 tháng 10 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ hai 6517
Ngày 26 tháng 9 năm 2021 - Cảnh cáo Giải nhất 0827
Ngày 19 tháng 9 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 3691
Ngày 5 tháng 9 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải 3 1605
Ngày 14 tháng 8 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ nhất 1767
Ngày 4 tháng 8 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 2 8720
Ngày 28 tháng 7 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 3475
Ngày 17 tháng 7 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 3 1785
Ngày 26 tháng 6 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 4077
Ngày 11 tháng 6 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 7452
Ngày 11 tháng 6 năm 2021 - Cuộc tấn công đoạt giải 3 8052
Ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 2 lần thứ 4907
Ngày 22 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 5407
Ngày 9 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 1234
Ngày 1 tháng 5 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ hai 6798
Ngày 18 tháng 4 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 4051
Ngày 7 tháng 4 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 4756
Ngày 20 tháng 3 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ hai 3857
Ngày 10 tháng 3 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 8549
Ngày 17 tháng 2 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ nhất 2548
Ngày 7 tháng 2 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2 7712
Ngày 17 tháng 1 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 8431
Ngày 13 tháng 1 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 1023
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 1276
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 7924
Ngày 12 tháng 12 năm 2020 - Đình công đoạt giải 2 năm 1986
Ngày 5 tháng 12 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 lần thứ 6158
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất năm 1975
Ngày 4 tháng 11 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải nhất 9405
Ngày 18 tháng 10 năm 2020 - Giải 3 Đình công 2387
Ngày 13 tháng 9 năm 2020 - Đình công đoạt giải thứ hai 5416
Ngày 22 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải thứ hai 5431
Ngày 16 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 8632
Ngày 2 tháng 8 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 2 6876
Ngày 29 tháng 7 năm 2020 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 7064
Ngày 26 tháng 7 năm 2020 - Giải 3 Cảnh cáo 3681
Ngày 12 tháng 7 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 0742
Tất cả các lần rút thăm trong thời gian Circuit Breaker (7 tháng 4 - 21 tháng 6 năm 2020) đều bị hủy.
Ngày 5 tháng 4 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải thưởng lần thứ hai 3028
Ngày 18 tháng 3 năm 2020 - Lần thứ 2
Ngày 7 tháng 3 năm 2020 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 3581
Ngày 16 tháng 2 năm 2020 - Đình công đoạt giải thứ hai 1853
Ngày 9 tháng 2 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 7526
Ngày 26 tháng 1 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 8476
Ngày 18 tháng 1 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 2 0090

Malaysia 4D

27 May 2023 – 2nd Prize Strike 4451
26 April 2023 – 1st Prize Strike 4991
15 March 2023 – 3rd Prize Strike 8267
1 March 2023 – 2nd Prize Strike 7425
19 February 2023 – 1st Prize Strike 5761
1 February 2023 – 3rd Prize Strike 7432
22 January 2023 – 3rd Prize Strike 6500
21 January 2023 – 3rd Prize Strike 6551
28 December 2022 – 1st Prize Strike 3676
25 December 2022 – 2nd Prize Strike 7164
10 December 2022 – 3rd Prize Strike 8253
12 November 2022 – 3rd Prize Strike 1759
2 November 2022 – 3rd Prize Strike 7915
30 October 2022 – 2nd Prize Strike 2677
26 October 2022 – 1st Prize Strike 0815
23 October 2022 – 2nd Prize Strike 5684
2 October 2022 – 2nd Prize Strike 1777
18 September 2022 – 2nd Prize Strike 0265
18 September 2022 – 2nd Prize Strike 1772
4 September 2022 – 1st Prize Strike 0314
3 September 2022 – 1st Prize Strike 1302
20 August 2022 – 2nd Prize Strike 5350
13 August 2022 – 3rd Prize Strike 8762
27 July 2022 – 3rd Prize Strike 3298
22 June 2022 – 3rd Prize Strike 5419
15 June 2022 – 1st Prize Strike 1386
12 June 2022 – 2nd Prize Strike 7106
12 June 2022 – 3rd Prize Strike 4931
8 June 2022 – 2nd Prize Strike 0775
4 May 2022 – 1st Prize Strike 0736
6 April 2022 – 1st Prize Strike 1893
9 March 2022 – 3rd Prize Strike 3412
5 March 2022 – 2nd Prize Strike 4087
19 February 2022 – 1st Prize Strike 2041
16 February 2022 – 2nd Prize Strike 9206
13 February 2022 – 2nd Prize Strike 1508
Ngày 12 tháng 1 năm 2022 - Thông báo đoạt giải nhì 5940
Ngày 12 tháng 12 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 3265
Ngày 6 tháng 10 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 1630
Ngày 6 tháng 10 - Giải 3 Strike 9254
Ngày 29 tháng 9 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 7766
Ngày 26 tháng 9 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 2798
Ngày 30 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 2 5241
Ngày 23 tháng 5 năm 2021 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ hai 5862
Ngày 1 tháng 5 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 2671
Ngày 28 tháng 4 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 9344
Ngày 7 tháng 4 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 lần thứ 1348
Ngày 3 tháng 4 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 5185
Ngày 17 tháng 2 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 8119
Ngày 13 tháng 2 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải 3 2587
Ngày 10 tháng 2 năm 2021 - Cuộc tấn công giành giải 3 9814
Ngày 7 tháng 2 năm 2021 - Cảnh cáo giành giải nhất 8100
Ngày 3 tháng 2 năm 2021 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 4503
Ngày 3 tháng 1 năm 2020 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 5083
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 - Cảnh cáo Giải nhất 0265
Ngày 20 tháng 12 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 7845
Ngày 2 tháng 12 năm 2020 - Giải nhất Strike 0578
Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - Đình công đoạt giải 3 9765
Ngày 25 tháng 11 năm 2020 - Giải 3 Đình công 8170
Ngày 14 tháng 11 năm 2020 - Giải 3 Cảnh cáo 1085
Ngày 4 tháng 11 năm 2020 - Đình công đoạt giải thứ hai 3598
Ngày 21 tháng 10 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 7523
Ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 8936
Ngày 11 tháng 10 năm 2020 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 3622
Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - Cảnh cáo Giải thưởng lần thứ 2 5236
Ngày 8 tháng 8 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 3 4118
Ngày 2 tháng 8 năm 2020 - Đình công đoạt giải lần thứ 3241
Ngày 21 tháng 6 năm 2020 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 7160
Tất cả các lần rút thăm trong thời gian Lệnh kiểm soát chuyển động (15 tháng 3 - 16 tháng 6 năm 2020) đều bị hủy.
Ngày 11 tháng 3 năm 2020 - Đình công đoạt giải nhất 8419
Ngày 11 tháng 3 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 7142
Ngày 12 tháng 2 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải nhất 7136
Ngày 9 tháng 2 năm 2020 - Giải 3 Đình công 8130
Ngày 26 tháng 1 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 2 6724
Ngày 18 tháng 1 năm 2020 - Cảnh cáo giành giải 3 8261

Các giải thưởng hàng đầu gần đây tấn công từ Dự đoán của chúng tôi từ năm 2016 đến năm 2020

 

tryitfree1 đăng ký1

 


Ebook miễn phí “14 bí mật để vô địch Singapore & Malaysia 4D được tiết lộ!” khi đăng ký!
7 ngày dùng thử dự đoán miễn phí
Không cần thẻ tín dụng.

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!