fbpx
 1. Nhà
 2. >
 3. Trúng số 4D
 4. >
 5. Recent Top Prizes Strike from our Prediction 2016 to 2021

Recent Top Prizes Strike from our Prediction 2016 to 2021

Đăng ngày: 22-07-2018 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Trúng số 4D

0

JackPot Direct Number (Singapore Pools)

26 December 2021 – 2nd Prize Strike 7209
12 December 2021 – 1st Prize Strike 8967
7 November 2021 – 2nd Prize Strike 7062
24 October 2021 – 3rd Prize Strike 6159
20 October 2021 – 3rd Prize Strike 1762
2 October 2021 – 3rd Prize Strike 6985
5 September 2021 – 3rd Prize Strike 1605
1 September 2021 – 1st Prize Strike 4879
22 August 2021 – 1st Prize Strike 0298
22 August 2021 – 2nd Prize Strike 9784
14 July 2021 – 3rd Prize Strike 8413
7 July 2021 – 3rd Prize Strike 9061
23 June 2021 – 3rd Prize Strike 6195
30 May 2021 – 2nd Prize Strike 2610
1 May 2021 – 1st Prize Strike 4509
24 April 2021 – 3rd Prize Strike 6471
10 April 2021 – 1st Prize Strike 5390
4 April 2021 – 3rd Prize Strike 1479
28 March 2021 – 2nd Prize Strike 8693
14 February 2021 – 2nd Prize Strike 9510
31 January 2021 – 3rd Prize Strike 2706
17 January 2021 – 1st Prize Strike 0729
17 January 2021 – 1st Prize Strike 8431
30 December 2020 – 1st Prize Strike 6835
27 December 2020 – 2nd Prize Strike 1276
23 December 2020 – 1st Prize Strike 7283
23 December 2020 – 3rd Prize Strike 1409
19 December 2020 – 3rd Prize Strike 9042
13 December 2020 – 1st Prize Strike 5482
2 December 2020 – 3rd Prize Strike 7682
22 November 2020 – 1st Prize Strike 1975
22 November 2020 – 2nd Prize Strike 7921
18 November 2020 – 3rd Prize Strike 2846
7 October 2020 – 3rd Prize Strike 0934
30 September 2020 – 1st Prize Strike 2659
26 August 2020 – 2nd Prize Strike 1537
23 August 2020 – 3rd Prize Strike 3924
22 August 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 August 2020 – 1st Prize Strike 8632
9 August 2020 – 1st Prize Strike 7895
8 August 2020 – 1st Prize Strike 1406
5 August 2020 – 1st Prize Strike 4963
27 June 2020 – 1st Prize Strike 8571
27 June 2020 – 1st Prize Strike 0798
All draws during Circuit Breaker period (7 April – 21 June 2020) are cancelled.
4 April 2020 – 3rd Prize Strike 9856
1 April 2020 – 1st Prize Strike 3054
7 March 2020 – 1st Prize Strike 3581
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 1854
19 February 2020 – 3rd Prize Strike 6273
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 6940
8 January 2020 – 2nd Prize Strike 2978
4 January 2020 – 1st Prize Strike 1067
4 January 2020 – 2nd Prize Strike 1365
4 January 2020 – 3rd Prize Strike 1425
Ngày 29 tháng 12 năm 2019 - Cảnh cáo Giải nhất 0459
Ngày 26 tháng 12 năm 2019 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 6089
Ngày 11 tháng 12 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 2 8305
Ngày 8 tháng 12 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 7512
Ngày 4 tháng 12 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 9364
Ngày 1 tháng 12 năm 2019 - Cảnh cáo Giải nhất 4379
Ngày 1 tháng 12 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 8762
Ngày 27 tháng 11 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 4783
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 5618
Ngày 30 tháng 10 năm 2019 - Giải 2 Strike 0524
Ngày 12 tháng 10 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải nhất 7690
Ngày 6 tháng 10 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 7036
Ngày 29 tháng 9 năm 2019 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2 7518
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 4731
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 5718
Ngày 14 tháng 9 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 1507
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 0291
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 3462
Ngày 1 tháng 9 năm 2019 - Cảnh cáo Giải thưởng lần thứ 2 3958
Ngày 14 tháng 8 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 1592
Ngày 7 tháng 8 năm 2019 - Giải 2 Strike 0871
Ngày 4 tháng 8 năm 2019 - Cảnh cáo Giải nhất 6028
Ngày 3 tháng 8 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 2856
Ngày 21 tháng 7 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 1048
Ngày 6 tháng 7 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 9465
Ngày 26 tháng 6 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải nhất 9671
Ngày 19 tháng 5 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 6975
Ngày 11 tháng 5 năm 2019 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 7205
Ngày 11 tháng 5 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 4527
Ngày 8 tháng 5 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 7054
Ngày 27 tháng 4 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 6429
Ngày 24 tháng 4 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 1049
Ngày 21 tháng 4 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 8096
Ngày 20 tháng 4 năm 2019 - Giải thưởng lần thứ 2 Strike 0127
Ngày 3 tháng 4 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 8147
Ngày 31 tháng 3 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 4870
Ngày 27 tháng 3 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 1723
Ngày 16 tháng 2 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 lần thứ 3247
Ngày 10 tháng 2 năm 2019 - Cảnh cáo Giải nhất 6094
Ngày 3 tháng 2 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 2 4081
Ngày 3 tháng 2 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 9175
Ngày 23 tháng 1 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 9268
Ngày 16 tháng 1 năm 2019 - Đình công đoạt giải nhất năm 1960
Ngày 30 tháng 12 năm 2018 - Cảnh cáo đoạt giải thứ hai 8075
Ngày 12 tháng 12 năm 2018 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 4910
Ngày 12 tháng 12 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 6347
Ngày 17 tháng 11 năm 2018 - Giải 2 Strike 4503
Ngày 14 tháng 11 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 lần thứ 3298
Ngày 3 tháng 11 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 3025
Ngày 27 tháng 10 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 9514
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 7361
Ngày 29 tháng 9 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 1490
Ngày 23 tháng 9 năm 2018 - Cảnh cáo Giải nhất 5917
Ngày 12 tháng 9 năm 2018 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 4281
Ngày 8 tháng 9 năm 2018 - Cảnh cáo Giải thưởng lần thứ 2 2968
Ngày 1 tháng 9 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 6124
Ngày 25 tháng 8 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 5208
Ngày 18 tháng 8 năm 2018 - Cảnh cáo Giải nhất 1695
Ngày 5 tháng 8 năm 2018 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 2160
Ngày 28 tháng 7 năm 2018 - Thông báo về Giải thưởng thứ hai 2901
Ngày 8 tháng 7 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 9320
Ngày 7 tháng 7 năm 2018 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 6059
Ngày 7 tháng 7 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 7451
Ngày 17 tháng 6 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 1623
Ngày 9 tháng 6 năm 2018 - Cảnh cáo đoạt giải thứ hai 8047
Ngày 6 tháng 6 năm 2018 - Cảnh cáo Giải nhất 5042
Ngày 2 tháng 6 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải 2 5146
Ngày 5 tháng 5 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 năm 1862
Ngày 29 tháng 4 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 năm 1874
Ngày 22 tháng 4 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 4376
Ngày 15 tháng 4 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 6295
Ngày 18 tháng 3 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải thưởng lần thứ 3576
Ngày 17 tháng 3 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 6289
Ngày 28 tháng 2 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 3265
28 tháng 2, 2018 - Giải 3 Strike 4987
Ngày 25 tháng 2 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải 3 1027
Ngày 11 tháng 2 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 4597
28 thg 1, 2018 - Giải 3 Strike 1690
Ngày 13 tháng 1 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 6083
Ngày 23 tháng 12 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 5964
Ngày 10 tháng 12 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 2930
Ngày 9 tháng 12 năm 2017 - Giải 3 Đình công 8123
Ngày 1 tháng 12 năm 2017 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 1857
Ngày 11 tháng 11 năm 2017 - Giải nhất Strike 3602
8 thg 11, 2017 - Giải 3 Strike 0317
Ngày 2 tháng 11 năm 2017 - Giải 2 Strike 0863
Ngày 18 tháng 10 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 7683
Ngày 11 tháng 10 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 2 lần thứ 4751
Ngày 4 tháng 10 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 9631
Ngày 1 tháng 10 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 3 7609
Ngày 30 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 9685
Ngày 16 tháng 8 năm 2017 - Giải 3 Cảnh cáo 8205
Ngày 14 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 5467
Ngày 14 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 2 7149
Ngày 3 tháng 6 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 5108
Ngày 31 tháng 5 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 7486
Ngày 14 tháng 5 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 5809
Ngày 14 tháng 5 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 5169
Ngày 22 tháng 4 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 2163
Ngày 19 tháng 3 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 9108
Ngày 15 tháng 3 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải nhất 7962
22 feb 2017 - Cảnh cáo giành giải 2 9148
8 feb 2017 - Giải 3 Strike 4860
Ngày 28 tháng 1 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 4956
Ngày 8 tháng 1 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 9537
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 - Cảnh cáo giành giải nhất 7308
Ngày 17 tháng 12 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải 2 3109
Ngày 3 tháng 12 năm 2016 - Giải 3 Đình công 6310
Ngày 19 tháng 11 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải nhất 0614
Ngày 13 tháng 11 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải 2 6912
Ngày 6 tháng 11 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải 2 0512
Ngày 2 tháng 11 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải 3 6409
Ngày 30 tháng 10 năm 2016 - Cảnh cáo giành giải nhất 9406
Ngày 23 tháng 10 năm 2016 - Cảnh cáo giành giải nhất 9512
Ngày 19 tháng 10 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải nhất 3504
Ngày 9 tháng 10 năm 2016 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2 9382
Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Thông báo về giải thưởng lần thứ 2376
Ngày 28 tháng 9 năm 2016, Thông báo về giải thưởng lần thứ 3 3841
Ngày 18 tháng 9 năm 2016, Giải 3 Đình công 2784
Ngày 14 tháng 9 năm 2016, Thông báo về giải thưởng thứ hai 4760
Ngày 10 tháng 9 năm 2016, Đình công đoạt giải 3 2793
Ngày 27 tháng 8 năm 2016, Đình công đoạt giải nhất 8410

Singapore 4D

19 December 2021 – 3rd Prize Strike 3975
12 December 2021 – 3rd Prize Strike 3267
24 October 2021 – 1st Prize Strike 5376
20 November 2021 – 2nd Prize Strike 3182
24 October 2021 – 1st Prize Strike 3761
13 October 2021 – 1st Prize Strike 1264
10 October 2021 – 2nd Prize Strike 6517
26 September 2021 – 1st Prize Strike 0827
19 September 2021 – 1st Prize Strike 3691
5 September 2021 – 3rd Prize Strike 1605
14 August 2021 – 1st Prize Strike 1767
4 August 2021 – 2nd Prize Strike 8720
28 July 2021 – 3rd Prize Strike 3475
17 July 2021 – 3rd Prize Strike 1785
26 June 2021 – 3rd Prize Strike 4077
11 June 2021 – 1st Prize Strike 7452
11 June 2021 – 3rd Prize Strike 8052
23 May 2021 – 2nd Prize Strike 4907
22 May 2021 – 1st Prize Strike 5407
9 May 2021 – 3rd Prize Strike 1234
1 May 2021 – 2nd Prize Strike 6798
18 April 2020 – 3rd Prize Strike 4051
7 April 2021 – 1st Prize Strike 4756
20 March 2021 – 2nd Prize Strike 3857
10 March 2021 – 1st Prize Strike 8549
17 February 2021 – 1st Prize Strike 2548
7 February 2021 – 2nd Prize Strike 7712
17 January 2021 – 1st Prize Strike 8431
13 January 2021 – 1st Prize Strike 1023
27 December 2020 – 2nd Prize Strike 1276
27 December 2020 – 3rd Prize Strike 7924
12 December 2020 – 2nd Prize Strike 1986
5 December 2020 – 3rd Prize Strike 6158
22 November 2020 – 1st Prize Strike 1975
4 November 2020 – 1st Prize Strike 9405
18 October 2020 – 3rd Prize Strike 2387
13 September 2020 – 2nd Prize Strike 5416
22 August 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 August 2020 – 1st Prize Strike 8632
2 August 2020 – 2nd Prize Strike 6876
29 July 2020 – 1st Prize Strike 7064
26 July 2020 – 3rd Prize Strike 3681
12 July 2020 – 3rd Prize Strike 0742
All draws during Circuit Breaker period (7 April – 21 June 2020) are cancelled.
5 April 2020 – 2nd Prize Strike 3028
18 March 2020 – 2ndPrize Strike 0257
7 March 2020 – 1st Prize Strike 3581
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 1853
9 February 2020 – 3rd Prize Strike 7526
26 January 2020 – 1st Prize Strike 8476
18 January 2020 – 2nd Prize Strike 0090
Ngày 8 tháng 1 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải nhất 0149
Ngày 4 tháng 1 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 2 0613
Ngày 22 tháng 12 năm 2019 - Cảnh cáo Giải nhất 5328
Ngày 27 tháng 11 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 8695
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 5618
Ngày 30 tháng 10 năm 2019 - Cảnh cáo Giải nhất 0451
Ngày 2 tháng 8 năm 2020 - Cuộc tấn công giành giải 2 6876
Ngày 5 tháng 10 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 7306
Ngày 2 tháng 10 năm 2019 - Giải 2 Strike 0351
Ngày 22 tháng 9 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 6051
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 0291
Ngày 25 tháng 8 năm 2019 - Cảnh cáo giải thưởng lần thứ 2871
Ngày 27 tháng 7 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải thưởng lần thứ 5738
Ngày 26 tháng 6 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải nhất 9671
Ngày 1 tháng 6 - Cuộc đình công đoạt giải thứ hai 1627
25 tháng 5 - Giải 3 Đình công 9538
28 tháng 4 - Giải 3 Đình công 1115
Ngày 27 tháng 4 - Cuộc đình công đoạt giải nhất 6429
Ngày 21 tháng 4 - Cuộc đình công đoạt giải 3 8096
Ngày 30 tháng 3 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 8862
Ngày 17 tháng 3 - Cảnh cáo đoạt giải thứ hai 7264
6 tháng 3 - Giải nhất Đình công 6489
Ngày 2 tháng 2 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 9674
Ngày 22 tháng 12 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 2487
Ngày 17 tháng 11 năm 2018 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 9870
Ngày 7 tháng 11 năm 2018 - Cảnh cáo đoạt giải thứ hai 7269
Ngày 27 tháng 10 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 9514
Ngày 20 tháng 10 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 7361
Ngày 30 tháng 9 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 3185
Ngày 5 tháng 9 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 2678
Ngày 26 tháng 8 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 lần thứ 3096
Ngày 11 tháng 8 năm 2018 - Đình công đoạt giải thứ hai 3527
Ngày 8 tháng 8 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải nhất 7943
Ngày 16 tháng 6 năm 2018 - Cảnh cáo Giải nhất 9068
Ngày 30 tháng 5 năm 2018 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 5031
Ngày 26 tháng 5 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 7251
Ngày 2 tháng 5 năm 2018 - Giải 3 Strike 7050
Ngày 28 tháng 4 năm 2018 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 7132
Ngày 26 tháng 4 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 8621
Ngày 24 tháng 2 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải 2 6529
Ngày 28 tháng 1 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải nhất 9864
Ngày 3 tháng 1 năm 2018 - Thông báo về Giải thưởng thứ hai 3942
Ngày 10 tháng 12 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 2930
Ngày 1 tháng 12 năm 2017 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 1857
Ngày 25 tháng 11 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 9470
Ngày 25 tháng 11 năm 2017 - Giải 2 Strike 0954
Ngày 22 tháng 11 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải nhất 6450
Ngày 15 tháng 11 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 9056
Ngày 30 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 9685
Ngày 30 tháng 8 năm 2017 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 0176
Ngày 22 tháng 7 năm 2017 - Giải 3 Đình công 8310
Ngày 28 tháng 6 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 4197
Ngày 21 tháng 6 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 3 2497
Ngày 20 tháng 5 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 7631
Ngày 10 tháng 5 năm 2017 - Cuộc tấn công đoạt giải nhất 0563
Ngày 3 tháng 5 năm 2017 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2 1765
Ngày 22 tháng 3 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 7982
Ngày 15 tháng 3 năm 2017 Cảnh cáo giành giải nhất 7962
22 thg 2, 2017 Giải 3 Đình công 9780
28 thg 1, 2017 Đình công giải nhất 5742
25 thg 1, 2017 Giải 3 Đình công 9426
Ngày 11 tháng 12 năm 2016, Đình công đoạt giải nhất 5789
Ngày 10 tháng 11 năm 2016, Đình công đoạt giải nhì 8431
Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Cảnh cáo đoạt giải nhất 9406
Ngày 30 tháng 10 năm 2016, Đình công đoạt giải nhì 6495
Ngày 2 tháng 10 năm 2016, Giải nhất Strike 0495
Ngày 3 tháng 9 năm 2016, Cuộc tấn công giành giải 3 1289
Ngày 18 tháng 6 năm 2016, Giải 3 Đình công 4538
Ngày 12 tháng 6 năm 2016, Cuộc tấn công đoạt giải nhất 5061

Malaysia 4D

12 December 2021 – 2nd Prize Strike 3265
6 October 2021 – 1st Prize Strike 1630
6 October – 3rd Prize Strike 9254
29 September 2021 – 1st Prize Strike 7766
26 September 2021 – 3rd Prize Strike 2798
30 May 2021 – 2nd Prize Strike 5241
23 May 2021 – 2nd Prize Strike 5862
1 May 2021 – 3rd Prize Strike 2671
28 April 2021 – 3rd Prize Strike 9344
7 April 2021 – 3rd Prize Strike 1348
3 April 2021 – 3rd Prize Strike 5185
17 February 2021 – 1st Prize Strike 8119
13 February 2021 – 3rd Prize Strike 2587
10 February 2021 – 3rd Prize Strike 9814
7 February 2021 – 1st Prize Strike 8100
3 February 2021 – 1st Prize Strike 4503
3 January 2020 – 1st Prize Strike 5083
30 December 2020 – 1st Prize Strike 0265
20 December 2020 – 1st Prize Strike 7845
2 December 2020 – 1st Prize Strike 0578
28 November 2020 – 3rd Prize Strike 9765
25 November 2020 – 3rd Prize Strike 8170
14 November 2020 – 3rd Prize Strike 1085
4 November 2020 – 2nd Prize Strike 3598
21 October 2020 – 1st Prize Strike 7523
14 October 2020 – 3rd Prize Strike 8936
11 October 2020 – 1st Prize Strike 3622
2 September 2020 – 2nd Prize Strike 5236
8 August 2020 – 3rd Prize Strike 4118
2 August 2020 – 2nd Prize Strike 3241
21 June 2020 – 1st Prize Strike 7160
All draws during Movement Control Order period (15 March – 16 June 2020) are cancelled.
11 March 2020 – 1st Prize Strike 8419
11 March 2020 – 3rd Prize Strike 7142
12 February 2020 – 1st Prize Strike 7136
9 February 2020 – 3rd Prize Strike 8130
26 January 2020 – 2nd Prize Strike 6724
18 January 2020 – 3rd Prize Strike 8261
Ngày 21 tháng 12 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 8197
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 8076
Ngày 24 tháng 11 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 7438
Ngày 13 tháng 11 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 2 lần thứ 3218
Ngày 13 tháng 11 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 2846
Ngày 2 tháng 10 năm 2019 - Cuộc tấn công giành giải 3 5832
Ngày 22 tháng 9 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải nhất 3021
Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 1078
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - Thông báo về việc giành giải thưởng lần thứ 2 3492
Ngày 1 tháng 9 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 9407
Ngày 25 tháng 8 năm 2019 - Cảnh cáo giành giải 3 3945
Ngày 6 tháng 7 - Đình công đoạt giải nhì 3895
Ngày 29 tháng 6 - Cảnh cáo giành giải nhất 7216
Ngày 8 tháng 6 - Cuộc đình công đoạt giải nhất 4678
Ngày 1 tháng 6 - Cảnh cáo Giải nhất 6519
25 tháng 5 - Giải 3 Đình công 9471
Ngày 22 tháng 5 - Cuộc đình công đoạt giải 2 5164
Ngày 11 tháng 5 - Cuộc đình công đoạt giải nhất 4726
20 tháng 4 - Giải 3 Đình công 7246
Ngày 3 tháng 4 - Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 0070
Ngày 17 tháng 3 - Cuộc đình công đoạt giải nhất năm 2036
Ngày 16 tháng 3 - Cảnh cáo giành giải nhất 2340
Ngày 9 tháng 3 - Cuộc đình công đoạt giải nhất 9681
2 tháng 3 - Giải 2 Strike 0516
Ngày 17 tháng 2 - Cảnh cáo giành giải nhất 2347
Ngày 3 tháng 2 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 3570
Ngày 2 tháng 2 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 8437
Ngày 27 tháng 1 năm 2018 - Cảnh cáo Giải nhất 3120
Ngày 25 tháng 11 năm 2018 - Cảnh cáo đoạt giải nhất 7363
Ngày 14 tháng 11 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 4529
Ngày 11 tháng 11 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 8769
Ngày 3 tháng 11 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 6957
Ngày 14 tháng 10 năm 2018 - Cảnh cáo giành giải nhất 2791
Ngày 14 tháng 10 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 2 8596
Ngày 26 tháng 9 năm 2018 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 3297
Ngày 22 tháng 9 năm 2018 - Cảnh cáo Giải nhất 9438
Ngày 26 tháng 8 năm 2018 - Giải 3 Đình công 1423
Ngày 25 tháng 8 năm 2018 - Giải 2 Strike 0512
Ngày 4 tháng 8 năm 2018 - Giành giải nhất 6591
Ngày 4 tháng 8 năm 2018 - Giành giải 3 2854
Ngày 18 tháng 7 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 4697
Ngày 11 tháng 7 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 7231
Ngày 8 tháng 7 năm 2018 - Giành giải 3 5893
Ngày 4 tháng 7 năm 2018 - Giành giải nhất năm 1967
Ngày 6 tháng 6 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải nhất 4132
Ngày 27 tháng 5 năm 2018 - Đình công đoạt giải nhất 9735
Ngày 27 tháng 5 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 7394
Ngày 23 tháng 5 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải 3 2817
Ngày 16 tháng 5 năm 2018 - Giành giải nhì 2167
Ngày 13 tháng 5 năm 2018 - Cuộc đình công giành giải nhì 3987
Ngày 12 tháng 5 năm 2018 - Giành giải nhất 5478
Ngày 5 tháng 5 năm 2018 - Cuộc tấn công giành giải nhì 0200
26 thg 4, 2018 - Giành giải nhì 3888
28 thg 1, 2018 - Giành giải nhì 9482
23 thg 12, 2017 - Giải nhì Đình công 0683
Ngày 29 tháng 11 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 9864
Ngày 29 tháng 10 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 3 5241
Ngày 7 tháng 10 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải nhất 7698
Ngày 30 tháng 9 năm 2017 - Thông báo Giải nhất 0735
Ngày 17 tháng 9 năm 2017 - Thông báo giành giải nhất 6505
Ngày 10 tháng 9 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất 9371
Ngày 26 tháng 8 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 6530
Ngày 20 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 3 4213
Ngày 19 tháng 8 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 2658
Ngày 16 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 3 4837
Ngày 9 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 3146
Ngày 6 tháng 8 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 2 6350
Ngày 26 tháng 7 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 6708
Ngày 1 tháng 7 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 3156
Ngày 28 tháng 6 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải 2 8609
Ngày 25 tháng 6 năm 2017 - Thông báo về Giải thưởng thứ hai 2980
Ngày 24 tháng 6 năm 2017 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 4583
Ngày 14 tháng 6 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 5163
Ngày 3 tháng 6 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 6829
Ngày 24 tháng 5 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 6583
Ngày 20 tháng 5 năm 2017 - Cảnh cáo giành giải nhất năm 2067
23 thg 4, 2017 - Giải 3 Strike 9846
Ngày 26 tháng 3 năm 2017 - Cảnh cáo Giải nhất 7160
Ngày 15 tháng 3 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 lần thứ 6254
Ngày 18 tháng 3 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 năm 1960
Ngày 1 tháng 3 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 2 năm 1960
Ngày 5 tháng 2 năm 2017 - Cuộc tấn công giành giải 3 3694
Ngày 17 tháng 12 năm 2016 - Cảnh cáo giành giải nhất 9136
Ngày 11 tháng 12 năm 2016 - Giải 3 Đình công 7014
Ngày 4 tháng 12 năm 2016 - Thông báo về Giải thưởng lần thứ 2, 1475
Ngày 3 tháng 12 năm 2016 - Cuộc tấn công giành giải 2 9525
Ngày 26 tháng 11 năm 2016 - Giải 3 Cảnh cáo 8304
Ngày 10 tháng 11 năm 2016 - Cảnh cáo giành giải nhất, thứ hai 2796,
Ngày 19 tháng 10 năm 2016, Giải 3 Strike 5092
Ngày 16 tháng 10 năm 2016, Cuộc tấn công giành giải nhất 7986
Ngày 3 tháng 9 năm 2016, Thông báo đoạt giải nhất 7013
Ngày 10 tháng 7 năm 2016, Giải 3 Đình công 3198
Ngày 25 tháng 6 năm 2016, Cuộc tấn công đoạt giải thứ hai 4923

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!