fbpx
 1. Nhà
 2. >
 3. Trúng số 4D
 4. >
 5. Xem dự đoán trúng số 4D Singapore năm 2020 từ 4DinSingapore

Xem dự đoán trúng số 4D Singapore năm 2020 từ 4DinSingapore

Đăng ngày: 05-08-2020 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Trúng số 4D

0

Trúng số 4D cho Singapore Pools 4D vào năm 2020
Kiểm tra cập nhật mới nhất tại đây
Ngày 30 tháng 12 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3444 4443 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 - 1267 Hệ thống chiến thắng 1276 (Giải 2) - Dự đoán bạch kim

Ngày 27 tháng 12 năm 2020 - 2479 Hệ thống chiến thắng 7924 (Giải 3) - Dự đoán ưu tú
Ngày 27 tháng 12 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2667 6672 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 20 tháng 12 năm 2020 - 3468 Hệ thống chiến thắng 6348 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 12 năm 2020 - 3579 Hệ thống chiến thắng 9573 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 19 tháng 12 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3579 9573 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 19 tháng 12 năm 2020 - 3579 Hệ thống chiến thắng 9573 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
Ngày 19 tháng 12 năm 2020 - 1234 Hệ thống chiến thắng 4123 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 16 tháng 12 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3459 9354 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 16 tháng 12 năm 2020 - 0249 Hệ thống chiến thắng 2904 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 13 tháng 12 năm 2020 - 4870 Giành chiến thắng trực tiếp 4870 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 13 tháng 12 năm 2020 - 0478 Hệ thống chiến thắng 4870 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
12/12/2020 - 1689 Win System 1986 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 12 tháng 12 năm 2020 - 0007 Hệ thống chiến thắng 7000 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
09/12/2020 - 1821 Giành chiến thắng Trực tiếp 1821 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Trực tiếp Ưu tú

09/12/2020 - 1128 Hệ thống chiến thắng 1821 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
06/12/2020 - 3469 Hệ thống chiến thắng 6934 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 05 tháng 12 năm 2020 - 1568 Hệ thống chiến thắng 6158 (Giải 3) - Dự đoán Bạc

02/12/2020 - 2456 Hệ thống chiến thắng 4562 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
02/12/2020 - 4568 Hệ thống chiến thắng 8456 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
02/12/2020 - 0478 Hệ thống chiến thắng 0748 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
02/12/2020 - 1239 Hệ thống chiến thắng 9213 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 29 tháng 11 năm 2020 - 1237 Hệ thống chiến thắng 7132 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 28 tháng 11 năm 2020 - 5679 Hệ thống chiến thắng 9765 (Giải 3) - Dự đoán Bạc
Ngày 25 tháng 11 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 1367 6371 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - 1579 Hệ thống chiến thắng 1975 (Giải nhất) - Dự đoán ưu tú
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - 1579 Hệ thống chiến thắng 1975 (Giải nhất) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - 1579 Hệ thống chiến thắng 1975 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - 0336 Hệ thống chiến thắng 0336 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - 1689 Hệ thống chiến thắng 1986 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 11 năm 2020 - 4689 Hệ thống chiến thắng 8946 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - 4936 Chiến thắng Trực tiếp 4936 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Trực tiếp Ưu tú

Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - 3469 Hệ thống chiến thắng 4936 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - 1249 Hệ thống chiến thắng 1249 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - 3579 Hệ thống chiến thắng 7953 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - 0876 Trúng trực tiếp 0876 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 21 tháng 11 năm 2020 - 0678 Hệ thống chiến thắng 0876 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 - 3579 Hệ thống chiến thắng 3975 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 - 3975 Giành chiến thắng Trực tiếp 3975 (Giải Người khởi xướng) - Dự đoán Trực tiếp Ưu tú
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 - 3579 Hệ thống chiến thắng 3975 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 - 3975 Thắng trực tiếp 3975 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 18 tháng 11 năm 2020 - 3579 Hệ thống chiến thắng 3975 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 11 năm 2020 - 1129 Hệ thống chiến thắng 2191 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 14 tháng 11 năm 2020 - 0377 Hệ thống chiến thắng 0737 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 14 tháng 11 năm 2020 - 1246 Hệ thống chiến thắng 6142 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 11 tháng 11 năm 2020 - 2567 Hệ thống chiến thắng 5627 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
07 tháng 11 năm 2020 - 1128 Hệ thống chiến thắng 1812 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 04 tháng 11 năm 2020 - 0459 Hệ thống chiến thắng 9405 (Giải nhất) - Dự đoán T3P bạch kim

04/11/2020 - 0137 Hệ thống chiến thắng 0371 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 1 tháng 11 năm 2020 - 1299 Hệ thống chiến thắng 9192 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 1 tháng 11 năm 2020 - 1299 Hệ thống chiến thắng 1299 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 01 tháng 11 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 4689 6984 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 31 tháng 10 năm 2020 - 7273 Giành chiến thắng Trực tiếp 7273 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Trực tiếp Ưu tú

Ngày 31 tháng 10 năm 2020 - 2377 Hệ thống chiến thắng 7273 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 31 tháng 10 năm 2020 - 1356 Hệ thống chiến thắng 5316 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 25 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3458 4358 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 24 tháng 10 năm 2020 - 4579 Hệ thống chiến thắng 9574 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 5679 5697 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 21 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2367 3627 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 18 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2378 2387 (Giải 3) - Dự đoán T3P bạch kim

Ngày 18 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 1467 6741 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 17 tháng 10 năm 2020 - 3467 Hệ thống chiến thắng 6734 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 14 tháng 10 năm 2020 - 0126 Hệ thống chiến thắng 1260 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2469 9462 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 14 tháng 10 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2469 9462 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 11 tháng 10 năm 2020 - 0137 Hệ thống chiến thắng 0137 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 10 tháng 10 năm 2020 - 0178 Hệ thống chiến thắng 8071 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 10 tháng 10 năm 2020 - 2348 Hệ thống chiến thắng 3284 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 10 tháng 10 năm 2020 - 3467 Hệ thống chiến thắng 6374 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
07 tháng 10 năm 2020 - 0126 Hệ thống chiến thắng 0612 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
07/10/2020 - 0226 Hệ thống chiến thắng 0622 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 4 tháng 10 năm 2020 - 1247 Hệ thống chiến thắng 1724 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
03/10/2020 - 2335 Hệ thống chiến thắng 3532 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
03 tháng 10 năm 2020 - 2478 Hệ thống chiến thắng 8274 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 30 tháng 9 năm 2020 - 0159 Hệ thống chiến thắng 1590 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 27 tháng 9 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3457 4573 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 27 tháng 9 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 1259 1592 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 26 tháng 9 năm 2020 - 2368 Hệ thống chiến thắng 8236 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 26 tháng 9 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3456 6534 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 26 tháng 9 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3458 4358 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 23 tháng 9 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2456 2546 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 23 tháng 9 năm 2020 - 1459 Hệ thống chiến thắng 5941 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 9 năm 2020 - 0559 Hệ thống chiến thắng 5905 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 19 tháng 9 năm 2020 - 0379 Hệ thống chiến thắng 7309 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 16 tháng 9 năm 2020 - 2479 Hệ thống chiến thắng 7429 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 13 tháng 9 năm 2020 - 1456 Hệ thống chiến thắng 5416 (Giải 2) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 13 tháng 9 năm 2020 - 2368 Hệ thống chiến thắng 3628 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 13 tháng 9 năm 2020 - 0226 Hệ thống chiến thắng 2026 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 9 tháng 9 năm 2020 - 3445 Hệ thống chiến thắng 4435 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 6 tháng 9 năm 2020 - 0603 Thắng trực tiếp 0603 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú

Ngày 6 tháng 9 năm 2020 - 0036 Hệ thống chiến thắng 0603 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 6 tháng 9 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3456 4356 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 5 tháng 9 năm 2020 - 2469 Hệ thống chiến thắng 4692 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 9 năm 2020 - 2389 Hệ thống chiến thắng 9823 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - 3489 Hệ thống chiến thắng 4893 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - 0255 Hệ thống chiến thắng 0525 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 2 tháng 9 năm 2020 - 2678 Hệ thống chiến thắng 7682 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 30 tháng 8 năm 2020 - 0289 Hệ thống chiến thắng 9820 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 30 tháng 8 năm 2020 - 1367 Hệ thống chiến thắng 7136 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 - 0457 Hệ thống chiến thắng 4570 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 - 2345 Hệ thống chiến thắng 2453 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3457 5437 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 8 năm 2020 - 1236 Hệ thống chiến thắng 3612 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 23 tháng 8 năm 2020 - 1158 Hệ thống chiến thắng 1185 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 23 tháng 8 năm 2020 - 0379 Hệ thống chiến thắng 0937 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 23 tháng 8 năm 2020 - 1678 Hệ thống chiến thắng 7618 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
Ngày 23 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2359 2539 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 22 tháng 8 năm 2020 - 5431 Thắng trực tiếp 5431 (Giải 2) - Dự đoán bạch kim

Ngày 22 tháng 8 năm 2020 - 1345 Hệ thống chiến thắng 5431 (Giải 2) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2349 9432 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 8 năm 2020 - 2459 Hệ thống chiến thắng 4529 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 19 tháng 8 năm 2020 - 1236 Hệ thống chiến thắng 1236 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2346 4326 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 16 tháng 8 năm 2020 - 8632 Thắng trực tiếp 8632 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim

Ngày 16 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2368 8632 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 16 tháng 8 năm 2020 - 0026 Hệ thống chiến thắng 6002 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 15 tháng 8 năm 2020 - 2799 Hệ thống chiến thắng 9297 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
12/08/2020 - 0986 Trúng Trực tiếp 0986 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán bạch kim

Ngày 12 tháng 8 năm 2020 - 2479 Hệ thống chiến thắng 4972 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
12/08/2020 - 0689 Hệ thống thắng 0986 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 8 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3349 3943 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 19 tháng 8 năm 2020 - 0267 Hệ thống chiến thắng 6702 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 8 tháng 8 năm 2020 - 1236 Hệ thống chiến thắng 6213 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
Ngày 5 tháng 8 năm 2020 - 0278 Hệ thống chiến thắng 8207 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 5 tháng 8 năm 2020 - 0789 Hệ thống chiến thắng 7098 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 2 tháng 8 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 6678 6876 (Giải 2) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 29 tháng 7 năm 2020 - 0467 Hệ thống chiến thắng 7064 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 29 tháng 7 năm 2020 - 5679 Hệ thống chiến thắng 5796 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 26 tháng 7 năm 2020 - 2647 Thắng trực tiếp 2647 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 26 tháng 7 năm 2020 - 2467 Hệ thống chiến thắng 2647 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 25 tháng 7 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 1368 3681 (Giải 3) - Dự đoán bạch kim

Ngày 25 tháng 7 năm 2020 - 0275 Giành chiến thắng trực tiếp 0275 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 25 tháng 7 năm 2020 - 3129 Giành chiến thắng trực tiếp 3129 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 25 tháng 7 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 0257 0275 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 25 tháng 7 năm 2020 - 1239 Hệ thống chiến thắng 3129 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 25 tháng 7 năm 2020 - 3599 Hệ thống chiến thắng 9935 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 7 năm 2020 - 3789 Hệ thống chiến thắng 3987 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 7 năm 2020 - 2459 Hệ thống chiến thắng 9254 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 18 tháng 7 năm 2020 - 4567 Hệ thống chiến thắng 5647 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 18 tháng 7 năm 2020 - 4567 Hệ thống chiến thắng 5647 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 18 tháng 7 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3458 8534 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 18 tháng 7 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3459 5493 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 12 tháng 7 năm 2020 - 0247 Hệ thống chiến thắng 0742 (Giải 3) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 12 tháng 7 năm 2020 - 1368 Hệ thống chiến thắng 3681 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 5 tháng 7 năm 2020 - 1239 Hệ thống chiến thắng 1239 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 5 tháng 7 năm 2020 - 1368 Hệ thống chiến thắng 3168 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 7 năm 2020 - 0357 Hệ thống chiến thắng 7530 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 28 tháng 6 năm 2020 - 0146 Hệ thống chiến thắng 0641 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 27 tháng 6 năm 2020 - 3335 Hệ thống chiến thắng 3335 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 27 tháng 6 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2689 2689 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Tất cả các lần rút thăm trong khoảng thời gian Circuit Breaker (7 tháng 4 - 21 tháng 6 năm 2020) sẽ bị hủy bỏ.
Ngày 5 tháng 4 năm 2020 - 0238 Hệ thống chiến thắng 3028 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 4 năm 2020 - 7465 Giành chiến thắng Trực tiếp 7465 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 5 tháng 4 năm 2020 - 4567 Hệ thống chiến thắng 7465 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 1 tháng 4 năm 2020 - 2316 Thắng trực tiếp 2316 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng

Ngày 1 tháng 4 năm 2020 - 1236 Hệ thống chiến thắng 2316 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 1 tháng 4 năm 2020 - 0267 Hệ thống chiến thắng 0267 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 1 tháng 4 năm 2020 - 0267 Hệ thống chiến thắng 0267 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 29 tháng 3 năm 2020 - 4579 Hệ thống chiến thắng 7945 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 0677 Hệ thống chiến thắng 0776 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 25 tháng 3 năm 2020 - 0357 Hệ thống chiến thắng 7530 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 22 tháng 3 năm 2020 - 9268 Trúng trực tiếp 9268 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 22 tháng 3 năm 2020 - 0345 Hệ thống chiến thắng 5304 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 3 năm 2020 - 2368 Hệ thống chiến thắng 2836 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 3 năm 2020 - 2689 Hệ thống chiến thắng 9268 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 3 năm 2020 - 3628 Thắng trực tiếp 3628 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng

Ngày 15 tháng 3 năm 2020 - 2368 Hệ thống chiến thắng 3628 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 3 năm 2020 - 3789 Hệ thống chiến thắng 7398 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 11 tháng 3 năm 2020 - 2569 Hệ thống chiến thắng 5962 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
Ngày 7 tháng 3 năm 2020 - 3581 Thắng trực tiếp 3581 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim

Ngày 7 tháng 3 năm 2020 - 1358 Hệ thống chiến thắng 3581 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 1 tháng 3 năm 2020 - 2345 Hệ thống chiến thắng 2345 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 1 tháng 3 năm 2020 - 1239 Hệ thống chiến thắng 1923 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 29 tháng 2 năm 2020 - 1358 Hệ thống chiến thắng 1853 (Giải 2) - Dự đoán bạch kim

Ngày 29 tháng 2 năm 2020 - 8345 Trúng trực tiếp 8345 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 29 tháng 2 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 3458 8345 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 26 tháng 2 năm 2020 - 0256 Hệ thống chiến thắng 6052 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 26 tháng 2 năm 2020 - 0267 Hệ thống chiến thắng 0627 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 2 năm 2020 - 1467 Hệ thống chiến thắng 6174 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 26 tháng 2 năm 2020 - 2368 Hệ thống chiến thắng 8362 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 2 năm 2020 - 4579 Hệ thống chiến thắng 5479 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 2 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 4679 9746 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 16 tháng 2 năm 2020 - 4579 Giành chiến thắng trực tiếp 4579 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 16 tháng 2 năm 2020 - 4579 Hệ thống chiến thắng 4579 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 12 tháng 2 năm 2020 - 1849 Giành chiến thắng trực tiếp 1849 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 12 tháng 2 năm 2020 - 1489 Hệ thống chiến thắng 1849 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 12 tháng 2 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 1568 1568 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 9 tháng 2 năm 2020 - 2567 Hệ thống chiến thắng 7526 (Giải 3) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)

Ngày 9 tháng 2 năm 2020 - 2666 Hệ thống chiến thắng 6266 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 8 tháng 2 năm 2020 - 3334 Hệ thống chiến thắng 3433 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán ưu tú
Ngày 29 tháng 1 năm 2020 - 0246 Hệ thống chiến thắng 6204 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 26 tháng 1 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 4678 8476 (Giải nhất) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 1 năm 2020 - 2359 Hệ thống chiến thắng 3529 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 4960 Thắng trực tiếp 4960 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng

Ngày 22 tháng 1 năm 2020 - 0469 Hệ thống chiến thắng 4960 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 1 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 2356 3265 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 19 tháng 1 năm 2020 - 0278 Hệ thống chiến thắng 2807 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 1 năm 2020 - 1357 Hệ thống chiến thắng 1735 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 18 tháng 1 năm 2020 - 0090 Thắng trực tiếp 0090 (Giải 2) - Dự đoán ưu tú

Ngày 18 tháng 1 năm 2020 - Hệ thống chiến thắng 0009 0090 (Giải 2) - Dự đoán ưu tú
Ngày 18 tháng 1 năm 2020 - 2456 Hệ thống chiến thắng 2645 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 18 tháng 1 năm 2020 - 3478 Hệ thống chiến thắng 7438 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 12 tháng 1 năm 2020 - 2367 Hệ thống chiến thắng 6237 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 12 tháng 1 năm 2020 - 1356 Hệ thống chiến thắng 6153 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 12 tháng 1 năm 2020 - 2367 Hệ thống chiến thắng 6237 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 11 tháng 1 năm 2020 - 2346 Hệ thống chiến thắng 2436 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 8 tháng 1 năm 2020 - 0149 Trúng trực tiếp 0149 (Giải nhất) - Dự đoán vàng
Ngày 8 tháng 1 năm 2020 - 0149 Hệ thống chiến thắng 0149 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 4 tháng 1 năm 2020 - 0127 Hệ thống chiến thắng 7102 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 1 năm 2020 - 0246 Hệ thống chiến thắng 0642 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp / số 4d hệ thống; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?

Bấm vào nút bên dưới để đăng ký ngay!

tryitfree1 đăng ký1

 


Ebook miễn phí “14 bí mật để vô địch Singapore & Malaysia 4D được tiết lộ!” khi đăng ký!
7 ngày dùng thử dự đoán miễn phí
Không cần thẻ tín dụng.

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!