1. வீடு
 2. >
 3. சிங்கப்பூர் மலேசியா 4D கட்டுரைகள்
 4. >
 5. 4D History: Various Ways of Finding the Winning History Singapore 4D

4D History: Various Ways of Finding the Winning History Singapore 4D

Posted on : 04-05-2018 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: சிங்கப்பூர் மலேசியா 4D கட்டுரைகள்

0

Check 4D History to see 4D Winning number

4D History: Various Ways of Finding the Winning History Singapore 4D
The winning reward of Singapore 4D lottery should be claimed within 181 days right from the day of the result declared. If you do not claim the reward within the mentioned time length, you would not be able to get the reward anymore. Hence, checking the results minutely is important. In fact, checking result history is also important, in case if you bid on regular basis. It will help you in two ways. Firstly, you would be able to find the luckiest number that has fetched the big rewards. Secondly, checking the winning history Singapore 4D will ensure that you would never miss a bid that you have actually won.

Now, question is how can you check winning history Singapore 4D? Well, various ways of doing that. Making it a regular habit of checking the history has helped a lot of people. If you talk to those, who have actually won terrific rewards in past, you would probably know the benefit of going through the result history on daily basis. Checking result history will keep you updated with your chosen lucky number strategies. You have to guess the trend of winning number. Behind the lucky draw, some sort of algorithm works. Guessing that algorithm is the main aim of the investors in Singapore 4D lottery.

Different Places for Checking Result 4d History

There are a lot of ways of checking result history of Singapore 4D. We shall try to find out those ways of checking the result history in the following section of this writing. So, here is a complete guide on that.

 1. Checking 4d history Listing at Lottery Centre

If you use to purchase your tickets from the lottery centre, you should ask the centre executive to show you result history. Digitalized result history will be furnished to you in printed format in papers. However, such centers do not provide complete historic data. You would get data for a few days in past only. Moreover, they maintain notice board where they put on the result history. Overall, checking winning history Singapore 4D in such way could be a little daunting.

 1. Checking Result History Online

The best method of checking winning history Singapore 4D is to go for online history checking. There are a lot of websites which furnish authentic data to the web visitors. The best thing is that they offer excellent database. You can fetch long history of results. If you want result of 1-2 years earlier, you shall get that too. Top performing players always love to check the winning trend instead of choosing number blindly. This is more logical approach towards playing and investing money in Singapore 4D.

 1. Magazines or Journals

Certain journals are there, publishing result of the Singapore 4D lottery on daily basis. Choosing them is always a good thing. You should get monthly or weekly subscription of such journals so that you can get continuous result 4d history without any problems.

These are some of the prominent ways of finding winning history with Singapore 4D. Checking history is a good habit as it enhances your chance for winning.

Sign up for free 4D ebook and free 4 day prediction trial.


நாங்கள் உங்களை மதிக்கிறோம் மின்னஞ்சல் தனியுரிமை

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • 4D & Toto மூலம் வெற்றி பெறத் தொடங்குங்கள்!

  20% தள்ளுபடி அனைத்து 4D மற்றும் ToTo உறுப்பினர் (குறைந்த நேரம்)

  கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யும் போது 20% தள்ளுபடிகள் தானாகவே பொருந்தும், கூப்பன் குறியீடு தேவையில்லை.

   


   

  மாற்றாக, Facebook / Google / Yahoo / Linkedin மூலம் உள்நுழைய 7 நாள் இலவச பிரீமியம் உறுப்பினர் மற்றும் இலவச 4D மின்புத்தகம்
  “சிங்கப்பூர் 4டி வெற்றிக்கான 14 ரகசியங்கள் அம்பலமானது!