1. வீடு
 2. >
 3. 4D எண்களை வென்றது

Winning Singapore and Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore Since 2012 to 2024

வெளியிடப்பட்டது : 15-11-2020 | மூலம்: 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது, வெற்றி சான்றுகள்

0

4டி முடிவுகள்

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools Since 2016 to 2024

17 April – Starter
14 April – 3rd Prize, Starter, Consolation x 2

13 April – Starter x 2
10 April – Starter
7 April – Consolation
6 April – 3rd Prize, Consolation

30 March – Starter
27 March – Starter x 2
24 March – Starter, Consolation
23 March – 2nd Prize, Consolation x 2
20 March – Consolation x 2
17 மார்ச் - ஸ்டார்டர்
16 March – Starter
13 March – Consolation x 2
10 March – Starter, Consolation
9 March – 3rd Prize, Starter
6 March – Starter x 3, Consolation
3 March – 3rd Prize, Consolation

2 March – Starter, Consolation
28 February – Starter, Consolation x 2
24 பிப்ரவரி - ஸ்டார்டர்
21 February – Starter, Consolation x 2
18 February – Starter, Consolation
17 February – 2nd Prize, Starter x 3, Consolation x 2

14 February – Consolation x 3
11 February – Starter x 2
10 February – 3rd Prize
7 February – 1st Prize, Starter x 3, Consolation

4 February – Starter
3 February – Consolation
31 January – Starter, Consolation
21 January – Starter, Consolation x 2
17 January – Starter, Consolation
14 January – 3rd Prize, Starter

13 January – Starter x 4
10 January – 1st Prize, Starter

6 January – Consolation
3 January – Starter x 2, Consolation

சிங்கப்பூர் குளங்களுக்கான வெற்றிகரமான ஜாக்பாட் நேரடி எண்ணைப் பார்க்கவும்
ஆண்டு: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016

Winning 4D Numbers for Singapore Pools 4D Since 2012 to 2024

17 Apr 2024 – 5789 Win System 8597 (Starter Prize) – Silver Prediction
14 Apr 2024 – 1289 Win System 1892 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

13 Apr 2024 – 3689 Win System 3968 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Apr 2024 – 1788 Win System 8178 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Apr 2024 – 3689 Win System 9836 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Apr 2024 – 7506 Win Direct 7506 (Consolation Prize) – Gold Prediction
13 Apr 2024 – 0567 Win System 7506 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Apr 2024 – 0124 Win System 4210 (2nd Prize) – Silver Prediction

10 Apr 2024 – 0459 Win System 5940 (Starter Prize) – Elite Prediction
10 Apr 2024 – 3491 Win Direct 3491 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
10 Apr 2024 – 1349 Win System 3491 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Apr 2024 – 1449 Win System 4419 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Apr 2024 – 4569 Win System 9645 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Apr 2024 – 1236 Win System 1326 (Consolation Prize) – Free Prediction
06 Apr 2024 – 0449 Win System 4094 (Consolation Prize) – Elite Prediction
06 Apr 2024 – 0169 Win System 9106 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
31 Mar 2024 – 3689 Win System 3689 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 1568 Win System 6581 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 3679 Win System 6937 (Starter Prize) – Free Prediction
30 Mar 2024 – 2232 Win Direct 2232 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
30 Mar 2024 – 2223 Win System 2232 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Mar 2024 – 0145 Win System 0154 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Mar 2024 – 2267 Win System 2267 (Starter Prize) – Elite Prediction
23 Mar 2024 – 1235 Win System 1532 (3rd Prize) – Free Prediction

23 Mar 2024 – 1566 Win System 5166 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Mar 2024 – 4566 Win System 4566 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Mar 2024 – 1567 Win System 5167 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 0237 Win System 0327 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Mar 2024 – 0267 Win System 7620 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Mar 2024 – 1128 Win System 2118 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Mar 2024 – 0458 Win System 5048 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Mar 2024 – 2689 Win System 9682 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Mar 2024 – 0468 Win System 4068 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2024 – 3566 Win System 3656 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Mar 2024 – 3668 Win System 6638 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Mar 2024 – 1667 Win System 6167 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 0124 Win System 4120 (1st Prize) – Silver Prediction
28 Feb 2024 – 4779 Win System 7947 (1st Prize) – Elite Prediction
28 Feb 2024 – 4779 Win System 7947 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Feb 2024 – 6372 Win Direct 6372 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

24 Feb 2024 – 2367 Win System 6372 (Starter Prize) – Platinum Prediction
17 Feb 2024 – 0256 Win System 2506 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Feb 2024 – 1269 Win System 2916 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Feb 2024 – 0788 Win System 7088 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Feb 2024 – 2679 Win System 2769 (Consolation Prize) – Free Prediction
04 Feb 2024 – 1185 Win Direct 1185 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
04 Feb 2024 – 1158 Win System 1185 (Consolation Prize) – Elite Prediction
03 Feb 2024 – 1245 Win System 1254 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

03 Feb 2024 – 2479 Win System 7942 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Feb 2024 – 2358 Win System 8352 (Starter Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 1230 Win Direct 1230 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

31 Jan 2024 – 0123 Win System 1230 (Starter Prize) – Platinum Prediction
31 Jan 2024 – 1588 Win System 8815 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jan 2024 – 1379 Win System 9371 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 2456 Win System 5264 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 2368 Win System 8362 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Jan 2024 – 4679 Win System 4697 (Starter Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 0118 Win System 0181 (Consolation Prize) – Elite Prediction
28 Jan 2024 – 2378 Win System 7382 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2024 – 0457 Win System 7054 (Consolation Prize) – Free Prediction
27 Jan 2024 – 3578 Win System 5387 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0778 Win System 8077 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 4799 Win System 9497 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 4568 Win System 8456 (Starter Prize) – Silver Prediction
21 Jan 2024 – 0237 Win System 7302 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0456 Win System 6504 (Consolation Prize) – Free Prediction
20 Jan 2024 – 2358 Win System 8235 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Jan 2024 – 7658 Win Direct 7658 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
20 Jan 2024 – 5678 Win System 7658 (Starter Prize) – Platinum Prediction
20 Jan 2024 – 4646 Win Direct 4646 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
20 Jan 2024 – 4466 Win System 4646 (Consolation Prize) – Elite Prediction
20 Jan 2024 – 0123 Win System 1302 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
14 Jan 2024 – 1489 Win System 9841 (Starter Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 1358 Win System 5318 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2024 – 4779 Win System 9774 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 1568 Win System 8165 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Jan 2024 – 1269 Win System 2691 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jan 2024 – 5678 Win System 6587 (Starter Prize) – Platinum Prediction
13 Jan 2024 – 0315 Win Direct 0315 (Starter Prize) – Gold Prediction
13 Jan 2024 – 0135 Win System 0315 (Starter Prize) – Silver Prediction
13 Jan 2024 – 1269 Win System 1926 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0158 Win System 0185 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 1688 Win System 1868 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 1144 Win System 1144 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Jan 2024 – 5678 Win System 6587 (Consolation Prize) – Free Prediction

வின்னிங் சிங்கப்பூர் பூல்ஸ் 4டி எண்களைக் காண்க
ஆண்டு: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012


Winning 4D Numbers for Malaysia Magnum 4D Since 2014 to 2024

10 Apr 2024 – 6789 Win System 8769 (3rd Prize) – Free Prediction
10 Apr 2024 – 0345 Win System 5340 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Apr 2024 – 0356 Win System 6035 (Special Prize) – Silver Prediction
07 Apr 2024 – 0678 Win System 7860 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2024 – 3447 Win System 3744 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2024 – 9457 Win Direct 9457 (Special Prize) – Gold Prediction
06 Apr 2024 – 4579 Win System 9457 (Special Prize) – Silver Prediction
03 Apr 2024 – 2849 Win Direct 2849 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
03 Apr 2024 – 2489 Win System 2849 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 0123 Win System 3021 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 3021 Win Direct 3021 (1st Prize) – Platinum Direct Prediction
30 Mar 2024 – 0123 Win System 3021 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 3478 Win System 3478 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 0688 Win System 8068 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2024 – 1347 Win System 3741 (Special Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2024 – 4365 Win Direct 4365 (Special Prize) – Gold Prediction

27 Mar 2024 – 2678 Win System 8726 (Special Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2024 – 3456 Win System 4365 (Special Prize) – Silver Prediction
24 Mar 2024 – 3466 Win System 3466 (Consolation Prize) – Elite Prediction
23 Mar 2024 – 3789 Win System 9783 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Mar 2024 – 4689 Win System 4689 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Mar 2024 – 4678 Win System 8746 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 5786 Win Direct 5786 (Consolation Prize) – Gold Prediction

20 Mar 2024 – 0158 Win System 0185 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Mar 2024 – 5678 Win System 5786 (Consolation Prize) – Silver Prediction
17 Mar 2024 – 1359 Win System 9153 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Mar 2024 – 1177 Win System 1717 (Special Prize) – Elite Prediction
16 Mar 2024 – 4579 Win System 5479 (Special Prize) – Silver Prediction
13 Mar 2024 – 2489 Win System 2489 (Special Prize) – Silver Prediction
10 Mar 2024 – 0246 Win System 6204 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Mar 2024 – 8576 Win Direct 8576 (2nd Prize) – Platinum Direct Prediction

09 Mar 2024 – 5678 Win System 8576 (2nd Prize) – Platinum Prediction
09 Mar 2024 – 1479 Win System 7194 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2024 – 3689 Win System 6938 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Mar 2024 – 5678 Win System 7586 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Mar 2024 – 2389 Win System 8329 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 0345 Win System 4350 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Mar 2024 – 3469 Win System 9346 (Special Prize) – Free Prediction
28 Feb 2024 – 2667 Win System 7266 (Special Prize) – Elite Prediction
25 Feb 2024 – 3498 Win Direct 3498 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
25 Feb 2024 – 3489 Win System 3498 (Special Prize) – Platinum Prediction
25 Feb 2024 – 0569 Win System 0569 (Special Prize) – Free Prediction
25 Feb 2024 – 1679 Win System 9167 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2024 – 0125 Win System 1502 (2nd Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2024 – 0357 Win System 7530 (Special Prize) – Free Prediction
18 Feb 2024 – 0139 Win System 9103 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Feb 2024 – 2489 Win System 2489 (1st Prize) – Platinum Prediction

17 Feb 2024 – 0158 Win System 0158 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Feb 2024 – 0348 Win System 0348 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
11 Feb 2024 – 0689 Win System 0689 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Feb 2024 – 4589 Win System 9458 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 Feb 2024 – 0457 Win System 7054 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Feb 2024 – 4299 Win Direct 4299 (3rd Prize) – Elite Direct Prediction
07 Feb 2024 – 2499 Win System 4299 (3rd Prize) – Elite Prediction
07 Feb 2024 – 6789 Win System 8796 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Feb 2024 – 6789 Win System 8796 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Feb 2024 – 2279 Win System 7229 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jan 2024 – 1578 Win System 5781 (Special Prize) – Silver Prediction
31 Jan 2024 – 0378 Win System 8730 (Special Prize) – Free Prediction
28 Jan 2024 – 4579 Win System 7495 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Jan 2024 – 6699 Win System 6969 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Jan 2024 – 5689 Win System 6598 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Jan 2024 – 3459 Win System 4953 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Jan 2024 – 6505 Win Direct 6505 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 6505 Win Direct 6505 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
24 Jan 2024 – 0556 Win System 6505 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jan 2024 – 0357 Win System 3750 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2024 – 0236 Win System 0263 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2024 – 1389 Win System 8193 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Jan 2024 – 0457 Win System 7450 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2024 – 0077 Win System 0770 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jan 2024 – 2160 Win Direct 2160 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
14 Jan 2024 – 0126 Win System 2160 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Jan 2024 – 0123 Win System 2301 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Jan 2024 – 0147 Win System 1740 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0569 Win System 5690 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jan 2024 – 0569 Win System 5690 (Consolation Prize) – Silver Prediction
07 Jan 2024 – 1348 Win System 3184 (1st Prize) – Silver Prediction

07 Jan 2024 – 0378 Win System 8703 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jan 2024 – 0468 Win System 4860 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jan 2024 – 0239 Win System 9203 (Special Prize) – Silver Prediction
06 Jan 2024 – 3459 Win System 9435 (Special Prize) – Silver Prediction
03 Jan 2024 – 0468 Win System 4068 (Special Prize) – Free Prediction

வெற்றி பெற்ற மலேசியா மேக்னம் 4D எண்களைக் காண்க
ஆண்டு: 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

2023 Winning Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore

Posted on : 31-12-2023 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

2023 Winning Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

31 Dec 2023 – 4578 Win System 7485 (3rd Prize) – Platinum Prediction
30 Dec 2023 – 3578 Win System 5387 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Dec 2023 – 0139 Win System 3190 (Consolation Prize) – Free Prediction
23 Dec 2023 – 0058 Win System 8005 (Special Prize) – Elite Prediction
17 Dec 2023 – 0588 Win System 8508 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

17 Dec 2023 – 6789 Win System 9786 (Special Prize) – Silver Prediction
17 Dec 2023 – 0188 Win System 1088 (Consolation Prize) – Elite Prediction
17 Dec 2023 – 2589 Win System 9258 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Dec 2023 – 0267 Win System 6027 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Dec 2023 – 3349 Win System 9343 (Consolation Prize) – Elite Prediction
10 Dec 2023 – 0277 Win System 2770 (2nd Prize) – Elite Prediction

10 Dec 2023 – 7577 Win Direct 7577 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
10 Dec 2023 – 5777 Win System 7577 (Consolation Prize) – Elite Prediction
10 Dec 2023 – 5609 Win Direct 5609 (Consolation Prize) – Gold Prediction
10 Dec 2023 – 0569 Win System 5609 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Dec 2023 – 9084 Win Direct 9084 (Special Prize) – Gold Prediction

09 Dec 2023 – 0489 Win System 9084 (Special Prize) – Silver Prediction
06 Dec 2023 – 0445 Win System 4045 (Special Prize) – Elite Prediction
06 Dec 2023 – 0525 Win Direct 0525 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
06 Dec 2023 – 0255 Win System 0525 (Special Prize) – Elite Prediction
03 Dec 2023 – 0128 Win System 1820 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Dec 2023 – 0358 Win System 0853 (Special Prize) – Free Prediction
02 Dec 2023 – 0124 Win System 4021 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

02 Dec 2023 – 0458 Win System 8054 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Dec 2023 – 0135 Win System 0135 (Special Prize) – Silver Prediction
02 Dec 2023 – 0459 Win System 9504 (Special Prize) – Silver Prediction
29 Nov 2023 – 0245 Win System 0542 (Special Prize) – Free Prediction
29 Nov 2023 – 0367 Win System 0637 (Consolation Prize) – Silver Prediction
25 Nov 2023 – 2479 Win System 7429 (Special Prize) – Elite Prediction
25 Nov 2023 – 2479 Win System 7429 (Special Prize) – Silver Prediction
25 Nov 2023 – 0123 Win System 3021 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
19 Nov 2023 – 0349 Win System 4093 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Nov 2023 – 1468 Win System 4618 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
18 Nov 2023 – 5109 Win Direct 5109 (Consolation Prize) – Gold Prediction
18 Nov 2023 – 0149 Win System 0491 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Nov 2023 – 0159 Win System 5109 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Nov 2023 – 1789 Win System 8917 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

15 Nov 2023 – 3688 Win System 8836 (Special Prize) – Elite Prediction
08 Nov 2023 – 1468 Win System 1486 (Consolation Prize) – Free Prediction
04 Nov 2023 – 0135 Win System 0153 (Special Prize) – Free Prediction
01 Nov 2023 – 0124 Win System 0241 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Oct 2023 – 0489 Win System 0849 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
28 Oct 2023 – 3446 Win System 3644 (Special Prize) – Elite Prediction
28 Oct 2023 – 6914 Win Direct 6914 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
28 Oct 2023 – 1469 Win System 6914 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Oct 2023 – 0568 Win System 0856 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Oct 2023 – 3469 Win System 4396 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Oct 2023 – 1348 Win System 1348 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 Oct 2023 – 1348 Win Direct 1348 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
22 Oct 2023 – 1248 Win System 4182 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Oct 2023 – 1348 Win System 1348 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Oct 2023 – 1348 Win Direct 1348 (Consolation Prize) – Gold Prediction
22 Oct 2023 – 1348 Win System 1348 (Consolation Prize) – Silver Prediction
21 Oct 2023 – 4936 Win Direct 4936 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

21 Oct 2023 – 3469 Win System 4936 (Special Prize) – Elite Prediction
15 Oct 2023 – 0158 Win System 8510 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Oct 2023 – 0579 Win System 9705 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Oct 2023 – 2666 Win System 6626 (2nd Prize) – Elite Prediction
14 Oct 2023 – 2348 Win System 2843 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 Oct 2023 – 6137 Win Direct 6137 (Consolation Prize) – Gold Prediction
11 Oct 2023 – 0345 Win System 5403 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 Oct 2023 – 1367 Win System 6137 (Consolation Prize) – Silver Prediction
01 Oct 2023 – 9724 Win Direct 9724 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

01 Oct 2023 – 2479 Win System 9724 (Special Prize) – Elite Prediction
01 Oct 2023 – 2479 Win System 9724 (Special Prize) – Elite Prediction
01 Oct 2023 – 9724 Win Direct 9724 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
01 Oct 2023 – 1158 Win System 5118 (Special Prize) – Elite Prediction
01 Oct 2023 – 1349 Win System 9431 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Oct 2023 – 1379 Win System 9137 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Oct 2023 – 9724 Win Direct 9724 (Special Prize) – Gold Prediction
01 Oct 2023 – 2479 Win System 9724 (Special Prize) – Silver Prediction
30 Sep 2023 – 0345 Win System 3540 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

30 Sep 2023 – 5667 Win System 7566 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Sep 2023 – 1388 Win System 3818 (Special Prize) – Elite Prediction
20 Sep 2023 – 0389 Win System 8039 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
20 Sep 2023 – 1349 Win System 3941 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2023 – 7310 Win Direct 7310 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction

17 Sep 2023 – 0137 Win System 7310 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Sep 2023 – 1468 Win System 4618 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Sep 2023 – 1448 Win System 4841 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Sep 2023 – 1448 Win System 4841 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Sep 2023 – 1379 Win System 3719 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Sep 2023 – 4678 Win System 8467 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

06 Sep 2023 – 4567 Win System 7654 (Special Prize) – Platinum Prediction
03 Sep 2023 – 0357 Win System 5037 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Sep 2023 – 7594 Win Direct 7594 (Consolation Prize) – Gold Prediction
03 Sep 2023 – 0378 Win System 0837 (Consolation Prize) – Silver Prediction
03 Sep 2023 – 4579 Win System 7594 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Sep 2023 – 0058 Win System 0805 (1st Prize) – Elite Prediction

02 Sep 2023 – 2568 Win System 6825 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Aug 2023 – 0567 Win System 0756 (Special Prize) – Silver Prediction
30 Aug 2023 – 0015 Win System 5010 (Consolation Prize) – Elite Prediction
30 Aug 2023 – 4567 Win System 4765 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Aug 2023 – 4478 Win System 7844 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
27 Aug 2023 – 1567 Win System 7561 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Aug 2023 – 1569 Win System 5619 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Aug 2023 – 0123 Win System 2103 (3rd Prize) – Platinum Prediction
19 Aug 2023 – 3456 Win System 3456 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Aug 2023 – 6438 Win Direct 6438 (Special Prize) – Gold Prediction

16 Aug 2023 – 3468 Win System 6438 (Special Prize) – Silver Prediction
13 Aug 2023 – 5668 Win System 6865 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Aug 2023 – 0917 Win Direct 0917 (Special Prize) – Gold Prediction
13 Aug 2023 – 0179 Win System 0917 (Special Prize) – Silver Prediction
12 Aug 2023 – 0378 Win System 3870 (Special Prize) – Elite Prediction
12 Aug 2023 – 3870 Win Direct 3870 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
12 Aug 2023 – 0378 Win System 3870 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Aug 2023 – 3870 Win Direct 3870 (Special Prize) – Gold Prediction
12 Aug 2023 – 0378 Win System 3870 (Special Prize) – Silver Prediction
09 Aug 2023 – 2444 Win System 2444 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Aug 2023 – 0135 Win System 0513 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Aug 2023 – 0258 Win System 2850 (Special Prize) – Silver Prediction
06 Aug 2023 – 0134 Win System 4301 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Aug 2023 – 4230 Win Direct 4230 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
06 Aug 2023 – 0234 Win System 4230 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
06 Aug 2023 – 3456 Win System 5364 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Aug 2023 – 4830 Win Direct 4830 (2nd Prize) – Gold Prediction

05 Aug 2023 – 0348 Win System 4830 (2nd Prize) – Silver Prediction
02 Aug 2023 – 0178 Win System 0718 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Jul 2023 – 0589 Win System 9850 (Special Prize) – Platinum Prediction
26 Jul 2023 – 0234 Win System 2304 (Special Prize) – Silver Prediction
26 Jul 2023 – 3467 Win System 3467 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Jul 2023 – 2634 Win Direct 2634 (1st Prize) – Platinum Direct Prediction

23 Jul 2023 – 2346 Win System 2634 (1st Prize) – Platinum Prediction
23 Jul 2023 – 2275 Win Direct 2275 (3rd Prize) – Elite Direct Prediction
23 Jul 2023 – 2257 Win System 2275 (3rd Prize) – Elite Prediction
23 Jul 2023 – 2211 Win Direct 2211 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
23 Jul 2023 – 1122 Win System 2211 (Special Prize) – Elite Prediction
23 Jul 2023 – 3789 Win System 7398 (Special Prize) – Silver Prediction
19 Jul 2023 – 0528 Win Direct 0528 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction

19 Jul 2023 – 0258 Win System 0528 (Special Prize) – Platinum Prediction
19 Jul 2023 – 0357 Win System 3570 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Jul 2023 – 6483 Win Direct 6483 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
19 Jul 2023 – 3468 Win System 6483 (Special Prize) – Platinum Prediction
19 Jul 2023 – 1679 Win System 9761 (Special Prize) – Free Prediction
16 Jul 2023 – 0379 Win System 3079 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Jul 2023 – 0589 Win System 5098 (Consolation Prize) – Free Prediction
15 Jul 2023 – 0399 Win System 9039 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Jul 2023 – 0268 Win System 2086 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Jul 2023 – 0558 Win System 8505 (Special Prize) – Elite Prediction
02 Jul 2023 – 4802 Win Direct 4802 (Special Prize) – Gold Prediction

02 Jul 2023 – 0248 Win System 4802 (Special Prize) – Silver Prediction
02 Jul 2023 – 1249 Win System 2941 (Special Prize) – Free Prediction
01 Jul 2023 – 0234 Win System 4302 (Special Prize) – Platinum Prediction
28 Jun 2023 – 1178 Win System 8171 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Jun 2023 – 1288 Win System 8128 (2nd Prize) – Elite Prediction

24 Jun 2023 – 1458 Win System 5184 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Jun 2023 – 0579 Win System 5079 (Consolation Prize) – Free Prediction
21 Jun 2023 – 3789 Win System 7983 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
18 Jun 2023 – 3456 Win System 3546 (Consolation Prize) – Silver Prediction
17 Jun 2023 – 2578 Win System 8527 (Special Prize) – Silver Prediction
14 Jun 2023 – 3679 Win System 6379 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jun 2023 – 4679 Win System 4967 (Special Prize) – Platinum Prediction
11 Jun 2023 – 2356 Win System 6532 (Special Prize) – Elite Prediction
11 Jun 2023 – 1245 Win System 1452 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Jun 2023 – 1356 Win System 5613 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Jun 2023 – 2356 Win System 6532 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Jun 2023 – 2356 Win System 6532 (Special Prize) – Free Prediction
11 Jun 2023 – 0589 Win System 9850 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
11 Jun 2023 – 0248 Win System 0824 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Jun 2023 – 4682 Win Direct 4682 (Special Prize) – Gold Prediction
10 Jun 2023 – 2468 Win System 4682 (Special Prize) – Silver Prediction
04 Jun 2023 – 3349 Win System 9343 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Jun 2023 – 0379 Win System 9037 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Jun 2023 – 0139 Win System 0193 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Jun 2023 – 2346 Win System 6423 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Jun 2023 – 0179 Win System 1907 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 May 2023 – 1245 Win System 4215 (Special Prize) – Silver Prediction
28 May 2023 – 0346 Win System 6304 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
28 May 2023 – 5678 Win System 7658 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 May 2023 – 1445 Win System 4451 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

27 May 2023 – 1457 Win System 4751 (Special Prize) – Elite Prediction
27 May 2023 – 1457 Win System 4751 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
27 May 2023 – 1457 Win System 4751 (Special Prize) – Silver Prediction
21 May 2023 – 1269 Win System 1926 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
20 May 2023 – 4203 Win Direct 4203 (Special Prize) – Gold Prediction

20 May 2023 – 0234 Win System 4203 (Special Prize) – Silver Prediction
17 May 2023 – 3469 Win System 3469 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
14 May 2023 – 1345 Win System 3154 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
14 May 2023 – 1345 Win System 3154 (Special Prize) – Silver Prediction
13 May 2023 – 0138 Win System 0381 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
13 May 2023 – 4751 Win Direct 4751 (Special Prize) – Gold Prediction
13 May 2023 – 1457 Win System 4751 (Special Prize) – Silver Prediction
10 May 2023 – 6789 Win System 7968 (Special Prize) – Silver Prediction
07 May 2023 – 0355 Win Direct 0355 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

07 May 2023 – 0355 Win System 0355 (Special Prize) – Elite Prediction
07 May 2023 – 1386 Win Direct 1386 (Special Prize) – Gold Prediction
07 May 2023 – 1368 Win System 1386 (Special Prize) – Silver Prediction
30 Apr 2023 – 2358 Win System 5832 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Apr 2023 – 1499 Win System 4991 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

26 Apr 2023 – 2569 Win System 9562 (Special Prize) – Elite Prediction
26 Apr 2023 – 2569 Win System 9562 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Apr 2023 – 2569 Win System 9562 (Special Prize) – Free Prediction
26 Apr 2023 – 1489 Win System 1894 (Consolation Prize) – Elite Prediction
26 Apr 2023 – 1489 Win System 1894 (Consolation Prize) – Elite Prediction
26 Apr 2023 – 1489 Win System 1894 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Apr 2023 – 1338 Win System 1833 (Special Prize) – Elite Prediction
23 Apr 2023 – 7851 Win Direct 7851 (Special Prize) – Gold Prediction
23 Apr 2023 – 1578 Win System 7851 (Special Prize) – Silver Prediction
23 Apr 2023 – 3097 Win Direct 3097 (Consolation Prize) – Gold Prediction
23 Apr 2023 – 0379 Win System 3097 (Consolation Prize) – Silver Prediction
19 Apr 2023 – 0356 Win System 5036 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Apr 2023 – 0569 Win System 0695 (Special Prize) – Free Prediction
16 Apr 2023 – 3499 Win System 3994 (Consolation Prize) – Elite Prediction
16 Apr 2023 – 0467 Win System 0764 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Apr 2023 – 2225 Win System 2225 (Special Prize) – Elite Prediction
15 Apr 2023 – 1457 Win System 1574 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Apr 2023 – 1567 Win System 7156 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Apr 2023 – 1157 Win System 7511 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Apr 2023 – 1578 Win System 7581 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Apr 2023 – 0178 Win System 8701 (Special Prize) – Platinum Prediction
09 Apr 2023 – 3369 Win System 6393 (Consolation Prize) – Elite Prediction
08 Apr 2023 – 1369 Win System 3619 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Apr 2023 – 0348 Win System 8430 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Apr 2023 – 2569 Win System 9652 (Consolation Prize) – Elite Prediction
05 Apr 2023 – 2569 Win System 9652 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Apr 2023 – 5963 Win Direct 5963 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
05 Apr 2023 – 3569 Win System 5963 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
05 Apr 2023 – 2569 Win System 9652 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Apr 2023 – 2347 Win System 7243 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Apr 2023 – 2347 Win System 7432 (Consolation Prize) – Silver Prediction
01 Apr 2023 – 1178 Win System 7181 (Special Prize) – Elite Prediction
01 Apr 2023 – 1178 Win System 7181 (Special Prize) – Elite Prediction
01 Apr 2023 – 5688 Win System 8856 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Mar 2023 – 0566 Win System 6065 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Mar 2023 – 3266 Win Direct 3266 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

25 Mar 2023 – 2366 Win System 3266 (Special Prize) – Elite Prediction
25 Mar 2023 – 1157 Win System 1571 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Mar 2023 – 0268 Win System 2086 (Special Prize) – Silver Prediction
22 Mar 2023 – 2337 Win System 3732 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 Mar 2023 – 2337 Win System 3732 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 Mar 2023 – 2337 Win System 3732 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Mar 2023 – 1689 Win System 8619 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Mar 2023 – 2678 Win System 8267 (3rd Prize) – Silver Prediction

15 Mar 2023 – 0167 Win System 0761 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Mar 2023 – 0116 Win System 0161 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Mar 2023 – 0458 Win System 5084 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Mar 2023 – 0489 Win System 4098 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Mar 2023 – 3348 Win System 3348 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Mar 2023 – 0278 Win System 7208 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Mar 2023 – 0558 Win System 8055 (Consolation Prize) – Elite Prediction
01 Mar 2023 – 2457 Win System 7425 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

26 Feb 2023 – 2589 Win System 9285 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Feb 2023 – 2379 Win System 2793 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Feb 2023 – 1345 Win System 3541 (Special Prize) – Platinum Prediction
22 Feb 2023 – 1568 Win System 8615 (Special Prize) – Silver Prediction
22 Feb 2023 – 0179 Win System 0791 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Feb 2023 – 1567 Win System 5761 (1st Prize) – Free Prediction
19 Feb 2023 – 3509 Win Direct 3509 (Special Prize) – Gold Prediction

19 Feb 2023 – 0359 Win System 3509 (Special Prize) – Silver Prediction
19 Feb 2023 – 0257 Win System 5207 (Consolation Prize) – Elite Prediction
18 Feb 2023 – 5289 Win Direct 5289 (Special Prize) – Gold Prediction

18 Feb 2023 – 2589 Win System 5289 (Special Prize) – Silver Prediction
15 Feb 2023 – 0227 Win System 0227 (Special Prize) – Elite Prediction
15 Feb 2023 – 6665 Win Direct 6665 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
15 Feb 2023 – 5666 Win System 6665 (Consolation Prize) – Elite Prediction
15 Feb 2023 – 4135 Win Direct 4135 (Consolation Prize) – Gold Prediction
15 Feb 2023 – 1345 Win System 4135 (Consolation Prize) – Silver Prediction
12 Feb 2023 – 3448 Win System 3844 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Feb 2023 – 0356 Win System 6530 (Special Prize) – Free Prediction
05 Feb 2023 – 3232 Win Direct 3232 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction

05 Feb 2023 – 2233 Win System 3232 (Consolation Prize) – Elite Prediction
05 Feb 2023 – 2459 Win System 2945 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Feb 2023 – 0167 Win System 0176 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Feb 2023 – 2347 Win System 7432 (3rd Prize) – Silver Prediction
01 Feb 2023 – 1469 Win System 1496 (Special Prize) – Platinum Prediction
01 Feb 2023 – 2347 Win System 2374 (Consolation Prize) – Silver Prediction
29 Jan 2023 – 4747 Win Direct 4747 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction

29 Jan 2023 – 4477 Win System 4747 (Consolation Prize) – Elite Prediction
28 Jan 2023 – 4479 Win System 4794 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Jan 2023 – 0155 Win System 5015 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Jan 2023 – 0056 Win System 6500 (3rd Prize) – Elite Prediction
21 Jan 2023 – 1556 Win System 6551 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

18 Jan 2023 – 0356 Win System 0365 (Special Prize) – Elite Prediction
18 Jan 2023 – 0227 Win System 2072 (Consolation Prize) – Elite Prediction
18 Jan 2023 – 0158 Win System 0815 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Jan 2023 – 1469 Win System 9164 (Consolation Prize) – Silver Prediction
04 Jan 2023 – 0679 Win System 9760 (Consolation Prize) – Silver Prediction

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” பதிவு செய்தவுடன்!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

View 2023 Winning Singapore 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore

Posted on : 31-12-2023 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

Winning 4D Numbers for Singapore Pools 4D for 2023
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

30 Dec 2023 – 3567 Win System 6357 (1st Prize) – Elite Prediction
30 Dec 2023 – 3567 Win System 6357 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Dec 2023 – 3567 Win System 6357 (1st Prize) – Platinum Prediction
30 Dec 2023 – 1568 Win System 8651 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Dec 2023 – 6584 Win Direct 6584 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

27 Dec 2023 – 4568 Win System 6584 (Starter Prize) – Platinum Prediction
24 Dec 2023 – 1689 Win System 1986 (Starter Prize) – Silver Prediction
23 Dec 2023 – 3449 Win System 4349 (Starter Prize) – Elite Prediction
20 Dec 2023 – 0156 Win System 6510 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Dec 2023 – 1239 Win System 3192 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Dec 2023 – 5678 Win System 7685 (Starter Prize) – Silver Prediction
16 Dec 2023 – 1258 Win System 2518 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Dec 2023 – 0789 Win System 7089 (1st Prize) – Free Prediction

13 Dec 2023 – 0457 Win System 4057 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Dec 2023 – 0158 Win System 8015 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Dec 2023 – 1458 Win System 8154 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Dec 2023 – 3388 Win System 8338 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Dec 2023 – 1688 Win System 8681 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Dec 2023 – 4678 Win System 7468 (Starter Prize) – Platinum Prediction
03 Dec 2023 – 1689 Win System 1968 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Dec 2023 – 9701 Win Direct 9701 (Consolation Prize) – Gold Prediction
03 Dec 2023 – 0179 Win System 9701 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Dec 2023 – 0589 Win System 5089 (2nd Prize) – Silver Prediction

02 Dec 2023 – 2799 Win System 9927 (Starter Prize) – Elite Prediction
29 Nov 2023 – 4678 Win System 4687 (Consolation Prize) – Silver Prediction
26 Nov 2023 – 2036 Win Direct 2036 (Starter Prize) – Gold Prediction
26 Nov 2023 – 0236 Win System 2036 (Starter Prize) – Silver Prediction
26 Nov 2023 – 4567 Win System 4576 (Consolation Prize) – Free Prediction
25 Nov 2023 – 1800 Win Direct 1800 (3rd Prize) – Elite Direct Prediction

25 Nov 2023 – 0018 Win System 1800 (3rd Prize) – Elite Prediction
22 Nov 2023 – 2236 Win System 3226 (Consolation Prize) – Elite Prediction
19 Nov 2023 – 7605 Win Direct 7605 (Starter Prize) – Gold Prediction

19 Nov 2023 – 0567 Win System 7605 (Starter Prize) – Silver Prediction
19 Nov 2023 – 3579 Win System 9357 (Starter Prize) – Silver Prediction
19 Nov 2023 – 2367 Win System 3276 (Consolation Prize) – Elite Prediction
18 Nov 2023 – 6375 Win Direct 6375 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
18 Nov 2023 – 3567 Win System 6375 (Starter Prize) – Platinum Prediction
18 Nov 2023 – 1289 Win System 8921 (Starter Prize) – Silver Prediction
18 Nov 2023 – 5678 Win System 8765 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
18 Nov 2023 – 2667 Win System 2766 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Nov 2023 – 0468 Win System 0468 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 Nov 2023 – 0237 Win System 0732 (Starter Prize) – Silver Prediction
08 Nov 2023 – 0124 Win System 1024 (Starter Prize) – Silver Prediction
08 Nov 2023 – 3346 Win System 6334 (Consolation Prize) – Elite Prediction
04 Nov 2023 – 4568 Win System 6485 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Nov 2023 – 3579 Win System 7593 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Nov 2023 – 4958 Win Direct 4958 (Starter Prize) – Gold Prediction
01 Nov 2023 – 4589 Win System 4958 (Starter Prize) – Silver Prediction
01 Nov 2023 – 0589 Win System 5098 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Oct 2023 – 2367 Win System 3726 (Starter Prize) – Elite Prediction
28 Oct 2023 – 3789 Win System 9378 (Starter Prize) – Silver Prediction
25 Oct 2023 – 1388 Win System 8318 (3rd Prize) – Elite Prediction
22 Oct 2023 – 0312 Win Direct 0312 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

22 Oct 2023 – 0123 Win System 0312 (Starter Prize) – Platinum Prediction
22 Oct 2023 – 1753 Win Direct 1753 (Starter Prize) – Gold Prediction
22 Oct 2023 – 1357 Win System 1753 (Starter Prize) – Silver Prediction
22 Oct 2023 – 0236 Win System 0263 (Consolation Prize) – Silver Prediction
21 Oct 2023 – 4579 Win System 4579 (Starter Prize) – Elite Prediction
21 Oct 2023 – 4579 Win System 4579 (Starter Prize) – Platinum Prediction
18 Oct 2023 – 0356 Win System 6053 (Starter Prize) – Silver Prediction
15 Oct 2023 – 3689 Win System 8936 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

14 Oct 2023 – 0358 Win System 8305 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Oct 2023 – 0167 Win System 6071 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Oct 2023 – 5678 Win System 6578 (Starter Prize) – Platinum Prediction
07 Oct 2023 – 1269 Win System 2196 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Oct 2023 – 1269 Win System 2196 (Starter Prize) – Platinum Prediction
07 Oct 2023 – 1269 Win System 1629 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Oct 2023 – 1269 Win System 1629 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
04 Oct 2023 – 7205 Win Direct 7205 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction

04 Oct 2023 – 0257 Win System 7205 (Starter Prize) – Elite Prediction
04 Oct 2023 – 0168 Win System 6810 (Starter Prize) – Silver Prediction
04 Oct 2023 – 0579 Win System 5790 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
01 Oct 2023 – 0356 Win System 6530 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Oct 2023 – 5678 Win System 7658 (Starter Prize) – Platinum Prediction
30 Sep 2023 – 4578 Win System 4785 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Sep 2023 – 7856 Win Direct 7856 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
30 Sep 2023 – 5678 Win System 7856 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Sep 2023 – 1678 Win System 7186 (Starter Prize) – Platinum Prediction
23 Sep 2023 – 4569 Win System 6954 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Sep 2023 – 5678 Win System 8756 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Sep 2023 – 1138 Win System 1813 (Starter Prize) – Elite Prediction
20 Sep 2023 – 0159 Win System 9150 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Sep 2023 – 1678 Win System 8761 (Starter Prize) – Platinum Prediction
20 Sep 2023 – 0569 Win System 5069 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2023 – 0168 Win System 6081 (Starter Prize) – Silver Prediction
17 Sep 2023 – 0123 Win System 2130 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
16 Sep 2023 – 0389 Win System 0398 (2nd Prize) – Free Prediction

16 Sep 2023 – 1368 Win System 3861 (Starter Prize) – Elite Prediction
13 Sep 2023 – 1238 Win System 8312 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Sep 2023 – 1239 Win System 2319 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Sep 2023 – 2267 Win System 2762 (Consolation Prize) – Elite Prediction
10 Sep 2023 – 9123 Win Direct 9123 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
10 Sep 2023 – 1239 Win System 9123 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
06 Sep 2023 – 0489 Win System 0984 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Sep 2023 – 0138 Win System 1308 (Starter Prize) – Free Prediction
06 Sep 2023 – 0135 Win System 3150 (Consolation Prize) – Silver Prediction
03 Sep 2023 – 4819 Win Direct 4819 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction
03 Sep 2023 – 1489 Win System 4819 (Starter Prize) – Elite Prediction
03 Sep 2023 – 8636 Win Direct 8636 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
03 Sep 2023 – 3668 Win System 8636 (Consolation Prize) – Elite Prediction
02 Sep 2023 – 9253 Win Direct 9253 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
02 Sep 2023 – 2359 Win System 9253 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
30 Aug 2023 – 0567 Win System 7056 (3rd Prize) – Platinum Prediction

30 Aug 2023 – 1899 Win System 9981 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
27 Aug 2023 – 1357 Win System 7315 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Aug 2023 – 0513 Win Direct 0513 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction

26 Aug 2023 – 0135 Win System 0513 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Aug 2023 – 0567 Win System 6750 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Aug 2023 – 1158 Win System 5118 (Consolation Prize) – Elite Prediction
20 Aug 2023 – 0157 Win System 7051 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

13 Aug 2023 – 0389 Win System 3908 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Aug 2023 – 1345 Win System 4531 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Aug 2023 – 1379 Win System 7913 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Aug 2023 – 1345 Win System 4135 (2nd Prize) – Platinum Prediction

12 Aug 2023 – 1345 Win System 5314 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
09 Aug 2023 – 5689 Win System 5968 (Starter Prize) – Silver Prediction
06 Aug 2023 – 2459 Win System 4952 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Aug 2023 – 0136 Win System 1036 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Jul 2023 – 1889 Win System 8198 (3rd Prize) – Elite Prediction

29 Jul 2023 – 0889 Win System 8890 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Jul 2023 – 0346 Win System 0436 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Jul 2023 – 0235 Win System 3520 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 Jul 2023 – 0159 Win System 5091 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Jul 2023 – 1334 Win System 3431 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Jul 2023 – 3458 Win System 4853 (3rd Prize) – Free Prediction

12 Jul 2023 – 3579 Win System 9375 (Starter Prize) – Elite Prediction
12 Jul 2023 – 3579 Win System 9375 (Starter Prize) – Silver Prediction
09 Jul 2023 – 0477 Win System 7704 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Jul 2023 – 9178 Win Direct 9178 (Consolation Prize) – Gold Prediction
09 Jul 2023 – 1789 Win System 9178 (Consolation Prize) – Silver Prediction
08 Jul 2023 – 4569 Win System 4569 (Consolation Prize) – Free Prediction
05 Jul 2023 – 1732 Win Direct 1732 (Starter Prize) – Gold Prediction

05 Jul 2023 – 1237 Win System 1732 (Starter Prize) – Silver Prediction
05 Jul 2023 – 0125 Win System 2051 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Jul 2023 – 0268 Win System 6802 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Jul 2023 – 0258 Win System 8025 (Consolation Prize) – Silver Prediction
01 Jul 2023 – 5789 Win System 7589 (1st Prize) – Silver Prediction

01 Jul 2023 – 4679 Win System 6794 (Consolation Prize) – Free Prediction
28 Jun 2023 – 1689 Win System 1968 (Starter Prize) – Free Prediction
25 Jun 2023 – 1589 Win System 9815 (Starter Prize) – Platinum Prediction
21 Jun 2023 – 1366 Win System 1366 (3rd Prize) – Elite Prediction

21 Jun 2023 – 3568 Win System 3658 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Jun 2023 – 3448 Win System 3448 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Jun 2023 – 1246 Win System 2641 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Jun 2023 – 0157 Win System 0157 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Jun 2023 – 3377 Win System 3773 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Jun 2023 – 0359 Win System 0953 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Jun 2023 – 0236 Win System 3026 (Starter Prize) – Silver Prediction
11 Jun 2023 – 1247 Win System 2714 (Consolation Prize) – Elite Prediction
11 Jun 2023 – 1247 Win System 2714 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Jun 2023 – 4879 Win Direct 4879 (Starter Prize) – Gold Prediction

10 Jun 2023 – 4789 Win System 4879 (Starter Prize) – Silver Prediction
10 Jun 2023 – 1234 Win System 2341 (Consolation Prize) – Elite Prediction
10 Jun 2023 – 2341 Win Direct 2341 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
10 Jun 2023 – 1234 Win System 2341 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jun 2023 – 2341 Win Direct 2341 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
10 Jun 2023 – 1234 Win System 2341 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Jun 2023 – 4789 Win System 4798 (Consolation Prize) – Silver Prediction
07 Jun 2023 – 4678 Win System 6784 (Starter Prize) – Platinum Prediction
04 Jun 2023 – 1267 Win System 2617 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Jun 2023 – 5679 Win System 5976 (Starter Prize) – Silver Prediction
04 Jun 2023 – 9087 Win Direct 9087 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
04 Jun 2023 – 0789 Win System 9087 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Jun 2023 – 0258 Win System 8250 (Consolation Prize) – Free Prediction
31 May 2023 – 0137 Win System 1307 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
27 May 2023 – 2459 Win System 5294 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 May 2023 – 1236 Win System 6231 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

17 May 2023 – 4418 Win Direct 4418 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction
17 May 2023 – 1448 Win System 4418 (Starter Prize) – Elite Prediction
14 May 2023 – 1237 Win System 1723 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 May 2023 – 0123 Win System 1230 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
10 May 2023 – 0223 Win System 3022 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
10 May 2023 – 0456 Win System 0456 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 May 2023 – 1246 Win System 2416 (Consolation Prize) – Silver Prediction
03 May 2023 – 7923 Win Direct 7923 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction

03 May 2023 – 2379 Win System 7923 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
30 Apr 2023 – 2358 Win System 5832 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Apr 2023 – 0569 Win System 6095 (Starter Prize) – Platinum Prediction
30 Apr 2023 – 3456 Win System 5643 (Starter Prize) – Silver Prediction
30 Apr 2023 – 1259 Win System 5192 (Consolation Prize) – Silver Prediction
29 Apr 2023 – 0673 Win Direct 0673 (3rd Prize) – Gold Prediction

29 Apr 2023 – 0367 Win System 0673 (3rd Prize) – Silver Prediction
29 Apr 2023 – 0235 Win System 3520 (Starter Prize) – Silver Prediction
23 Apr 2023 – 1288 Win System 8281 (Consolation Prize) – Elite Prediction
16 Apr 2023 – 0157 Win System 7051 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Apr 2023 – 0258 Win System 5028 (Consolation Prize) – Free Prediction
15 Apr 2023 – 1203 Win Direct 1203 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

15 Apr 2023 – 0123 Win System 1203 (Starter Prize) – Platinum Prediction
12 Apr 2023 – 3569 Win System 3569 (Starter Prize) – Platinum Prediction
12 Apr 2023 – 1259 Win System 9251 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Apr 2023 – 5689 Win System 9568 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Apr 2023 – 0449 Win System 9044 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Apr 2023 – 0146 Win System 1640 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Apr 2023 – 5689 Win System 9568 (Consolation Prize) – Silver Prediction
08 Apr 2023 – 2355 Win System 5253 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

08 Apr 2023 – 1889 Win System 9881 (Starter Prize) – Elite Prediction
08 Apr 2023 – 3578 Win System 8375 (Starter Prize) – Silver Prediction
05 Apr 2023 – 0059 Win System 0059 (Consolation Prize) – Elite Prediction
02 Apr 2023 – 1368 Win System 6813 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Apr 2023 – 1268 Win System 1826 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Mar 2023 – 4579 Win System 9754 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Mar 2023 – 3456 Win System 3465 (Starter Prize) – Silver Prediction
22 Mar 2023 – 0027 Win System 0027 (1st Prize) – Elite Prediction

19 Mar 2023 – 2788 Win System 8278 (Starter Prize) – Elite Prediction
18 Mar 2023 – 4577 Win System 5774 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

18 Mar 2023 – 1778 Win System 7178 (Starter Prize) – Elite Prediction
18 Mar 2023 – 0235 Win System 5302 (Starter Prize) – Platinum Prediction
18 Mar 2023 – 0238 Win System 8203 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Mar 2023 – 0457 Win System 4705 (Consolation Prize) – Silver Prediction
12 Mar 2023 – 1456 Win System 5164 (Starter Prize) – Free Prediction
08 Mar 2023 – 1138 Win System 1318 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Mar 2023 – 6453 Win Direct 6453 (Starter Prize) – Gold Prediction
08 Mar 2023 – 2579 Win System 5792 (Starter Prize) – Silver Prediction
08 Mar 2023 – 3456 Win System 6453 (Starter Prize) – Silver Prediction
05 Mar 2023 – 1236 Win System 1623 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Mar 2023 – 1446 Win System 4416 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Mar 2023 – 4567 Win System 5746 (Starter Prize) – Elite Prediction
04 Mar 2023 – 4567 Win System 5746 (Starter Prize) – Silver Prediction
04 Mar 2023 – 3579 Win System 7395 (Starter Prize) – Free Prediction
25 Feb 2023 – 1279 Win System 9721 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Feb 2023 – 2589 Win System 8529 (Starter Prize) – Free Prediction
25 Feb 2023 – 1278 Win System 8721 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 Feb 2023 – 1467 Win System 7164 (Starter Prize) – Platinum Prediction
22 Feb 2023 – 3456 Win System 5634 (Starter Prize) – Silver Prediction
18 Feb 2023 – 0577 Win System 7570 (Starter Prize) – Elite Prediction
12 Feb 2023 – 2579 Win System 9725 (Starter Prize) – Silver Prediction
08 Feb 2023 – 1689 Win System 8196 (Starter Prize) – Platinum Prediction
01 Feb 2023 – 2589 Win System 8295 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jan 2023 – 5148 Win Direct 5148 (Consolation Prize) – Gold Prediction

29 Jan 2023 – 1458 Win System 5148 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 Jan 2023 – 2457 Win System 4257 (Starter Prize) – Free Prediction
25 Jan 2023 – 0115 Win System 0115 (Starter Prize) – Elite Prediction
25 Jan 2023 – 1249 Win System 9421 (Starter Prize) – Silver Prediction
22 Jan 2023 – 7750 Win Direct 7750 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction

22 Jan 2023 – 0577 Win System 7750 (Consolation Prize) – Elite Prediction
21 Jan 2023 – 2359 Win System 3592 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Jan 2023 – 1456 Win System 4615 (Starter Prize) – Free Prediction
21 Jan 2023 – 2364 Win Direct 2364 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
21 Jan 2023 – 2346 Win System 2364 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
21 Jan 2023 – 0357 Win System 7305 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Jan 2023 – 1178 Win System 1781 (2nd Prize) – Elite Prediction
15 Jan 2023 – 0233 Win System 0323 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2023 – 2458 Win System 2584 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Jan 2023 – 0236 Win System 0632 (Starter Prize) – Free Prediction
11 Jan 2023 – 1278 Win System 7821 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Jan 2023 – 0667 Win System 0676 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Jan 2023 – 0233 Win System 2033 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Jan 2023 – 0235 Win System 0532 (Consolation Prize) – Silver Prediction

Read more: https://4dinsingapore.com/winning-testimonials/winning-4d-numbers-predicted-from-4dinsingapore-since-2012/

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” பதிவு செய்தவுடன்!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools 2023

Posted on : 31-12-2023 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools 2023
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

30 December – 1st Prize, Starter, Consolation
27 December – Starter x 2, Consolation x 2
24 December – 3rd Prize, Starter x 2

23 December – Starter
20 December – Starter, Consolation x 2
17 December – Consolation
16 December – Starter, Consolation
13 December – Starter x 2, Consolation
10 December – 3rd Prize, Consolation
9 December – Starter
6 December – Starter, Consolation
3 December – Starter, Consolation
2 December – Starter x 4, Consolation
29 November – Starter
26 November – Starter, Consolation
25 November – Starter x 2, Consolation x 2
22 November – 2nd Prize
19 November – Starter
18 November – Starter x 2, Consolation x 2
15 November – Starter x 2, Consolation
12 November – 1st Prize, Starter x 2, Consolation x 2

11 November – Starter, Consolation
8 November – Starter
4 November – 3rd Prize, Consolation
1 November – Consolation
29 October – Consolation
25 October – Starter x 3, Consolation x 2
22 October – Starter x 2
21 October – 2nd Prize, Starter, Consolation
18 October – Starter, Consolation
15 October – 2nd Prize, Consolation
14 October – Starter, Consolation
11 October – Starter, Consolation
8 October – Starter
7 October – Starter x 2, Consolation x 3
4 October – Starter, Consolation x 3
1 October – Starter, Consolation x 2
30 September – 1st Prize, Consolation

27 September – Starter x 2
24 September – Consolation
23 September – Consolation
20 September – Starter
16 September – Starter, Consolation x 2
13 September – Starter, Consolation
10 September – Starter x 3, Consolation x 3
9 September – Consolation
3 September – 2nd Prize, Consolation x 2

2 September – Starter, Consolation
30 August – 3rd Prize
27 August – 1st Prize, Consolation

19 August – Starter, Consolation x 3
16 August – Starter, Consolation
13 August – Starter, Consolation x 3
12 August – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation x 2
9 August – 1st Prize
6 August – 1st Prize, Starter, Consolation x 2

2 August – Starter, Consolation x 2
30 July – Starter, Consolation
29 July – Starter x 2
23 July – Starter x 2
22 ஜூலை - ஆறுதல்
19 July – Consolation x 2
15 July – 1st Prize, Consolation

12 July – Starter
9 July – Starter, Consolation
8 July – Starter, Consolation
5 July – Starter, Consolation
2 July – Consolation
1 July – Consolation
28 June – 1st Prize, Starter x 2, Consolation x 2

25 June – Starter x 4, Consolation
24 June – Consolation
21 June – Consolation
18 June – Starter, Consolation x 2
17 June – Starter,
14 June – Starter, Consolation
11 June – Starter, Consolation
10 June – Consolation x 2
7 June – 1st Prize, Starter, Consolation x 2

4 June – Starter, Consolation
3 June – Consolation
28 May – Starter x 2
27 May – Consolation x 2
24 May – Starter, Consolation
21 May – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation
20 May – 3rd Prize, Starter x 2, Consolation

14 May – Starter
13 May – Starter
10 May – 2nd Prize, Starter

7 May – Consolation
3 May – Consolation x 2
30 April – Starter x 2
26 April – 1st Prize, Starter x 2, Consolation
23 April – 2nd Prize
22 April – 2nd Prize, Consolation

19 April – Consolation
16 April – Starter, Consolation
12 April – Starter x 2, Consolation
9 April – Consolation
8 April – Starter
5 April – 3rd Prize, Consolation

2 April – Starter x 2, Consolation
1 April – Starter
29 March – 2nd Prize, Starter, Consolation x 2

26 March – Starter, Consolation
25 மார்ச் - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
22 March – Starter, Consolation x 2
19 March – 2nd Prize, Starter

18 March – Starter x 2, Consolation x 2
11 March – Consolation x 3
8 March – Consolation
5 March – 2nd Prize, Starter, Consolation x 2
1 March – Consolation
26 பிப்ரவரி - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
25 February – Consolation
22 February – Starter x 2, Consolation x 2
18 February – Consolation
15 February – Starter, Consolation x 2
12 February- 2nd Prize, Consolation
11 February- 3rd Prize, Consolation

8 February – Starter x 2, Consolation x 2
29 January – 3rd Prize,  Starter, Consolation

28 January – Consolation
25 January – 1st Prize, 3rd Prize, Consolation

22 January – Starter x 2, Consolation
21 January – Starter x 2, Consolation x 4
15 January – Consolation x 2
14 January – Starter x 2
11 January – Starter x 2
8 January – 1st Prize

7 January – Starter x 3
4 January – Consolation x 2
1 January – Consolation

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

_


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

2022 Winning Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore

Posted on : 30-12-2022 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

2022 Winning Malaysia 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

28 Dec 2022 – 3676 Win Direct 3676 (1st Prize) – Elite Direct Prediction
28 Dec 2022 – 3667 Win System 3676 (1st Prize) – Elite Prediction
28 Dec 2022 – 1567 Win System 1657 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Dec 2022 – 1467 Win System 7164 (2nd Prize) – Silver Prediction

25 Dec 2022 – 1367 Win System 7316 (Special Prize) – Elite Prediction
25 Dec 2022 – 1367 Win System 7316 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Dec 2022 – 6417 Win Direct 6417 (Special Prize) – Gold Prediction
25 Dec 2022 – 1367 Win System 7316 (Special Prize) – Silver Prediction
25 Dec 2022 – 1467 Win System 6417 (Special Prize) – Silver Prediction
25 Dec 2022 – 1367 Win System 6173 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Dec 2022 – 1367 Win System 6173 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Dec 2022 – 1367 Win System 6173 (Consolation Prize) – Silver Prediction
25 Dec 2022 – 1457 Win System 1547 (Consolation Prize) – Silver Prediction
25 Dec 2022 – 1457 Win System 1574 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Dec 2022 – 2358 Win System 5832 (Consolation Prize) – Elite Prediction
18 Dec 2022 – 2358 Win System 5832 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Dec 2022 – 2358 Win System 5832 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Dec 2022 – 4488 Win System 4488 (Special Prize) – Elite Prediction
17 Dec 2022 – 1478 Win System 4718 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
14 Dec 2022 – 1199 Win System 9911 (Consolation Prize) – Elite Prediction
11 Dec 2022 – 1289 Win System 8921 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Dec 2022 – 2358 Win System 8253 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

10 Dec 2022 – 1367 Win System 3167 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Dec 2022 – 0468 Win System 8604 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 Dec 2022 – 1479 Win System 9471 (Special Prize) – Platinum Prediction
03 Dec 2022 – 2678 Win System 7628 (Special Prize) – Elite Prediction
03 Dec 2022 – 2678 Win System 7628 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Dec 2022 – 2678 Win System 7628 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Nov 2022 – 8941 Win Direct 8941 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

30 Nov 2022 – 1489 Win System 8941 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Nov 2022 – 0126 Win System 0162 (Consolation Prize) – Free Prediction
27 Nov 2022 – 2358 Win System 3258 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
27 Nov 2022 – 7592 Win Direct 7592 (Consolation Prize) – Gold Prediction
27 Nov 2022 – 1389 Win System 9831 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Nov 2022 – 2579 Win System 7592 (Consolation Prize) – Silver Prediction
23 Nov 2022 – 2678 Win System 7682 (Special Prize) – Elite Prediction
23 Nov 2022 – 2678 Win System 7682 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Nov 2022 – 2678 Win System 7682 (Special Prize) – Platinum Prediction
20 Nov 2022 – 5689 Win System 8659 (Consolation Prize) – Elite Prediction
20 Nov 2022 – 5689 Win System 8659 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
16 Nov 2022 – 2678 Win System 2867 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Nov 2022 – 2357 Win System 7352 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Nov 2022 – 2357 Win System 7352 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Nov 2022 – 2357 Win System 7352 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
12 Nov 2022 – 1579 Win System 1759 (3rd Prize) – Platinum Prediction

12 Nov 2022 – 2579 Win System 2597 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Nov 2022 – 2678 Win System 7826 (Special Prize) – Silver Prediction
09 Nov 2022 – 6789 Win System 7896 (Special Prize) – Free Prediction
05 Nov 2022 – 1589 Win System 1589 (Consolation Prize) – Elite Prediction
05 Nov 2022 – 1589 Win System 1589 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Nov 2022 – 1579 Win System 7915 (3rd Prize) – Silver Prediction
02 Nov 2022 – 2357 Win System 7325 (Special Prize) – Silver Prediction
30 Oct 2022 – 2677 Win System 2677 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Oct 2022 – 0158 Win System 0815 (1st Prize) – Elite Prediction
26 Oct 2022 – 3449 Win System 4493 (Consolation Prize) – Elite Prediction
23 Oct 2022 – 4568 Win System 5684 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

22 Oct 2022 – 0456 Win System 0456 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 Oct 2022 – 2679 Win System 9276 (Consolation Prize) – Silver Prediction
19 Oct 2022 – 0347 Win System 4073 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Oct 2022 – 2357 Win System 7523 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Oct 2022 – 0349 Win System 4930 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Oct 2022 – 0248 Win System 2480 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Oct 2022 – 0578 Win System 5780 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Oct 2022 – 1578 Win System 1857 (Consolation Prize) – Silver Prediction
12 Oct 2022 – 1689 Win System 1698 (Consolation Prize) – Silver Prediction
05 Oct 2022 – 4578 Win System 7854 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Oct 2022 – 1777 Win System 1777 (2nd Prize) – Elite Prediction
01 Oct 2022 – 0189 Win System 9018 (1st Prize) – Silver Prediction

28 Sep 2022 – 1789 Win System 9871 (Special Prize) – Platinum Prediction
28 Sep 2022 – 0468 Win System 4086 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Sep 2022 – 4677 Win System 4776 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Sep 2022 – 7500 Win Direct 7500 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
25 Sep 2022 – 0057 Win System 7500 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Sep 2022 – 0234 Win System 4230 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
25 Sep 2022 – 0246 Win System 4602 (Consolation Prize) – Free Prediction
24 Sep 2022 – 2249 Win System 2942 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Sep 2022 – 3468 Win System 8436 (Consolation Prize) – Free Prediction
18 Sep 2022 – 0256 Win System 0265 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2022 – 1277 Win System 1772 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2022 – 1249 Win System 1249 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2022 – 1277 Win System 7721 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2022 – 1277 Win System 7721 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2022 – 0384 Win Direct 0384 (Special Prize) – Gold Prediction
17 Sep 2022 – 0348 Win System 0384 (Special Prize) – Silver Prediction
14 Sep 2022 – 1972 Win Direct 1972 (Consolation Prize) – Gold Prediction

14 Sep 2022 – 1279 Win System 1972 (Consolation Prize) – Silver Prediction
14 Sep 2022 – 2679 Win System 9276 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Sep 2022 – 2357 Win System 3257 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
07 Sep 2022 – 0057 Win System 0705 (Special Prize) – Elite Prediction
07 Sep 2022 – 5678 Win System 6578 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Sep 2022 – 1678 Win System 8617 (Consolation Prize) – Silver Prediction
04 Sep 2022 – 0134 Win System 0314 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Sep 2022 – 0123 Win System 1302 (1st Prize) – Platinum Prediction

03 Sep 2022 – 0775 Win Direct 0775 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
03 Sep 2022 – 0577 Win System 0775 (Special Prize) – Elite Prediction
31 Aug 2022 – 0355 Win System 0355 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Aug 2022 – 0146 Win System 0641 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
27 Aug 2022 – 0345 Win System 0534 (Special Prize) – Platinum Prediction
27 Aug 2022 – 4821 Win Direct 4821 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
27 Aug 2022 – 1248 Win System 4821 (Special Prize) – Platinum Prediction
24 Aug 2022 – 0556 Win System 5560 (Special Prize) – Elite Prediction
24 Aug 2022 – 0248 Win System 8042 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Aug 2022 – 2379 Win System 9273 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
20 Aug 2022 – 0355 Win System 5350 (2nd Prize) – Elite Prediction
20 Aug 2022 – 3888 Win System 8883 (Special Prize) – Elite Prediction
20 Aug 2022 – 2568 Win System 5682 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Aug 2022 – 2678 Win System 8762 (3rd Prize) – Elite Prediction

13 Aug 2022 – 2678 Win System 8762 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Aug 2022 – 2678 Win System 8762 (3rd Prize) – Silver Prediction
10 Aug 2022 – 1799 Win System 9917 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Aug 2022 – 2568 Win System 8526 (Consolation Prize) – Free Prediction
07 Aug 2022 – 3589 Win System 8539 (2nd Prize) – Silver Prediction
07 Aug 2022 – 1139 Win System 9113 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Aug 2022 – 4678 Win System 6487 (Special Prize) – Silver Prediction
07 Aug 2022 – 0556 Win System 5605 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Aug 2022 – 3678 Win System 3786 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
06 Aug 2022 – 9940 Win Direct 9940 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

06 Aug 2022 – 0499 Win System 9940 (Special Prize) – Elite Prediction
06 Aug 2022 – 1369 Win System 1396 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 Jul 2022 – 0235 Win System 5203 (Special Prize) – Platinum Prediction
31 Jul 2022 – 1789 Win System 7891 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Jul 2022 – 2389 Win System 3298 (3rd Prize) – Silver Prediction

27 Jul 2022 – 2913 Win Direct 2913 (Consolation Prize) – Gold Prediction
27 Jul 2022 – 1239 Win System 2913 (Consolation Prize) – Silver Prediction
17 Jul 2022 – 1368 Win System 3816 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Jul 2022 – 3489 Win System 8349 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jul 2022 – 0036 Win System 6300 (Special Prize) – Elite Prediction
13 Jul 2022 – 2789 Win System 9287 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Jul 2022 – 5789 Win System 7589 (Special Prize) – Platinum Prediction
10 Jul 2022 – 0238 Win System 3208 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jul 2022 – 2378 Win System 3827 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Jul 2022 – 3266 Win Direct 3266 (Special Prize) – Elite Direct Prediction

09 Jul 2022 – 2366 Win System 3266 (Special Prize) – Elite Prediction
09 Jul 2022 – 1558 Win Direct 1558 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
09 Jul 2022 – 1558 Win System 1558 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Jul 2022 – 0057 Win System 0705 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Jul 2022 – 0234 Win System 3420 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Jul 2022 – 1578 Win System 5718 (Consolation Prize) – Elite Prediction
06 Jul 2022 – 1578 Win System 5718 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Jul 2022 – 0499 Win System 0499 (Consolation Prize) – Elite Prediction
29 Jun 2022 – 5789 Win System 7589 (Consolation Prize) – Silver Prediction
26 Jun 2022 – 3669 Win System 3669 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Jun 2022 – 3456 Win System 6543 (Special Prize) – Free Prediction
25 Jun 2022 – 3456 Win System 3546 (Consolation Prize) – Free Prediction
22 Jun 2022 – 1459 Win System 5419 (3rd Prize) – Free Prediction
22 Jun 2022 – 0267 Win System 6207 (Special Prize) – Silver Prediction
15 Jun 2022 – 1368 Win System 1386 (1st Prize) – Elite Prediction
15 Jun 2022 – 2367 Win System 3267 (Special Prize) – Elite Prediction
15 Jun 2022 – 2367 Win System 3267 (Special Prize) – Elite Prediction
15 Jun 2022 – 1678 Win System 7861 (Special Prize) – Platinum Prediction
15 Jun 2022 – 2367 Win System 3267 (Special Prize) – Silver Prediction
12 Jun 2022 – 0167 Win System 7106 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Jun 2022 – 1349 Win System 4931 (3rd Prize) – Silver Prediction
12 Jun 2022 – 0678 Win System 7806 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Jun 2022 – 0239 Win System 2903 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Jun 2022 – 0577 Win System 0775 (2nd Prize) – Elite Prediction

08 Jun 2022 – 0178 Win System 7801 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Jun 2022 – 2368 Win System 6328 (Special Prize) – Platinum Prediction
05 Jun 2022 – 0123 Win System 0321 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Jun 2022 – 0677 Win System 6077 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
29 May 2022 – 1678 Win System 1687 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 May 2022 – 3789 Win System 3987 (Special Prize) – Free Prediction
22 May 2022 – 4599 Win System 9549 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 May 2022 – 0577 Win System 0577 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
15 May 2022 – 2657 Win Direct 2657 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction

15 May 2022 – 2567 Win System 2657 (Special Prize) – Platinum Prediction
14 May 2022 – 0357 Win System 5073 (Special Prize) – Elite Prediction
14 May 2022 – 0357 Win System 5073 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
14 May 2022 – 0357 Win System 5073 (Special Prize) – Silver Prediction
14 May 2022 – 9187 Win Direct 9187 (Consolation Prize) – Gold Prediction
14 May 2022 – 1789 Win System 9187 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 May 2022 – 1138 Win System 1813 (Special Prize) – Elite Prediction
11 May 2022 – 2589 Win System 2895 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
08 May 2022 – 1489 Win System 1984 (Special Prize) – Silver Prediction
08 May 2022 – 0289 Win System 9820 (Consolation Prize) – Elite Prediction
08 May 2022 – 0289 Win System 9820 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
08 May 2022 – 0289 Win System 9820 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
04 May 2022 – 0367 Win System 0736 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

04 May 2022 – 0678 Win System 7086 (Special Prize) – Elite Prediction
04 May 2022 – 7086 Win Direct 7086 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
04 May 2022 – 0678 Win System 7086 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 May 2022 – 7086 Win Direct 7086 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
04 May 2022 – 0678 Win System 7086 (Special Prize) – Platinum Prediction
04 May 2022 – 1239 Win System 3291 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
04 May 2022 – 0367 Win System 3076 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
01 May 2022 – 0238 Win System 3802 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Apr 2022 – 1278 Win System 1728 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Apr 2022 – 6789 Win System 9678 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Apr 2022 – 0346 Win System 4036 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Apr 2022 – 4789 Win System 4789 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Apr 2022 – 2778 Win Direct 2778 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
23 Apr 2022 – 2778 Win System 2778 (Special Prize) – Elite Prediction
20 Apr 2022 – 0469 Win System 9046 (1st Prize) – Platinum Prediction

20 Apr 2022 – 0579 Win System 5907 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Apr 2022 – 0345 Win System 3540 (Special Prize) – Silver Prediction
17 Apr 2022 – 1349 Win System 3419 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Apr 2022 – 0237 Win System 3072 (Special Prize) – Elite Prediction
16 Apr 2022 – 0237 Win System 3072 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Apr 2022 – 0237 Win System 3072 (Special Prize) – Silver Prediction
16 Apr 2022 – 2789 Win System 7928 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Apr 2022 – 1347 Win System 1734 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Apr 2022 – 3446 Win System 4436 (Special Prize) – Elite Prediction
10 Apr 2022 – 0128 Win System 8021 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Apr 2022 – 1389 Win System 1893 (1st Prize) – Silver Prediction

06 Apr 2022 – 0149 Win System 9410 (Special Prize) – Platinum Prediction
06 Apr 2022 – 0559 Win System 0955 (Consolation Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2022 – 2789 Win System 9872 (Consolation Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2022 – 1778 Win System 8177 (Consolation Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2022 – 1289 Win System 8219 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2022 – 2789 Win System 9872 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2022 – 2789 Win System 9872 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Mar 2022 – 1579 Win System 7159 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Mar 2022 – 2578 Win System 2785 (Consolation Prize) – Silver Prediction
12 Mar 2022 – 0557 Win System 7550 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
9 Mar 2022 – 1234 Win System 3412 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

9 Mar 2022 – 4690 Win Direct 4690 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
9 Mar 2022 – 0469 Win System 4690 (Special Prize) – Platinum Prediction
9 Mar 2022 – 0589 Win System 8509 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
9 Mar 2022 – 1347 Win System 4371 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
9 Mar 2022 – 1379 Win System 1973 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
9 Mar 2022 – 3789 Win System 8397 (Consolation Prize) – Silver Prediction
06 Mar 2022 – 5679 Win System 6597 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
05 Mar 2022 – 0478 Win System 4087 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

02 Mar 2022 – 3589 Win System 9385 (Special Prize) – Free Prediction
27 Feb 2022 – 5679 Win System 7956 (Special Prize) – Silver Prediction
19 Feb 2022 – 0124 Win System 2041 (1st Prize) – Silver Prediction

19 Feb 2022 – 0248 Win System 0428 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Feb 2022 – 0269 Win System 9206 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

16 Feb 2022 – 5349 Win Direct 5349 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
16 Feb 2022 – 3459 Win System 5349 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Feb 2022 – 1508 Win Direct 1508 (2nd Prize) – Elite Direct Prediction

13 Feb 2022 – 0158 Win System 1508 (2nd Prize) – Elite Prediction
12 Feb 2022 – 1457 Win System 7415 (Special Prize) – Platinum Prediction
12 Feb 2022 – 1239 Win System 3912 (Special Prize) – Silver Prediction
06 Feb 2022 – 2349 Win System 9324 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Feb 2022 – 0179 Win System 1790 (Consolation Prize) – Silver Prediction
30 Jan 2022 – 1379 Win System 7139 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Jan 2022 – 1379 Win System 7913 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Jan 2022 – 1379 Win System 7139 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Jan 2022 – 1379 Win System 7139 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Jan 2022 – 1379 Win System 7913 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Jan 2022 – 1379 Win System 7913 (Special Prize) – Platinum Prediction
30 Jan 2022 – 3589 Win System 3985 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
30 Jan 2022 – 2457 Win System 2745 (Consolation Prize) – Silver Prediction
29 ஜனவரி 2022 – 2249 Win System 9224 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
23 ஜனவரி 2022 – 1369 Win System 9316 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
23 ஜனவரி 2022 – 3589 Win System 9385 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
23 ஜனவரி 2022 – 0157 Win System 5710 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
22 ஜனவரி 2022 – 0158 Win System 5810 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
22 ஜனவரி 2022 – 0234 Win System 4203 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
22 ஜனவரி 2022 – 0234 Win System 4203 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
22 ஜனவரி 2022 – 0234 Win System 4203 (ஆறுதல் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
16 ஜனவரி 2022 – 5699 Win System 9596 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
16 ஜனவரி 2022 – 0179 Win System 0971 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
15 ஜனவரி 2022 – 0036 Win System 6030 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
12 ஜனவரி 2022 – 5940 வெற்றி நேரடி 5940 (2வது பரிசு) – பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு

12 ஜனவரி 2022 – 0459 Win System 5940 (2வது பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
09 ஜனவரி 2022 – 3789 Win System 8739 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
09 ஜனவரி 2022 – 3789 Win System 7389 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
08 ஜனவரி 2022 – 2236 Win System 2623 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
05 ஜனவரி 2022 – 1459 Win System 4915 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
02 ஜனவரி 2022 – 1459 Win System 4159 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
01 ஜனவரி 2022 – 0459 Win System 4059 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
01 ஜனவரி 2022 – 0459 Win System 4059 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
01 ஜனவரி 2022 – 0459 Win System 4059 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” பதிவு செய்தவுடன்!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

View 2022 Winning Singapore 4D Numbers Predicted from 4DinSingapore

Posted on : 30-12-2022 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

Winning 4D Numbers for Singapore Pools 4D for 2022
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

25 Dec 2022 – 3789 Win System 8379 (Starter Prize) – Silver Prediction
25 Dec 2022 – 2379 Win System 3792 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Dec 2022 – 2389 Win System 9283 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Dec 2022 – 3569 Win System 9365 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Dec 2022 – 2567 Win System 6257 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Dec 2022 – 4469 Win System 4946 (Consolation Prize) – Elite Prediction
21 Dec 2022 – 0235 Win System 2053 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Dec 2022 – 0148 Win System 0184 (Starter Prize) – Platinum Prediction
18 Dec 2022 – 0235 Win System 3502 (Consolation Prize) – Elite Prediction
18 Dec 2022 – 0235 Win System 3502 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Dec 2022 – 0235 Win System 3502 (Consolation Prize) – Silver Prediction
17 Dec 2022 – 4679 Win System 7694 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Dec 2022 – 0002 Win System 2000 (Starter Prize) – Elite Prediction
04 Dec 2022 – 2239 Win System 2932 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Dec 2022 – 0158 Win System 5810 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Dec 2022 – 3685 Win Direct 3685 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
03 Dec 2022 – 3568 Win System 3685 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Dec 2022 – 0148 Win System 8140 (Consolation Prize) – Free Prediction
30 Nov 2022 – 4679 Win System 9674 (Consolation Prize) – Silver Prediction
27 Nov 2022 – 0356 Win System 3560 (3rd Prize) – Elite Prediction

27 Nov 2022 – 2369 Win System 6392 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
27 Nov 2022 – 2589 Win System 8529 (Starter Prize) – Silver Prediction
26 Nov 2022 – 0128 Win System 0218 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Nov 2022 – 0599 Win System 0599 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Nov 2022 – 2479 Win System 4297 (1st Prize) – Silver Prediction
13 Nov 2022 – 1278 Win System 7182 (Consolation Prize) – Free Prediction
12 Nov 2022 – 1249 Win System 1942 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

12 Nov 2022 – 0345 Win System 0543 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Nov 2022 – 0246 Win System 4602 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Nov 2022 – 0235 Win System 3205 (Consolation Prize) – Free Prediction
06 Nov 2022 – 0138 Win System 8130 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Nov 2022 – 2389 Win System 2389 (Starter Prize) – Platinum Prediction
06 Nov 2022 – 2569 Win System 9265 (Starter Prize) – Silver Prediction
06 Nov 2022 – 0118 Win System 8110 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Nov 2022 – 2489 Win System 8249 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Nov 2022 – 0489 Win System 8049 (2nd Prize) – Silver Prediction
02 Nov 2022 – 1249 Win System 9412 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Nov 2022 – 1235 Win System 2513 (Consolation Prize) – Silver Prediction
29 Oct 2022 – 0189 Win System 0918 (Starter Prize) – Free Prediction
29 Oct 2022 – 1379 Win System 9137 (Consolation Prize) – Silver Prediction
26 Oct 2022 – 2379 Win System 2379 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Oct 2022 – 3458 Win System 8453 (Consolation Prize) – Free Prediction
22 Oct 2022 – 1489 Win System 8914 (1st Prize) – Silver Prediction

19 Oct 2022 – 2369 Win System 2693 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Oct 2022 – 2349 Win System 4239 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Oct 2022 – 1678 Win System 6718 (3rd Prize) – Silver Prediction

16 Oct 2022 – 4679 Win System 6497 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Oct 2022 – 9602 Win Direct 9602 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

15 Oct 2022 – 0269 Win System 9602 (Starter Prize) – Platinum Prediction
15 Oct 2022 – 1235 Win System 3125 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Oct 2022 – 0689 Win System 9068 (Starter Prize) – Silver Prediction
08 Oct 2022 – 7788 Win System 8877 (Starter Prize) – Elite Prediction
08 Oct 2022 – 2359 Win System 9532 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
02 Oct 2022 – 0489 Win System 4908 (Starter Prize) – Free Prediction
01 Oct 2022 – 0267 Win System 0627 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
01 Oct 2022 – 0556 Win System 5065 (Consolation Prize) – Elite Prediction
25 Sep 2022 – 1789 Win System 8719 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Sep 2022 – 5743 Win Direct 5743 (Consolation Prize) – Gold Prediction
24 Sep 2022 – 3457 Win System 5743 (Consolation Prize) – Silver Prediction
21 Sep 2022 – 7315 Win Direct 7315 (Consolation Prize) – Gold Prediction

21 Sep 2022 – 1357 Win System 7315 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Sep 2022 – 0469 Win System 0946 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Sep 2022 – 2235 Win System 2352 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
17 Sep 2022 – 1133 Win System 3113 (Consolation Prize) – Elite Prediction
14 Sep 2022 – 3679 Win System 6379 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
14 Sep 2022 – 2579 Win System 2597 (Starter Prize) – Silver Prediction
14 Sep 2022 – 2379 Win System 9732 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Sep 2022 – 9217 Win Direct 9217 (Consolation Prize) – Gold Prediction

11 Sep 2022 – 1279 Win System 9217 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Sep 2022 – 4459 Win System 5944 (Starter Prize) – Elite Prediction
10 Sep 2022 – 0346 Win System 0364 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Sep 2022 – 0146 Win System 0146 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Sep 2022 – 0457 Win System 0574 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 Sep 2022 – 0457 Win System 5470 (Consolation Prize) – Free Prediction
07 Sep 2022 – 0125 Win System 2510 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Sep 2022 – 0469 Win System 9046 (Starter Prize) – Silver Prediction
03 Sep 2022 – 2679 Win System 2976 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
28 Aug 2022 – 1235 Win System 2315 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
24 Aug 2022 – 1279 Win System 7219 (Starter Prize) – Elite Prediction
24 Aug 2022 – 1279 Win System 7219 (Starter Prize) – Platinum Prediction
24 Aug 2022 – 4567 Win System 5476 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 Aug 2022 – 6789 Win System 8769 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
20 Aug 2022 – 2478 Win System 8742 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Aug 2022 – 3579 Win System 7935 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Aug 2022 – 6158 Win Direct 6158 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction
17 Aug 2022 – 1568 Win System 6158 (Starter Prize) – Platinum Prediction
14 Aug 2022 – 1856 Win Direct 1856 (Starter Prize) – Platinum Direct Prediction

14 Aug 2022 – 1568 Win System 1856 (Starter Prize) – Platinum Prediction
13 Aug 2022 – 5679 Win System 9675 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Aug 2022 – 5678 Win System 8567 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Aug 2022 – 3569 Win System 9365 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Aug 2022 – 3579 Win System 3579 (Consolation Prize) – Silver Prediction
10 Aug 2022 – 2579 Win System 2795 (Starter Prize) – Silver Prediction
10 Aug 2022 – 1449 Win System 9414 (Consolation Prize) – Elite Prediction
10 Aug 2022 – 1235 Win System 3521 (Consolation Prize) – Silver Prediction
07 Aug 2022 – 3479 Win System 9743 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Aug 2022 – 2367 Win System 2376 (3rd Prize) – Elite Prediction
03 Aug 2022 – 2236 Win System 2362 (1st Prize) – Elite Prediction

03 Aug 2022 – 0289 Win System 0829 (Starter Prize) – Silver Prediction
31 Jul 2022 – 0235 Win System 5203 (Special Prize) – Platinum Prediction
31 Jul 2022 – 1789 Win System 7891 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 Jul 2022 – 2273 Win Direct 2273 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction

31 Jul 2022 – 2237 Win System 2273 (Consolation Prize) – Elite Prediction
31 Jul 2022 – 0356 Win Direct 0356 (Consolation Prize) – Gold Prediction
31 Jul 2022 – 0356 Win System 0356 (Consolation Prize) – Silver Prediction
24 Jul 2022 – 1358 Win System 3581 (Starter Prize) – Silver Prediction
24 Jul 2022 – 2455 Win System 5425 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Jul 2022 – 3521 Win Direct 3521 (Consolation Prize) – Gold Prediction
24 Jul 2022 – 1235 Win System 3521 (Consolation Prize) – Silver Prediction
23 Jul 2022 – 2345 Win System 4352 (Consolation Prize) – Silver Prediction
20 Jul 2022 – 4350 Win Direct 4350 (Starter Prize) – Gold Prediction

20 Jul 2022 – 0345 Win System 4350 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Jul 2022 – 2689 Win System 2968 (Starter Prize) – Silver Prediction
13 Jul 2022 – 1356 Win System 3165 (Starter Prize) – Elite Prediction
13 Jul 2022 – 0259 Win System 2950 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jul 2022 – 1356 Win System 3165 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Jul 2022 – 1356 Win System 3165 (Starter Prize) – Silver Prediction
13 Jul 2022 – 2347 Win System 7342 (Starter Prize) – Silver Prediction
13 Jul 2022 – 0257 Win System 7205 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Jul 2022 – 0257 Win System 7205 (Consolation Prize) – Elite Prediction
13 Jul 2022 – 5698 Win Direct 5698 (Consolation Prize) – Gold Prediction
13 Jul 2022 – 5689 Win System 5698 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Jul 2022 – 0257 Win System 7205 (Consolation Prize) – Free Prediction
10 Jul 2022 – 1567 Win System 7561 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

10 Jul 2022 – 0359 Win System 3950 (Starter Prize) – Platinum Prediction
10 Jul 2022 – 5567 Win System 7556 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Jul 2022 – 2579 Win System 5927 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Jul 2022 – 0349 Win System 0943 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Jul 2022 – 7862 Win Direct 7862 (3rd Prize) – Platinum Direct Prediction
06 Jul 2022 – 2678 Win System 7862 (3rd Prize) – Platinum Prediction
03 Jul 2022 – 4569 Win System 9456 (3rd Prize) – Free Prediction

02 Jul 2022 – 1156 Win System 1516 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
29 Jun 2022 – 1368 Win Direct 1368 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction
29 Jun 2022 – 1368 Win System 1368 (Starter Prize) – Elite Prediction
26 Jun 2022 – 3457 Win System 4537 (Starter Prize) – Silver Prediction
26 Jun 2022 – 0359 Win System 3095 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Jun 2022 – 6789 Win System 6897 (3rd Prize) – Free Prediction

22 Jun 2022 – 0366 Win System 6603 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 Jun 2022 – 3569 Win System 3956 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Jun 2022 – 1348 Win System 4831 (Starter Prize) – Silver Prediction
18 Jun 2022 – 2347 Win System 4327 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Jun 2022 – 2356 Win Direct 2356 (Starter Prize) – Gold Prediction
15 Jun 2022 – 2356 Win System 2356 (Starter Prize) – Silver Prediction
15 Jun 2022 – 0289 Win System 2098 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Jun 2022 – 2568 Win System 2685 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Jun 2022 – 0784 Win Direct 0784 (Consolation Prize) – Gold Prediction
12 Jun 2022 – 0478 Win System 0784 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 Jun 2022 – 6053 Win Direct 6053 (1st Prize) – Gold Prediction

11 Jun 2022 – 0356 Win System 6053 (1st Prize) – Silver Prediction
11 Jun 2022 – 1366 Win System 1636 (Starter Prize) – Elite Prediction
08 Jun 2022 – 4569 Win System 5496 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Jun 2022 – 1569 Win System 1596 (1st Prize) – Silver Prediction
05 Jun 2022 – 2379 Win System 7932 (3rd Prize) – Silver Prediction
29 May 2022 – 1345 Win System 3451 (3rd Prize) – Platinum Prediction

29 May 2022 – 3459 Win System 5493 (Consolation Prize) – Silver Prediction
28 May 2022 – 0346 Win System 3640 (Starter Prize) – Silver Prediction
28 May 2022 – 2568 Win System 5628 (Starter Prize) – Silver Prediction
28 May 2022 – 2457 Win System 7524 (Consolation Prize) – Silver Prediction
25 May 2022 – 4569 Win System 9564 (Starter Prize) – Silver Prediction
25 May 2022 – 3695 Win Direct 3695 (Consolation Prize) – Gold Prediction
25 May 2022 – 3569 Win System 3695 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 May 2022 – 4669 Win System 6649 (Starter Prize) – Elite Prediction
22 May 2022 – 1556 Win System 5651 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
21 May 2022 – 1882 Win Direct 1882 (Starter Prize) – Elite Direct Prediction
21 May 2022 – 1288 Win System 1882 (Starter Prize) – Elite Prediction
21 May 2022 – 3467 Win System 6347 (Starter Prize) – Free Prediction
18 May 2022 – 0178 Win System 1780 (2nd Prize) – Silver Prediction

18 May 2022 – 2359 Win System 2953 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
18 May 2022 – 2678 Win System 8276 (Starter Prize) – Free Prediction
15 May 2022 – 2359 Win System 9253 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
14 May 2022 – 0899 Win System 9890 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
14 May 2022 – 2456 Win System 5426 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 May 2022 – 1269 Win System 1629 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

11 May 2022 – 4569 Win System 9645 (3rd Prize) – Elite Prediction
11 May 2022 – 4569 Win System 9645 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction
11 May 2022 – 4569 Win System 9645 (3rd Prize) – Silver Prediction
11 May 2022 – 1356 Win System 6315 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
11 May 2022 – 1356 Win System 6315 (Starter Prize) – Platinum Prediction
11 May 2022 – 3459 Win System 5349 (Consolation Prize) – Silver Prediction
04 May 2022 – 0379 Win System 7930 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
01 May 2022 – 2567 Win System 2675 (Starter Prize) – Free Prediction
01 May 2022 – 3777 Win System 7737 (Consolation Prize) – Elite Prediction
27 Apr 2022 – 0168 Win System 1806 (Starter Prize) – Silver Prediction
24 Apr 2022 – 1469 Win System 6149 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Apr 2022 – 2558 Win System 8525 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
23 Apr 2022 – 6789 Win System 6987 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Apr 2022 – 0456 Win System 0654 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Apr 2022 – 0456 Win System 5406 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Apr 2022 – 2567 Win System 6527 (Starter Prize) – Silver Prediction
06 Apr 2022 – 5850 Win Direct 5850 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction

06 Apr 2022 – 0558 Win System 5850 (Consolation Prize) – Elite Prediction
30 Mar 2022 – 0158 Win System 1850 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Mar 2022 – 0689 Win System 0986 (Starter Prize) – Silver Prediction
27 Mar 2022 – 0379 Win System 9703 (Starter Prize) – Silver Prediction
26 Mar 2022 – 3459 Win System 4953 (Starter Prize) – Free Prediction
23 Mar 2022 – 0355 Win System 5305 (Consolation Prize) – Elite Prediction
20 Mar 2022 – 0558 Win System 0585 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Mar 2022 – 4469 Win System 4649 (Starter Prize) – Elite Prediction
19 Mar 2022 – 2347 Win System 4372 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Mar 2022 – 4265 Win Direct 4265 (Starter Prize) – Gold Prediction
19 Mar 2022 – 2456 Win System 4265 (Starter Prize) – Silver Prediction
16 Mar 2022 – 7625 Win Direct 7625 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
16 Mar 2022 – 2567 Win System 7625 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Mar 2022 – 1236 Win System 1632 (Starter Prize) – Silver Prediction
09 Mar 2022 – 1279 Win System 1972 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Mar 2022 – 2249 Win System 2429 (Starter Prize) – Elite Prediction
06 Mar 2022 – 4678 Win System 8476 (Starter Prize) – Silver Prediction
05 Mar 2022 – 4569 Win System 6459 (Starter Prize) – Platinum Prediction
05 Mar 2022 – 2247 Win System 7224 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Mar 2022 – 1467 Win System 7146 (Consolation Prize) – Silver Prediction
05 Mar 2022 – 5689 Win System 9685 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Mar 2022 – 2479 Win System 4927 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
27 Feb 2022 – 1579 Win System 1759 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

27 Feb 2022 – 0789 Win System 7890 (Starter Prize) – Silver Prediction
27 Feb 2022 – 3679 Win System 7396 (Consolation Prize) – Free Prediction
26 Feb 2022 – 5679 Win System 9765 (Starter Prize) – Silver Prediction
19 Feb 2022 – 4678 Win System 4768 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Feb 2022 – 3469 Win System 6349 (Starter Prize) – Silver Prediction
16 Feb 2022 – 1579 Win System 9571 (Consolation Prize) – Silver Prediction
13 Feb 2022 – 1234 Win System 3421 (Starter Prize) – Silver Prediction
12 Feb 2022 – 0467 Win System 6074 (Consolation Prize) – Silver Prediction
09 Feb 2022 – 7514 Win Direct 7514 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction

09 Feb 2022 – 1457 Win System 7514 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
09 Feb 2022 – 2568 Win System 2586 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Feb 2022 – 0234 Win System 0234 (Starter Prize) – Platinum Prediction
06 Feb 2022 – 1279 Win System 7912 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Feb 2022 – 1179 Win System 1179 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Feb 2022 – 3369 Win System 9633 (Starter Prize) – Elite Prediction
30 Jan 2022 – 1446 Win System 1644 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Jan 2022 – 0578 Win System 7508 (Starter Prize) – Silver Prediction
30 Jan 2022 – 5679 Win System 9765 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
23 Jan 2022 – 0267 Win System 7026 (3rd Prize) – Silver Prediction

23 Jan 2022 – 9582 Win Direct 9582 (Consolation Prize) – Gold Prediction
23 Jan 2022 – 2589 Win System 9582 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 Jan 2022 – 2569 Win System 6295 (Starter Prize) – Platinum Prediction
22 Jan 2022 – 3679 Win System 3967 (Starter Prize) – Platinum Prediction
16 Jan 2022 – 3468 Win System 3648 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

09 Jan 2022 – 3479 Win System 3794 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Jan 2022 – 3679 Win System 9736 (Starter Prize) – Silver Prediction
08 Jan 2022 – 3459 Win System 5943 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Jan 2022 – 3445 Win System 4345 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Jan 2022 – 1379 Win System 3719 (Consolation Prize) – Silver Prediction
05 Jan 2022 – 0468 Win System 4086 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction

Read more: https://4dinsingapore.com/winning-testimonials/winning-4d-numbers-predicted-from-4dinsingapore-since-2012/#ixzz7ovnbh4Zc

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” பதிவு செய்தவுடன்!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools 2022

Posted on : 30-12-2022 | By : 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

Winning JackPot Direct Number Prize for Singapore Pools 2022
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

31 December – Consolation x 4
28 December – Starter, Consolation
25 December – 1st Prize

24 December – Starter, Consolation x 2
21 December – 2nd Prize, Starter x 3, Consolation

18 டிசம்பர் - ஸ்டார்டர்
17 December – 2nd Prize, Starter

14 December – Starter
11 December – Starter x 4
10 December – Consolation
7 December – 3rd Prize, Starter
4 December – 3rd Prize, Starter

3 December – Starter x 3, Consolation x 2
30 November – Starter x 2
27 November – 1st Prize
26 November – 2nd Prize, 3rd Prize, Consolation

20 November – Starter
19 November – Starter
16 November – 2nd Prize, 3rd Prize, Consolation

13 November – Starter
12 November – Starter, Consolation
9 November – Starter, Consolation
6 November – 3rd Prize, Starter x 3, Consolation

5 November – Starter, Consolation x 2
29 October – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation

26 October – Starter, Consolation
23 October – 2nd Prize, 3rd Prize, Consolation, Starter

22 October – Starter, Consolation x 2
19 October – Consolation
16 October – Starter, Consolation
15 October – 2nd Prize
9 October – 1st Prize, Consolation

8 October – Consolation
5 October – Consolation
1 October – Starter
28 September – 2nd Prize, Consolation x 2

25 September – Consolation x 2
24 September – 2nd Prize, Starter

21 September – Starter x 2, Consolation x 2
14 September – Starter, Consolation x 2
11 September – Starter, Consolation x 3
10 September – Starter, Consolation
7 September – Starter x 3, Consolation x 2
4 September – 2nd Prize, Starter x 3, Consolation

3 September – Starter, Consolation
28 August – Consolation x 2
27 August – Starter, Consolation
24 August – Starter x 2, Consolation
21 ஆகஸ்ட் - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
20 August – Consolation
17 August – 2nd Prize, Starter, Consolation

14 August – Starter x 3, Consolation
13 August – Starter x 3
10 ஆகஸ்ட் - ஸ்டார்டர், ஆறுதல் x 2
7 August – Starter
6 August – 1st Prize, Consolation x 2

3 August – Starter, Consolation x 2
30 July – Starter, Consolation
27 July – 1st Prize, Starter, Consolation x 2

24 July – Consolation
23 July – 3rd Prize, Starter, Consolation
20 July – 3rd Prize, Consolation

17 ஜூலை - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
16 July – Starter, Consolation x 2
10 July – Starter
9 July – Starter, Consolation x 2
6 ஜூலை - 3வது பரிசு, ஸ்டார்டர் x 2, ஆறுதல்

3 July – Starter, Consolation x 2
29 June – Starter, Consolation x 2
26 June – Consolation
25 June – Starter, Consolation
22 ஜூன் - ஸ்டார்டர்
19 June – 2nd Prize, Starter, Consolation

18 June – Starter x 2, Consolation x 2
15 June – Starter, Consolation
12 June – Starter
11 June – Starter x 2, Consolation x 2
8 June – 1st Prize, Starter

5 June – Starter x 2, Consolation x 2
4 ஜூன் - ஆறுதல்
1 June – Starter x 2
29 May – 3rd Prize, Starter
28 May – 2nd Prize, Starter, Consolation

25 May – Starter, Consolation x 2
22 May – Consolation x 3
21 May – Starter
18 May – Starter x 2, Consolation
15 May – Starter x 2, Consolation
14 May – 2nd Prize, Starter

11 May – Starter
7 May – Starter, Consolation x 2
4 May – 1st Prize, Starter

1 மே - ஆறுதல்
30 April – Consolation
27 April – Starter
24 April – Starter x 2, Consolation
23 April – Starter x 2
17 April – 2nd Prize, Starter, Consolation x 2

16 April – Consolation
13 ஏப்ரல் - ஆறுதல்
9 April – Starter, Consolation
6 April – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation
3 April – Starter
2 April – Starter
30 March – Consolation x 2
26 March – Starter x 2
23 March – Starter, Consolation x 2
20 March – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation

19 March – Starter
16 March – 1st Prize, Starter, Consolation

13 March – Starter
12 March – 2nd Prize, Starter x 2, Consolation

9 March – Starter, Consolation
6 March – Starter x 2, Consolation x 2
5 March – 3rd Prize, Starter x 2, Consolation

27 பிப்ரவரி - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
26 பிப்ரவரி - ஆறுதல் x 2
23 பிப்ரவரி - ஸ்டார்டர் x 2
20 February – Starter x 4
19 February – 1st Prize, Starter, Consolation

16 February – Starter, Consolation
13 February – 1st Prize, 3rd Prize, Starter x 2, Consolation

12 February – Starter, Consolation
9 February – 3rd Prize

6 February – Starter x 4
5 February – Consolation x 2
30 January – Consolation x 3
29 ஜனவரி - ஸ்டார்டர்
26 ஜனவரி - ஸ்டார்டர் x 3, ஆறுதல் x 2
23 ஜனவரி - ஸ்டார்டர் x 3
22 ஜனவரி - 2 வது பரிசு

19 ஜனவரி - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
ஜனவரி 16 - முதல் பரிசு

15 ஜனவரி - ஆறுதல்
12 ஜனவரி - ஸ்டார்டர் x 2, ஆறுதல் x 2
5 ஜனவரி - ஸ்டார்டர், ஆறுதல் x 2
2 ஜனவரி - ஸ்டார்டர், ஆறுதல்
1 ஜனவரி - ஆறுதல் x 3

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

_


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” நீங்கள் பதிவு செய்யும் போது!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

2021 வெற்றி பெறும் மலேசியா 4D எண்கள் 4DinSingapore இலிருந்து கணிக்கப்பட்டது

வெளியிடப்பட்டது : 12-09-2021 | மூலம்: 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

2021 வெற்றி பெறும் மலேசியா 4D எண்கள் 4DinSingapore இலிருந்து கணிக்கப்பட்டது
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

19 Dec 2021 – 3467 Win System 7463 (Special Prize) – Elite Prediction
19 Dec 2021 – 3467 Win System 7463 (Special Prize) – Elite Prediction
19 Dec 2021 – 3467 Win System 7463 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Dec 2021 – 3467 Win System 7463 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Dec 2021 – 3467 Win System 7463 (Special Prize) – Free Prediction
19 Dec 2021 – 3467 Win System 7463 (Special Prize) – Free Prediction
18 Dec 2021 – 1347 Win System 4137 (Special Prize) – Platinum Prediction
15 Dec 2021 – 0349 Win System 3094 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Dec 2021 – 0479 Win System 7094 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
15 Dec 2021 – 0589 Win System 8095 (Special Prize) – Silver Prediction
12 Dec 2021 – 2356 Win System 3265 (2nd Prize) – Silver Prediction

12 Dec 2021 – 9834 Win Direct 9834 (Special Prize) – Platinum Direct Prediction
12 Dec 2021 – 3489 Win System 9834 (Special Prize) – Platinum Prediction
12 Dec 2021 – 1345 Win System 3154 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
12 Dec 2021 – 3479 Win System 4793 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
11 Dec 2021 – 1249 Win System 1249 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
08 Dec 2021 – 0479 Win System 7094 (Consolation Prize) – Free Prediction
05 Dec 2021 – 3489 Win System 4893 (Special Prize) – Platinum Prediction
05 Dec 2021 – 0289 Win System 0982 (Special Prize) – Silver Prediction
05 Dec 2021 – 5678 Win System 5867 (Special Prize) – Silver Prediction
04 Dec 2021 – 1238 Win System 3281 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
04 Dec 2021 – 2678 Win System 8276 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
24 Nov 2021 – 1279 Win System 2971 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
24 Nov 2021 – 0489 Win System 4890 (Consolation Prize) – Free Prediction
21 Nov 2021 – 0234 Win System 0243 (Special Prize) – Silver Prediction
21 Nov 2021 – 2345 Win System 5342 (Special Prize) – Silver Prediction
20 Nov 2021 – 1387 Win Direct 1387 (Special Prize) – Gold Prediction

20 Nov 2021 – 1378 Win System 1387 (Special Prize) – Silver Prediction
14 Nov 2021 – 1235 Win System 5132 (Special Prize) – Platinum Prediction
13 Nov 2021 – 0134 Win System 1034 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Nov 2021 – 1469 Win System 6914 (Special Prize) – Elite Prediction
10 Nov 2021 – 1369 Win System 9136 (Special Prize) – Platinum Prediction
10 Nov 2021 – 1469 Win System 6914 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Nov 2021 – 1469 Win System 6914 (Special Prize) – Platinum Prediction
10 Nov 2021 – 2788 Win System 8782 (Consolation Prize) – Elite Prediction
10 Nov 2021 – 1367 Win System 3671 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Nov 2021 – 9929 Win Direct 9929 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction

07 Nov 2021 – 2999 Win System 9929 (Consolation Prize) – Elite Prediction
07 Nov 2021 – 1369 Win System 1936 (Consolation Prize) – Silver Prediction
31 Oct 2021 – 0458 Win System 8504 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
31 Oct 2021 – 1345 Win System 4135 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
30 Oct 2021 – 3499 Win System 4939 (Special Prize) – Elite Prediction
30 Oct 2021 – 1348 Win System 8413 (Consolation Prize) – Elite Prediction
30 Oct 2021 – 1348 Win System 8413 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Oct 2021 – 1469 Win System 9164 (Special Prize) – Silver Prediction
24 Oct 2021 – 2367 Win System 2673 (Special Prize) – Free Prediction
24 Oct 2021 – 2678 Win System 8276 (Consolation Prize) – Silver Prediction
23 Oct 2021 – 0249 Win System 4029 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Oct 2021 – 3679 Win System 7693 (Consolation Prize) – Elite Prediction
16 Oct 2021 – 3679 Win System 7693 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
16 Oct 2021 – 3679 Win System 7693 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
13 Oct 2021 – 0479 Win System 7490 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
09 Oct 2021 – 5679 Win System 6759 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
06 Oct 2021 – 0136 Win System 1630 (1st Prize) – Platinum Prediction

06 Oct 2021 – 2459 Win System 9254 (3rd Prize) – Free Prediction
06 Oct 2021 – 4181 Win Direct 4181 (Special Prize) – Elite Direct Prediction
06 Oct 2021 – 1148 Win System 4181 (Special Prize) – Elite Prediction
06 Oct 2021 – 1346 Win System 1643 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Oct 2021 – 2379 Win System 3279 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Oct 2021 – 3567 Win System 5367 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Oct 2021 – 2367 Win System 6327 (Consolation Prize) – Elite Prediction
02 Oct 2021 – 2367 Win System 6237 (Consolation Prize) – Elite Prediction
02 Oct 2021 – 0345 Win System 0543 (Consolation Prize) – Silver Prediction
29 Sep 2021 – 6677 Win System 7766 (1st Prize) – Elite Prediction
29 Sep 2021 – 0115 Win System 1015 (Consolation Prize) – Elite Prediction
29 Sep 2021 – 3478 Win System 7384 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
26 Sep 2021 – 2789 Win System 2798 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

25 Sep 2021 – 0146 Win System 6104 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 Sep 2021 – 3457 Win System 7345 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Sep 2021 – 1489 Win System 8491 (Special Prize) – Elite Prediction
19 Sep 2021 – 4679 Win System 7496 (Consolation Prize) – Silver Prediction
18 Sep 2021 – 1239 Win System 3921 (Special Prize) – Silver Prediction
மலேசியா லாக்டவுன் காரணமாக மேக்னம் 4டி கணிப்பு இல்லை (ஜூன் 1 முதல்)

30 மே 2021 – 1245 Win System 5241 (2வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

29 மே 2021 – 0469 Win System 4690 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
26 மே 2021 – 4567 Win System 4675 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
26 மே 2021 – 2379 Win System 9372 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
26 மே 2021 – 4557 Win System 7455 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
23 மே 2021 – 2568 Win System 5862 (2வது பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
23 மே 2021 – 1467 Win System 4617 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
23 மே 2021 – 4568 Win System 4865 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
22 மே 2021 – 5648 நேரடி வெற்றி 5648 (சிறப்பு பரிசு) – தங்க கணிப்பு

22 மே 2021 – 4568 Win System 5648 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
19 மே 2021 – 0111 Win System 1011 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
19 மே 2021 – 6732 நேரடி வெற்றி 6732 (சிறப்பு பரிசு) – தங்க கணிப்பு
19 மே 2021 – 2367 Win System 6732 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
16 மே 2021 – 1356 Win System 3561 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
12 மே 2021 – 0449 Win System 0449 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
09 மே 2021 – 0027 Win System 0720 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
09 மே 2021 – 1248 Win System 4128 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
09 மே 2021 – 3817 வின் டைரக்ட் 3817 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு
09 மே 2021 – 1378 Win System 3817 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
05 மே 2021 – 0123 Win System 3120 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
05 மே 2021 – 0123 Win System 3120 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
05 மே 2021 – 0123 Win System 3120 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
05 மே 2021 – 2568 Win System 6852 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
02 மே 2021 – 2103 வின் டைரக்ட் 2103 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு

02 மே 2021 – 0123 Win System 2103 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
02 மே 2021 – 1367 Win System 3176 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
02 மே 2021 – 1367 Win System 3176 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
01 மே 2021 – 1267 Win System 2671 (3வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 ஏப்ரல் 2021 – 3449 Win System 9344 (3வது பரிசு) – எலைட் கணிப்பு

24 ஏப்ரல் 2021 – 1347 Win System 4731 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
24 ஏப்ரல் 2021 – 1247 Win System 2147 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
21 ஏப்ரல் 2021 – 2568 Win System 5268 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
21 ஏப்ரல் 2021 – 0469 Win System 9640 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
18 ஏப்ரல் 2021 – 0129 Win System 1290 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
18 ஏப்ரல் 2021 – 0129 Win System 1290 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
18 ஏப்ரல் 2021 – 1469 Win System 6194 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
18 ஏப்ரல் 2021 – 1469 Win System 4196 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 ஏப்ரல் 2021 – 2378 Win System 7382 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
14 ஏப்ரல் 2021 – 0349 Win System 9340 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
11 ஏப்ரல் 2021 – 5272 நேரடி 5272 (ஆறுதல் பரிசு) - எலைட் நேரடி கணிப்பு

11 ஏப்ரல் 2021 – 2257 Win System 5272 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
11 ஏப்ரல் 2021 – 1457 Win System 5741 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 6789 Win System 8967 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 0679 Win System 7906 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 0138 Win System 3018 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 0679 Win System 7906 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 0679 Win System 7906 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
07 ஏப்ரல் 2021 – 1348 Win System 1348 (3வது பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
07 ஏப்ரல் 2021 – 0459 Win System 4095 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
03 ஏப்ரல் 2021 – 1558 Win System 5185 (3வது பரிசு) – எலைட் கணிப்பு

03 ஏப்ரல் 2021 – 0049 Win System 0409 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 மார்ச் 2021 – 6789 Win System 8967 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
27 மார்ச் 2021 – 1586 நேரடி வெற்றி 1586 (சிறப்பு பரிசு) – தங்க கணிப்பு

27 மார்ச் 2021 – 1568 Win System 1586 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
21 மார்ச் 2021 – 0679 Win System 0769 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
21 மார்ச் 2021 – 3578 Win System 5783 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
21 மார்ச் 2021 – 5678 Win System 5786 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
20 மார்ச் 2021 – 2367 Win System 7623 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
20 மார்ச் 2021 – 4569 Win System 5496 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
20 மார்ச் 2021 – 3569 Win System 6593 (சிறப்பு பரிசு) – இலவச கணிப்பு
17 மார்ச் 2021 – 0167 Win System 7601 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
14 மார்ச் 2021 – 1158 Win System 5811 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
14 மார்ச் 2021 – 3457 Win System 5347 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
10 மார்ச் 2021 – 4559 Win System 4559 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
10 மார்ச் 2021 – 0139 Win System 9130 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
07 மார்ச் 2021 – 0169 Win System 6190 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
03 மார்ச் 2021 – 4567 Win System 4756 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 0147 Win System 1407 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 1407 நேரடி வெற்றி 1407 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் நேரடி கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 0147 Win System 1407 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 0167 Win System 7061 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 1407 நேரடி வெற்றி 1407 (சிறப்பு பரிசு) – தங்க கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 0147 Win System 1407 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
21 பிப்ரவரி 2021 – 3668 Win System 6683 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
21 பிப்ரவரி 2021 – 1336 Win System 3316 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
21 பிப்ரவரி 2021 – 0167 Win System 6701 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
20 பிப்ரவரி 2021 – 5792 நேரடி வெற்றி 5792 (சிறப்பு பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு
20 பிப்ரவரி 2021 – 2579 Win System 5792 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 பிப்ரவரி 2021 – 1189 Win System 8119 (1st பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
17 பிப்ரவரி 2021 – 4559 Win System 4955 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
17 பிப்ரவரி 2021 – 0458 Win System 4805 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
14 பிப்ரவரி 2021 – 4459 Win System 5494 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
14 பிப்ரவரி 2021 – 2348 Win System 3428 (சிறப்பு பரிசு) – இலவச கணிப்பு
13 பிப்ரவரி 2021 – 2578 Win System 2587 (3வது பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 பிப்ரவரி 2021 – 9814 நேரடி வெற்றி 9814 (3வது பரிசு) – எலைட் நேரடி கணிப்பு
10 பிப்ரவரி 2021 – 1489 Win System 9814 (3வது பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
10 பிப்ரவரி 2021 – 2577 Win System 7752 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
10 பிப்ரவரி 2021 – 2679 Win System 6792 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
07 பிப்ரவரி 2021 – 8100 வெற்றி நேரடி 8100 (1வது பரிசு) – எலைட் நேரடி கணிப்பு
07 பிப்ரவரி 2021 – 0018 Win System 8100 (1st பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
07 பிப்ரவரி 2021 – 1247 Win System 2714 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
03 பிப்ரவரி 2021 – 0345 Win System 4503 (1st பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

03 பிப்ரவரி 2021 – 3569 Win System 3569 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
03 பிப்ரவரி 2021 – 0345 Win System 4503 (1st பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
03 பிப்ரவரி 2021 – 3569 Win System 3569 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
30 ஜனவரி 2021 – 0136 Win System 1603 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
27 ஜனவரி 2021 – 4789 Win System 8794 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
24 ஜனவரி 2021 – 0479 Win System 9074 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
24 ஜனவரி 2021 – 0689 Win System 6098 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
23 ஜனவரி 2021 – 1247 Win System 4712 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
20 ஜனவரி 2021 – 5936 நேரடி வெற்றி 5936 (சிறப்பு பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு

20 ஜனவரி 2021 – 3569 Win System 5936 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 ஜனவரி 2021 – 0467 Win System 7604 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
17 ஜன. 2021 – 7632 நேரடி 7632 (சிறப்புப் பரிசு) - தங்கக் கணிப்பு
17 ஜனவரி 2021 – 2367 Win System 7632 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
16 ஜனவரி 2021 – 2578 Win System 5278 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
13 ஜனவரி 2021 – 0137 Win System 1037 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
13 ஜனவரி 2021 – 2578 Win System 2578 (சிறப்பு பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 ஜனவரி 2021 – 0127 Win System 2017 (சிறப்பு பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
09 ஜனவரி 2021 – 3469 Win System 9346 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
06 ஜனவரி 2021 – 3567 Win System 5376 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
06 ஜனவரி 2021 – 5677 Win System 5776 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
03 ஜனவரி 2021 – 0358 Win System 5083 (1வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

03 ஜனவரி 2021 – 0357 Win System 5703 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
03 ஜனவரி 2021 – 6984 நேரடி வெற்றி 6984 (ஆறுதல் பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு
03 ஜனவரி 2021 – 4689 Win System 6984 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
02 ஜனவரி 2021 – 2799 Win System 9792 (சிறப்பு பரிசு) – எலைட் கணிப்பு

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” பதிவு செய்தவுடன்!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

4DinSingapore இலிருந்து 2021 வெற்றிபெறும் சிங்கப்பூர் 4D எண்களைப் பார்க்கவும்

வெளியிடப்பட்டது : 12-09-2021 | மூலம்: 4டி மாஸ்டர் | இதில்: 4D எண்களை வென்றது

0

2021 ஆம் ஆண்டிற்கான சிங்கப்பூர் பூல்ஸ் 4Dக்கான 4D எண்களை வென்றது
காசோலை சமீபத்திய புதுப்பிப்பு இங்கே

25 Dec 2021 – 5913 Win Direct 5913 (Consolation Prize) – Platinum Direct Prediction
25 Dec 2021 – 1359 Win System 5913 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Dec 2021 – 3456 Win System 5436 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
25 Dec 2021 – 0135 Win System 3501 (Consolation Prize) – Silver Prediction
22 Dec 2021 – 3456 Win System 4635 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Dec 2021 – 3356 Win System 3356 (Consolation Prize) – Elite Prediction
22 Dec 2021 – 0579 Win System 9075 (Consolation Prize) – Silver Prediction
19 Dec 2021 – 3579 Win System 3975 (3rd Prize) – Platinum T3P Prediction

19 Dec 2021 – 0356 Win System 0563 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Dec 2021 – 2578 Win System 2857 (Consolation Prize) – Silver Prediction
15 Dec 2021 – 4568 Win System 4685 (Consolation Prize) – Silver Prediction
12 Dec 2021 – 2367 Win System 3267 (3rd Prize) – Silver Prediction

12 Dec 2021 – 1688 Win System 8186 (Starter Prize) – Elite Prediction
11 Dec 2021 – 0335 Win System 3053 (Starter Prize) – Elite Prediction
08 Dec 2021 – 1268 Win System 2861 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
05 Dec 2021 – 3567 Win System 5376 (1st Prize) – Platinum Prediction

04 Dec 2021 – 1378 Win System 1378 (Starter Prize) – Silver Prediction
04 Dec 2021 – 3449 Win System 9443 (Consolation Prize) – Elite Prediction
04 Dec 2021 – 5789 Win System 7598 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
01 Dec 2021 – 1499 Win System 9914 (Consolation Prize) – Elite Prediction
01 Dec 2021 – 2589 Win System 9582 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
28 Nov 2021 – 0356 Win System 5063 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
27 Nov 2021 – 0389 Win System 3908 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
24 Nov 2021 – 2788 Win System 2878 (Starter Prize) – Elite Prediction
21 Nov 2021 – 0356 Win System 0635 (Starter Prize) – Silver Prediction
20 Nov 2021 – 0689 Win System 0968 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
17 Nov 2021 – 1238 Win System 3182 (2nd Prize) – Platinum T3P Prediction

17 Nov 2021 – 0458 Win System 8054 (Starter Prize) – Silver Prediction
17 Nov 2021 – 1279 Win System 2197 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Nov 2021 – 2378 Win System 3278 (Starter Prize) – Silver Prediction
10 Nov 2021 – 2367 Win System 3267 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Nov 2021 – 2679 Win System 9726 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
10 Nov 2021 – 4789 Win System 7849 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
07 Nov 2021 – 0679 Win System 0769 (Starter Prize) – Elite Prediction
07 Nov 2021 – 0679 Win System 0769 (Starter Prize) – Platinum Prediction
03 Nov 2021 – 4568 Win System 5846 (Starter Prize) – Silver Prediction
31 Oct 2021 – 4778 Win System 7487 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
31 Oct 2021 – 0258 Win System 2580 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
31 Oct 2021 – 0456 Win System 5604 (Consolation Prize) – Silver Prediction
30 Oct 2021 – 4963 Win Direct 4963 (Consolation Prize) – Elite Direct Prediction
30 Oct 2021 – 3469 Win System 4963 (Consolation Prize) – Elite Prediction
24 Oct 2021 – 1367 Win System 3761 (1st Prize) – Silver Prediction

20 Oct 2021 – 2346 Win System 6432 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
20 Oct 2021 – 7956 Win Direct 7956 (Consolation Prize) – Gold Prediction
20 Oct 2021 – 5679 Win System 7956 (Consolation Prize) – Silver Prediction
16 Oct 2021 – 1456 Win System 4651 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
16 Oct 2021 – 3478 Win System 8347 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Oct 2021 – 1246 Win System 1264 (1st Prize) – Silver Prediction
13 Oct 2021 – 1358 Win System 3158 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
13 Oct 2021 – 5678 Win System 5768 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
10 Oct 2021 – 1567 Win System 6517 (2nd Prize) – Free Prediction

10 Oct 2021 – 2367 Win System 3672 (Consolation Prize) – Elite Prediction
09 Oct 2021 – 3356 Win System 3536 (Starter Prize) – Elite Prediction
09 Oct 2021 – 1456 Win System 4651 (Starter Prize) – Silver Prediction
09 Oct 2021 – 0239 Win System 0293 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
03 Oct 2021 – 1346 Win System 6143 (Special Prize) – Platinum T3P Prediction
03 Oct 2021 – 1238 Win System 8123 (Consolation Prize) – Silver Prediction
02 Oct 2021 – 2666 Win System 6662 (Starter Prize) – Elite Prediction
02 Oct 2021 – 2456 Win System 2456 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
02 Oct 2021 – 2367 Win System 2367 (Consolation Prize) – Elite Prediction
02 Oct 2021 – 0148 Win System 4801 (Consolation Prize) – Silver Prediction
26 Sep 2021 – 0278 Win System 0827 (1st Prize) – Platinum T3P Prediction

22 Sep 2021 – 0157 Win System 1705 (Starter Prize) – Elite Prediction
22 Sep 2021 – 0157 Win System 1705 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
22 Sep 2021 – 0157 Win System 1705 (Starter Prize) – Silver Prediction
22 Sep 2021 – 1689 Win System 6198 (Starter Prize) – Free Prediction
19 Sep 2021 – 1369 Win System 3691 (1st Prize) – Silver Prediction

19 Sep 2021 – 1267 Win System 7612 (Starter Prize) – Elite Prediction
19 Sep 2021 – 1267 Win System 7612 (Starter Prize) – Platinum T3P Prediction
19 Sep 2021 – 1267 Win System 7612 (Starter Prize) – Silver Prediction
19 Sep 2021 – 1236 Win System 6321 (Consolation Prize) – Platinum T3P Prediction
18 Sep 2021 – 1479 Win System 9147 (Starter Prize) – Silver Prediction
18 Sep 2021 – 1679 Win System 6719 (Starter Prize) – Silver Prediction
12 Sep 2021 – 3789 Win System 9783 (Consolation Prize) – Elite Prediction
12 Sep 2021 – 3789 Win System 9783 (Consolation Prize) – Platinum Prediction
12 Sep 2021 – 2456 Win System 6425 (Consolation Prize) – Silver Prediction
11 செப்டம்பர் 2021 – 3789 Win System 8397 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
11 செப் 2021 – 1627 நேரடி 1627 (ஆறுதல் பரிசு) - பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு
11 செப்டம்பர் 2021 – 1267 Win System 1627 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
11 செப்டம்பர் 2021 – 3789 Win System 8397 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
11 செப் 2021 – 1627 நேரடி 1627 (ஆறுதல் பரிசு) - பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு
11 செப்டம்பர் 2021 – 1267 Win System 1627 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
08 செப்டம்பர் 2021 – 1268 Win System 1826 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
05 செப் 2021 – 0156 Win System 1605 (3வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

05 செப் 2021 – 0483 நேரடி வெற்றி 0483 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு
05 செப் 2021 – 0348 Win System 0483 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
01 செப் 2021 – 0145 Win System 5041 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
29 ஆகஸ்ட் 2021 – 0255 Win System 0552 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
29 ஆகஸ்ட் 2021 – 1249 Win System 2941 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
29 ஆகஸ்ட் 2021 – 2247 Win System 2472 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
29 ஆகஸ்ட் 2021 – 2247 Win System 4722 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 ஆகஸ்ட் 2021 – 0245 Win System 2504 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
22 ஆகஸ்ட் 2021 – 3689 Win System 6389 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
21 ஆகஸ்ட் 2021 – 5928 வெற்றி நேரடி 5928 (தொடக்க பரிசு) – பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு

21 ஆகஸ்ட் 2021 – 2589 Win System 5928 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
15 ஆகஸ்ட் 2021 – 0566 Win System 0566 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
14 ஆகஸ்ட் 2021 – 1677 Win System 1767 (1வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

08 ஆகஸ்ட் 2021 – 1278 Win System 8217 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
07 ஆகஸ்ட் 2021 – 4678 Win System 6847 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
04 ஆகஸ்ட் 2021 – 0278 Win System 8720 (2வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

01 ஆகஸ்ட் 2021 – 0179 Win System 9710 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
31 ஜூலை 2021 – 0257 Win System 5207 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
31 ஜூலை 2021 – 2379 Win System 3927 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
28 ஜூலை 2021 – 3457 Win System 3475 (3வது பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

28 ஜூலை 2021 – 1678 Win System 6781 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
25 ஜூலை 2021 – 2458 Win System 5248 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
25 ஜூலை 2021 – 2567 Win System 7652 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
25 ஜூலை 2021 – 1267 Win System 2761 (ஆறுதல் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
24 ஜூலை 2021 – 0566 Win System 0665 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
24 ஜூலை 2021 – 0579 Win System 9507 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
21 ஜூலை 2021 – 1467 Win System 7461 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
18 ஜூலை 2021 – 0456 Win System 6405 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 ஜூலை 2021 – 1578 Win System 1785 (3வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

17 ஜூலை 2021 – 4678 Win System 7486 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 ஜூலை 2021 – 1278 Win System 1287 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
17 ஜூலை 2021 – 1278 Win System 1287 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
17 ஜூலை 2021 – 1278 Win System 1287 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
14 ஜூலை 2021 – 0789 Win System 8079 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
14 ஜூலை 2021 – 0789 Win System 8079 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
14 ஜூலை 2021 – 0789 Win System 8079 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
11 ஜூலை 2021 – 3457 Win System 7435 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 ஜூலை 2021 – 0257 Win System 2705 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 ஜூலை 2021 – 4579 Win System 7594 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
07 ஜூலை 2021 – 5678 Win System 5876 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
04 ஜூலை 2021 – 0157 Win System 1750 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
03 ஜூலை 2021 – 0238 Win System 0283 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
03 ஜூலை 2021 – 3579 Win System 9357 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
30 ஜூன் 2021 – 1119 Win System 1191 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
30 ஜூன் 2021 – 0689 Win System 0869 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
30 ஜூன் 2021 – 2356 Win System 3562 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
26 ஜூன் 2021 – 0477 Win System 4077 (3வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

26 ஜூன் 2021 – 3665 வின் டைரக்ட் 3665 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் டைரக்ட் ப்ரெடிக்ஷன்
26 ஜூன் 2021 – 3566 Win System 3665 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
19 ஜூன் 2021 – 2224 Win System 2224 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
16 ஜூன் 2021 – 7106 நேரடி வெற்றி 7106 (தொடக்க பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு

16 ஜூன் 2021 – 0167 Win System 7106 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
16 ஜூன் 2021 – 2356 Win System 6235 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
16 ஜூன் 2021 – 0578 Win System 5807 (ஆறுதல் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
13 ஜூன் 2021 – 1269 Win System 9162 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
13 ஜூன் 2021 – 3579 Win System 5397 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
13 ஜூன் 2021 – 1269 Win System 9162 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
12 ஜூன் 2021 – 2457 Win System 7452 (1st பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

12 ஜூன் 2021 – 0258 Win System 8052 (3வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
12 ஜூன் 2021 – 0689 Win System 8069 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
12 ஜூன் 2021 – 0689 Win System 8069 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
12 ஜூன் 2021 – 0689 Win System 8069 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
09 ஜூன் 2021 – 2578 Win System 5728 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
06 ஜூன் 2021 – 4577 Win System 4775 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
06 ஜூன் 2021 – 5786 நேரடி வெற்றி 5786 (ஆறுதல் பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு
06 ஜூன் 2021 – 5678 Win System 5786 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
05 ஜூன் 2021 – 0447 Win System 4704 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
30 மே 2021 – 0568 Win System 8650 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
29 மே 2021 – 1249 Win System 1249 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
29 மே 2021 - 7542 நேரடி 7542 (தொடக்க பரிசு) - தங்கக் கணிப்பு
29 மே 2021 – 2457 Win System 7542 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
29 மே 2021 – 0457 Win System 5704 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
29 மே 2021 – 0569 Win System 6950 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
26 மே 2021 – 0126 Win System 2106 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
23 மே 2021 – 0479 Win System 4907 (2வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
23 மே 2021 – 0467 Win System 0764 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
23 மே 2021 – 2160 நேரடி வெற்றி 2160 (தொடக்க பரிசு) – தங்க கணிப்பு
23 மே 2021 – 0126 Win System 2160 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
22 மே 2021 – 0457 Win System 5407 (1வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

19 மே 2021 – 0158 Win System 0158 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
19 மே 2021 – 1356 Win System 1356 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
19 மே 2021 – 5678 Win System 8756 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
16 மே 2021 – 0167 Win System 0167 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
12 மே 2021 – 4945 வின் டைரக்ட் 4945 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் டைரக்ட் ப்ரெடிக்ஷன்
12 மே 2021 – 4459 Win System 4945 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
12 மே 2021 – 4457 Win System 4457 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
12 மே 2021 – 0567 Win System 6570 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
09 மே 2021 – 1234 Win System 1234 (3வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு

09 மே 2021 – 2689 Win System 2869 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
08 மே 2021 – 0167 Win System 6710 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
08 மே 2021 – 1235 Win System 3152 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
05 மே 2021 – 6795 நேரடி வெற்றி 6795 (தொடக்க பரிசு) – தங்க கணிப்பு
05 மே 2021 – 5679 Win System 6795 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
01 மே 2021 – 6789 Win System 6798 (2வது பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

01 மே 2021 – 0049 Win System 9004 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
01 மே 2021 – 2247 Win System 2472 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
28 ஏப்ரல் 2021 – 0478 Win System 8074 (ஆறுதல் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
25 ஏப்ரல் 2021 – 6033 நேரடி 6033 (தொடக்க பரிசு) – எலைட் நேரடி கணிப்பு

25 ஏப்ரல் 2021 – 0336 Win System 6033 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
25 ஏப்ரல் 2021 – 2789 Win System 9728 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
25 ஏப்ரல் 2021 – 2899 Win System 2989 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
25 ஏப்ரல் 2021 – 5274 நேரடி 5274 (ஆறுதல் பரிசு) - தங்கக் கணிப்பு
25 ஏப்ரல் 2021 – 2457 Win System 5274 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
24 ஏப்ரல் 2021 – 1899 Win System 9198 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
24 ஏப்ரல் 2021 – 1678 Win System 7186 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
24 ஏப்ரல் 2021 – 2367 Win System 6723 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
18 ஏப்ரல் 2021 – 0145 Win System 4051 (3வது பரிசு) – இலவச கணிப்பு

18 ஏப்ரல் 2021 – 3469 Win System 6943 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
17 ஏப்ரல் 2021 – 3468 Win System 8634 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
14 ஏப்ரல் 2021 – 1236 Win System 1623 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
14 ஏப்ரல் 2021 – 1236 Win System 1623 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
14 ஏப்ரல் 2021 – 4578 Win System 7845 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
11 ஏப்ரல் 2021 – 0679 Win System 9706 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
11 ஏப்ரல் 2021 – 1678 Win System 7861 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 7465 நேரடி 7465 (ஆறுதல் பரிசு) - பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு
10 ஏப்ரல் 2021 – 4567 Win System 7465 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
07 ஏப்ரல் 2021 – 4567 Win System 4756 (1st பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

04 ஏப்ரல் 2021 – 1368 Win System 1836 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
04 ஏப்ரல் 2021 – 1269 Win System 6219 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 மார்ச் 2021 – 0458 Win System 5408 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 மார்ச் 2021 – 0468 Win System 6480 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 மார்ச் 2021 – 1368 Win System 1368 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
24 மார்ச் 2021 – 1278 Win System 2178 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
24 மார்ச் 2021 – 4567 Win System 5674 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
20 மார்ச் 2021 – 3578 Win System 3857 (2வது பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

20 மார்ச் 2021 – 9541 நேரடி வெற்றி 9541 (ஆறுதல் பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு
20 மார்ச் 2021 – 1459 Win System 9541 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 மார்ச் 2021 – 1234 Win System 2413 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
17 மார்ச் 2021 – 2358 Win System 5328 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
17 மார்ச் 2021 – 7645 நேரடி வெற்றி 7645 (ஆறுதல் பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு
17 மார்ச் 2021 – 4567 Win System 7645 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
10 மார்ச் 2021 – 4589 Win System 8549 (1st பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

10 மார்ச் 2021 – 0567 Win System 0576 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
07 மார்ச் 2021 – 1368 Win System 3681 (ஆறுதல் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
07 மார்ச் 2021 - 3681 நேரடி 3681 (ஆறுதல் பரிசு) - எலைட் நேரடி கணிப்பு
07 மார்ச் 2021 – 1368 Win System 3681 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
07 மார்ச் 2021 – 3681 நேரடி வெற்றி 3681 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் நேரடி கணிப்பு
07 மார்ச் 2021 – 1368 Win System 3681 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
06 மார்ச் 2021 – 3456 Win System 5463 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
03 மார்ச் 2021 – 5579 Win System 5957 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
28 பிப்ரவரி 2021 – 1368 Win System 3861 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
28 பிப்ரவரி 2021 – 1368 Win System 3861 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
28 பிப்ரவரி 2021 – 1368 Win System 3861 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
28 பிப்ரவரி 2021 – 0478 Win System 7048 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 0457 Win System 4750 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 0457 Win System 7405 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
27 பிப்ரவரி 2021 – 1678 Win System 1786 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
24 பிப்ரவரி 2021 – 4969 நேரடி 4969 (தொடக்க பரிசு) - எலைட் நேரடி கணிப்பு

24 பிப்ரவரி 2021 – 4699 Win System 4969 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
24 பிப்ரவரி 2021 – 1235 Win System 3251 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
24 பிப்ரவரி 2021 – 5679 Win System 6759 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
21 பிப்ரவரி 2021 – 4578 Win System 5874 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
20 பிப்ரவரி 2021 – 1248 Win System 8421 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
17 பிப்ரவரி 2021 – 2458 Win System 2548 (1வது பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
17 பிப்ரவரி 2021 – 0123 Win System 3201 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
14 பிப்ரவரி 2021 – 3017 நேரடி வெற்றி 3017 (ஆறுதல் பரிசு) – தங்கக் கணிப்பு
14 பிப்ரவரி 2021 – 0137 Win System 3017 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
07 பிப்ரவரி 2021 – 7712 வின் டைரக்ட் 7712 (2வது பரிசு) – எலைட் டைரக்ட் கணிப்பு

07 பிப்ரவரி 2021 – 1277 Win System 7712 (2வது பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
06 பிப்ரவரி 2021 – 4457 Win System 4574 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
06 பிப்ரவரி 2021 – 5679 Win System 9576 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
03 பிப்ரவரி 2021 – 1236 Win System 2631 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
31 ஜன. 2021 - 0137 நேரடி 0137 (தொடக்க பரிசு) - தங்கக் கணிப்பு
31 ஜனவரி 2021 – 0137 Win System 0137 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
31 ஜனவரி 2021 – 3456 Win System 4653 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
30 ஜன. 2021 – 1080 நேரடி 1080 வெற்றி (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் நேரடி கணிப்பு

30 ஜனவரி 2021 – 0018 Win System 1080 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
30 ஜனவரி 2021 – 0147 Win System 0741 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
23 ஜனவரி 2021 – 2456 Win System 6254 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – இலவச கணிப்பு
23 ஜனவரி 2021 – 4589 Win System 9548 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
20 ஜனவரி 2021 – 3578 Win System 8357 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
20 ஜனவரி 2021 – 1236 Win System 3261 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
17 ஜனவரி 2021 – 1348 Win System 8431 (1st பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு

17 ஜனவரி 2021 – 0778 Win System 8707 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
17 ஜனவரி 2021 – 0578 Win System 0875 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
16 ஜனவரி 2021 – 1348 Win System 8314 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
16 ஜனவரி 2021 – 0145 Win System 5041 (ஆறுதல் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
13 ஜனவரி 2021 – 0123 வெற்றி அமைப்பு 1023 (1வது பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு

10 ஜனவரி 2021 – 2479 Win System 4279 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – எலைட் கணிப்பு
10 ஜனவரி 2021 – 2357 Win System 2573 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
06 ஜனவரி 2021 – 3469 Win System 4639 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் கணிப்பு
06 ஜனவரி 2021 – 1245 Win System 2541 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு
03 ஜனவரி 2021 – 2459 Win System 4592 (ஸ்டார்ட்டர் பரிசு) – பிளாட்டினம் T3P கணிப்பு
02 ஜனவரி 2021 – 1356 Win System 5163 (ஆறுதல் பரிசு) – வெள்ளி கணிப்பு

நேரடி 4d எண் / சிஸ்டம் 4d எண்ணை வெல்லத் தொடங்க ஆர்வம்; $2000 வரை 1வது பரிசை வெல்லும் திறன் உள்ளதா?

இப்போது பதிவு செய்ய கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யவும்!

முயற்சி இலவசம்1 signupnow1

 


இலவச மின்புத்தகம் “சிங்கப்பூர் மற்றும் மலேசியா 4டியை வெல்லும் 14 ரகசியங்கள் வெளிப்படுத்தப்பட்டன!” பதிவு செய்தவுடன்!
7 நாள் இலவச முன்கணிப்பு சோதனை
கடன் அட்டை தேவையில்லை.

 • 4D & Toto மூலம் வெற்றி பெறத் தொடங்குங்கள்!

  20% தள்ளுபடி அனைத்து 4D மற்றும் ToTo உறுப்பினர் (குறைந்த நேரம்)

  கீழே உள்ள பொத்தானைக் கிளிக் செய்யும் போது 20% தள்ளுபடிகள் தானாகவே பொருந்தும், கூப்பன் குறியீடு தேவையில்லை.

   


   

  மாற்றாக, Facebook / Google / Yahoo / Linkedin மூலம் உள்நுழைய 7 நாள் இலவச பிரீமியம் உறுப்பினர் மற்றும் இலவச 4D மின்புத்தகம்
  “சிங்கப்பூர் 4டி வெற்றிக்கான 14 ரகசியங்கள் அம்பலமானது!