Dự đoán số 4D Malaysia 2019 trúng thưởng từ 4DinSingapore | Malaysia Magnum, Singapore Bể bơi 4D ToTo Sweep
 1. Nhà
 2. >
 3. Trúng số 4D
 4. >
 5. Dự đoán trúng số 4D Malaysia năm 2019 từ 4DinSingapore

Dự đoán trúng số 4D Malaysia năm 2019 từ 4DinSingapore

Đăng ngày: 12-05-2019 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Trúng số 4D

0

Dự đoán trúng số 4D Malaysia năm 2019 từ 4DinSingapore

Kiểm tra cập nhật mới nhất tại đây.
Ngày 28 tháng 12 năm 2019 - 0136 Hệ thống chiến thắng 3061 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 28 tháng 12 năm 2019 - 2459 Hệ thống chiến thắng 4592 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 28 tháng 12 năm 2019 - 0289 Hệ thống chiến thắng 9802 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 25 tháng 12 năm 2019 - 5109 Trúng trực tiếp 5109 (Giải đặc biệt) - Dự đoán vàng
Ngày 25 tháng 12 năm 2019 - 5187 Trúng trực tiếp 5187 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 25 tháng 12 năm 2019 - 0159 Hệ thống chiến thắng 5109 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 25 tháng 12 năm 2019 - 3567 Hệ thống chiến thắng 3567 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạc
Ngày 25 tháng 12 năm 2019 - 1578 Hệ thống chiến thắng 5187 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 21 tháng 12 năm 2019 - 1789 Hệ thống chiến thắng 8197 (Giải 3) - Dự đoán Bạc

Ngày 18 tháng 12 năm 2019 - 0678 Hệ thống chiến thắng 8076 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 18 tháng 12 năm 2019 - 0127 Hệ thống chiến thắng 7210 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 15 tháng 12 năm 2019 - 1236 Hệ thống chiến thắng 3216 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 15 tháng 12 năm 2019 - 1236 Hệ thống chiến thắng 3216 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 14 tháng 12 năm 2019 - 0456 Hệ thống chiến thắng 0546 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 8 tháng 12 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2456 4652 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Plaitnum (TP 3D)
Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - 0999 Hệ thống chiến thắng 0999 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - 1845 Trúng trực tiếp 1845 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - 1845 Trúng trực tiếp 1845 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1458 1845 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 7 tháng 12 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1458 1845 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 1 tháng 12 năm 2019 - 5637 Trúng trực tiếp 5637 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim

Ngày 1 tháng 12 năm 2019 - 3567 Hệ thống chiến thắng 5637 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 30 tháng 11 năm 2019 - 0347 Hệ thống chiến thắng 3074 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 27 tháng 11 năm 2019 - 0139 Hệ thống chiến thắng 0139 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 27 tháng 11 năm 2019 - 2268 Hệ thống chiến thắng 8262 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 24 tháng 11 năm 2019 - 3478 Hệ thống chiến thắng 7438 (Giải 3) - Dự đoán bạch kim
Ngày 24 tháng 11 năm 2019 - 1234 Hệ thống chiến thắng 4312 (Giải đặc biệt) - Dự đoán vàng
Ngày 24 tháng 11 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 3678 8637 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 24 tháng 11 năm 2019 - 1234 Hệ thống chiến thắng 4312 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - 2547 Trúng trực tiếp 2547 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng

Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - 0569 Hệ thống chiến thắng 6095 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - 0139 Hệ thống chiến thắng 9130 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - 0145 Hệ thống chiến thắng 5014 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 20 tháng 11 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2457 2547 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 17 tháng 11 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1259 2915 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạc
Ngày 16 tháng 11 năm 2019 - 0128 Hệ thống chiến thắng 1028 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạc
Ngày 16 tháng 11 năm 2019 - 1237 Hệ thống chiến thắng 1372 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 13 tháng 11 năm 2019 - 1238 Hệ thống chiến thắng 3218 (Giải 2) - Dự đoán Bạc

Ngày 13 tháng 11 năm 2019 - 2468 Hệ thống chiến thắng 2846 (Giải 3) - Dự đoán Bạc
Ngày 13 tháng 11 năm 2019 - 2367 Hệ thống chiến thắng 7362 (Giải đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 9 tháng 11 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1257 5721 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 9 tháng 11 năm 2019 - 1245 Hệ thống chiến thắng 5142 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 9 tháng 11 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 0238 0328 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 6 tháng 11 năm 2019 - 0245 Hệ thống chiến thắng 5204 Người mới bắt đầu - Dự đoán T3P Bạch kim
Ngày 6 tháng 11 năm 2019 - 0245 Hệ thống chiến thắng 0245 Khuyến khích - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 2 tháng 11 năm 2019 - 1237 Hệ thống chiến thắng 7132 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 30 tháng 10 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2358 3582 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 27 tháng 10 năm 2019 - 0689 Trúng trực tiếp 9608 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng

Ngày 27 tháng 10 năm 2019 - 0689 Hệ thống chiến thắng 9608 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 26 tháng 10 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1369 6139 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 10 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1359 1593 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 13 tháng 10 năm 2019 - 2223 Hệ thống chiến thắng 2223 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 12 tháng 10 năm 2019 - 0125 Hệ thống chiến thắng 1052 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 9 tháng 10 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2678 8726 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 6 tháng 10 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1259 1592 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 2 tháng 10 năm 2019 - 2358 Hệ thống chiến thắng 5832 (Giải 3) - Dự đoán miễn phí

Ngày 2 tháng 10 năm 2019 - 2345 Hệ thống chiến thắng 5423 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 29 tháng 9 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1259 2591 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 28 tháng 9 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1237 3217 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 9 năm 2019 - 0123 Hệ thống chiến thắng 3201 (Giải nhất) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 9 năm 2019 - 0258 Hệ thống chiến thắng 5280 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 9 năm 2019 - 2589 Hệ thống chiến thắng 9258 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 22 tháng 9 năm 2019 - 1236 Hệ thống chiến thắng 3126 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 - 0156 Hệ thống chiến thắng 6105 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 - 1489 Hệ thống chiến thắng 8149 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 18 tháng 9 năm 2019 - 1567 Hệ thống chiến thắng 7516 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - 0178 Hệ thống chiến thắng 1078 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - 5155 Trúng trực tiếp 5155 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - 1555 Hệ thống chiến thắng 5155 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 15 tháng 9 năm 2019 - 0589 Hệ thống chiến thắng 0859 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 14 tháng 9 năm 2019 - 0278 Hệ thống chiến thắng 2078 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 11 tháng 9 năm 2019 - 0163 Trúng trực tiếp 0163 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 11 tháng 9 năm 2019 - 0136 Hệ thống chiến thắng 0163 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 2349 Hệ thống chiến thắng 3492 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 3297 Trúng trực tiếp 3297 (Giải đặc biệt) - Dự đoán vàng
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 0154 Trúng trực tiếp 0154 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2379 3297 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 0145 Hệ thống chiến thắng 0154 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 0578 Hệ thống chiến thắng 8057 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 7 tháng 9 năm 2019 - 2345 Hệ thống chiến thắng 4325 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 4 tháng 9 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 3468 8643 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (T3P)
Ngày 1 tháng 9 năm 2019 - 0479 Hệ thống chiến thắng 9407 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 1 tháng 9 năm 2019 - 7333 Chiến thắng Trực tiếp 7333 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán tinh nhuệ
Ngày 1 tháng 9 năm 2019 - 3337 Hệ thống chiến thắng 7333 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 25 tháng 8 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 3459 3945 (Giải 3) - Dự đoán Bạc

Ngày 25 tháng 8 năm 2019 - 0245 Hệ thống chiến thắng 2054 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 24 tháng 8 năm 2019 - 0178 Hệ thống chiến thắng 0871 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 21 tháng 8 năm 2019 - 1457 Hệ thống chiến thắng 4175 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 18 tháng 8 năm 2019 - 1468 Hệ thống chiến thắng 4186 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 17 tháng 8 năm 2019 - 1589 Hệ thống chiến thắng 5819 (Giải đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 14 tháng 8 năm 2019 - 0127 Hệ thống chiến thắng 0271 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 10 tháng 8 năm 2019 - 1238 Hệ thống chiến thắng 1823 (Giải đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 10 tháng 8 năm 2019 - 0578 Hệ thống chiến thắng 8507 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 7 tháng 8 năm 2019 - 0312 Trúng trực tiếp 0312 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 8 năm 2019 - 0123 Hệ thống chiến thắng 0312 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 8 năm 2019 - 0123 Hệ thống chiến thắng 0312 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 7 tháng 8 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2567 2576 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 4 tháng 8 năm 2019 - 4859 Trúng trực tiếp 4859 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 8 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 4589 4859 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 8 năm 2019 - 4589 Hệ thống chiến thắng 8549 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 27 tháng 7 năm 2019 - 8930 Trúng trực tiếp 8930 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 27 tháng 7 năm 2019 - 5678 Hệ thống chiến thắng 8675 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 27 tháng 7 năm 2019 - 2389 Hệ thống chiến thắng 8392 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 27 tháng 7 năm 2019 - 0389 Hệ thống chiến thắng 8930 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 24 tháng 7 năm 2019 - 0257 Hệ thống chiến thắng 0725 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 7 năm 2019 - 0389 Hệ thống chiến thắng 9038 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 20 tháng 7 năm 2019 - 2738 Trúng trực tiếp 2738 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 20 tháng 7 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2378 2738 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 17 tháng 7 năm 2019 - 0178 Hệ thống chiến thắng 1870 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 14 tháng 7 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1369 1396 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 13 tháng 7 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1259 9152 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 13 tháng 7 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 0568 0586 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 13 tháng 7 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 3689 9683 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 10 tháng 7 năm 2019 - 1459 Hệ thống chiến thắng 5419 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 6 tháng 7 năm 2019 - 3589 Hệ thống chiến thắng 3895 (Giải 2) - Dự đoán bạch kim
Ngày 6 tháng 7 năm 2019 - 0139 Hệ thống chiến thắng 3190 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 3 tháng 7 năm 2019 - 4666 Hệ thống chiến thắng 4666 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 3 tháng 7 năm 2019 - 3689 Hệ thống chiến thắng 6389 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 30 tháng 6 năm 2019 - 0028 Hệ thống chiến thắng 8020 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 29 tháng 6 năm 2019 - 7216 Thắng trực tiếp 7216 (Giải nhất) - Dự đoán vàng
Ngày 29 tháng 6 năm 2019 - 1267 Hệ thống chiến thắng 7216 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 29 tháng 6 năm 2019 - 3489 Hệ thống chiến thắng 4839 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 29 tháng 6 năm 2019 - 0246 Hệ thống chiến thắng 0624 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 26 tháng 6 năm 2019 - 2389 Hệ thống chiến thắng 9328 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 23 tháng 6 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1455 1544 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 22 tháng 6 năm 2019 - 0358 Hệ thống chiến thắng 8053 (Giải đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 19 tháng 6 năm 2019 - 1083 Trúng trực tiếp 1083 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 19 tháng 6 năm 2019 - 0138 Hệ thống chiến thắng 1083 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 16 tháng 6 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2345 2435 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 15 tháng 6 năm 2019 - 0897 Trúng trực tiếp 0897 (Giải đặc biệt) - Dự đoán vàng
Ngày 15 tháng 6 năm 2019 - 1345 Hệ thống chiến thắng 1453 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 15 tháng 6 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1159 1591 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 15 tháng 6 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1267 7216 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 15 tháng 6 năm 2019 - 0789 Hệ thống chiến thắng 0897 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 8 tháng 6 năm 2019 - 4678 Trúng trực tiếp 4678 (Giải nhất) - Dự đoán vàng
Ngày 8 tháng 6 năm 2019 - 4678 Hệ thống chiến thắng 4678 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 0289 Hệ thống chiến thắng 0289 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 0459 Hệ thống chiến thắng 9540 (Giải đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 6 năm 2019 - 0459 Hệ thống chiến thắng 0594 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 2 tháng 6 năm 2019 - 0457 Trúng trực tiếp 0457 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 2 tháng 6 năm 2019 - 1269 Hệ thống chiến thắng 6291 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 2 tháng 6 năm 2019 - 0457 Hệ thống chiến thắng 0457 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - 1569 Hệ thống chiến thắng 6519 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - 9949 Trúng trực tiếp 9949 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - Hệ thống thắng 4999 9949 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - 1578 Hệ thống chiến thắng 7851 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - 3478 Hệ thống chiến thắng 7843 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 1 tháng 6 năm 2019 - 0368 Hệ thống chiến thắng 6380 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 29 tháng 5 năm 2019 - 2469 Giành chiến thắng Trực tiếp 4629 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Vàngn
Ngày 29 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1278 2871 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 29 tháng 5 năm 2019 - 2469 Hệ thống chiến thắng 4629 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 26 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1348 4831 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 5 năm 2019 - 0589 Hệ thống chiến thắng 8590 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 26 tháng 5 năm 2019 - 2578 Hệ thống chiến thắng 8275 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 25 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 1479 9471 (Giải 3) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 25 tháng 5 năm 2019 - 3789 Hệ thống chiến thắng 9837 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 25 tháng 5 năm 2019 - 0126 Hệ thống chiến thắng 6021 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 5 năm 2019 - 5164 Thắng trực tiếp 5164 (Giải 2) - Dự đoán vàng
Ngày 22 tháng 5 năm 2019 - 1456 Hệ thống chiến thắng 5164 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 18 tháng 5 năm 2019 - 5789 Hệ thống chiến thắng 9758 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 12 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2358 8523 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 11 tháng 5 năm 2019 - 4726 Trực tiếp giành chiến thắng 4726 (Giải nhất) - Dự đoán vàng
Ngày 11 tháng 5 năm 2019 - 2467 Hệ thống chiến thắng 4726 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 11 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 5789 9785 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạc
Ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 0723 Trúng trực tiếp 0723 (Giải đặc biệt) - Dự đoán vàng
Ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 9837 Trúng trực tiếp 9837 (Giải đặc biệt) - Dự đoán vàng
Ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 1234 Hệ thống chiến thắng 1342 (Giải đặc biệt) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 0237 Hệ thống chiến thắng 0723 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạc
Ngày 8 tháng 5 năm 2019 - 3789 Hệ thống chiến thắng 9837 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2368 3286 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 2368 2368 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 5 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 0488 0848 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 28 tháng 4 năm 2019 - 2570 Thắng trực tiếp 2570 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
Ngày 28 tháng 4 năm 2019 - 0257 Hệ thống chiến thắng 2570 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim
28 tháng 4 năm 2019 - 5559 Hệ thống chiến thắng 9555 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 1023 Chiến thắng Trực tiếp 1023 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 0123 Hệ thống chiến thắng 1023 (Giải khuyến khích) - Dự đoán T3P bạch kim
Ngày 24 tháng 4 năm 2019 - 0123 Hệ thống chiến thắng 1023 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 21 tháng 4 năm 2019 - 3933 Chiến thắng Trực tiếp 3933 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán tinh nhuệ

Ngày 21 tháng 4 năm 2019 - 3339 Hệ thống chiến thắng 3933 (Giải khuyến khích) - Dự đoán ưu tú
Ngày 20 tháng 4 năm 2019 - 2467 Hệ thống chiến thắng 7246 (Giải 3) - Dự đoán miễn phí

Ngày 20 tháng 4 năm 2019 - 0862 Trúng trực tiếp 0862 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 20 tháng 4 năm 2019 - 0268 Hệ thống chiến thắng 0862 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 17 tháng 4 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 4678 8467 (Giải đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 17 tháng 4 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 5789 7895 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 13 tháng 4 năm 2019 - 0589 Hệ thống chiến thắng 8095 (Giải đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 6 tháng 4 năm 2019 - 0268 Hệ thống chiến thắng 2608 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 3 tháng 4 năm 2019 - Hệ thống chiến thắng 0007 0070 (Giải 2) - Dự đoán ưu tú

Ngày 3 tháng 4 năm 2019 - 0378 Hệ thống thắng 7380 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 31 tháng 3 năm 2019 - 4789 Hệ thống thắng 7489 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 30 tháng 3 năm 2019 - 1258 Hệ thống thắng 1258 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 30 tháng 3 năm 2019 - 1578 Hệ thống thắng 7185 (Giải khuyến khích) - dự đoán miễn phí
Ngày 27 tháng 3 năm 2019 - 3862 Thắng Trực tiếp 3862 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Vàng

Ngày 27 tháng 3 năm 2019 - 5678 Hệ thống thắng 7586 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 27 tháng 3 năm 2019 - Hệ thống 2368 Thắng 3862 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 27 tháng 3 năm 2019 - 1568 Hệ thống thắng 6581 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 20 tháng 3 năm 2019 - 1458 Hệ thống thắng 5418 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 17 tháng 3 năm 2019 - 0236 Hệ thống thắng năm 2036 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 17 tháng 3 năm 2019 - 1258 Hệ thống thắng 2815 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 16 tháng 3 năm 2019 - 2340 Thắng trực tiếp 2340 (Giải nhất) - Dự đoán vàng

Ngày 16 tháng 3 năm 2019 - 0234 Giành giải Bạc 2340 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 10 tháng 3 năm 2019 - 1478 Hệ thống thắng 8417 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (T3)
10/03/2019 - 1478 Hệ thống thắng 1784 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (T3)
10/03/2019 - 3478 Hệ thống thắng 3847 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (T3)
Ngày 9 tháng 3 năm 2019 - 1689 Hệ thống thắng 9681 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim

Ngày 6 tháng 3 năm 2019 - 0268 Hệ thống thắng 6820 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 6 tháng 3 năm 2019 - 1689 Hệ thống thắng 8961 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 3 tháng 3 năm 2019 - 0568 Hệ thống thắng 0685 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 3 tháng 3 năm 2019 - 1258 Hệ thống thắng 2815 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 3 tháng 3 năm 2019 - 0158 Hệ thống thắng 5810 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 2 tháng 3 năm 2019 - 0156 Thắng hệ thống 0516 (Giải 2) - Dự đoán Bạc

Ngày 2 tháng 3 năm 2019 - 1589 Hệ thống thắng 9581 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 27 tháng 2 năm 2019 - Hệ thống 2348 Thắng 3428 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 2 năm 2019 - Hệ thống 3458 Thắng 4358 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
Ngày 20 tháng 2 năm 2019 - 1889 Hệ thống chiến thắng 8819 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 17 tháng 2 năm 2019 - Hệ thống 2347 Thắng 2347 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 16 tháng 2 năm 2019 - 4404 Thắng Trực tiếp 4404 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán tinh nhuệ

16/02/2019 - 0444 Hệ thống thắng 4404 (Giải đặc biệt) - Dự đoán ưu tú
Ngày 13 tháng 2 năm 2019 - 0578 Hệ thống chiến thắng 8507 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 13 tháng 2 năm 2019 - 3789 Hệ thống thắng 9387 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 13 tháng 2 năm 2019 - 3789 Hệ thống thắng 9387 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 10 tháng 2 năm 2019 - 1267 Hệ thống thắng 6712 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 6 tháng 2 năm 2019 - Hệ thống 4666 Thắng 4666 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Ưu tú
Ngày 6 tháng 2 năm 2019 - 1227 Hệ thống thắng 1272 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 3 tháng 2 năm 2019 - 0357 Hệ thống thắng 3570 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 2 năm 2019 - Hệ thống 3478 Thắng 8437 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 2 năm 2019 - 1589 Hệ thống thắng 8519 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 6218 Thắng trực tiếp 6218 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 7968 Thắng trực tiếp 7968 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 1268 Hệ thống thắng 6218 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 1689 Hệ thống chiến thắng 8169 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
30/01/2019 - 0278 Hệ thống thắng 8720 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 30 tháng 1 năm 2019 - 6789 Hệ thống thắng 7968 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 27 tháng 1 năm 2019 - 0123 Hệ thống thắng 3120 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim

Ngày 26 tháng 1 năm 2019 - Hệ thống 1378 Thắng 3817 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 23 tháng 1 năm 2019 - Hệ thống 2468 Thắng 2864 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 20 tháng 1 năm 2019 - 0578 Hệ thống thắng 0758 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán miễn phí
Ngày 19 tháng 1 năm 2019 - 9989 Thắng Trực tiếp 9989 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán tinh nhuệ

Ngày 19 tháng 1 năm 2019 - Hệ thống 2348 thắng 3482 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 1 năm 2019 - Hệ thống 8999 Thắng 9989 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Ưu tú
19/01/2019 - 0568 Hệ thống thắng 5680 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 6 tháng 1 năm 2019 - 0238 Hệ thống thắng 3028 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 6 tháng 1 năm 2019 - 0238 Hệ thống chiến thắng 3028 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 1 năm 2019 - 1253 Thắng trực tiếp 1253 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 5 tháng 1 năm 2019 - 1235 Hệ thống thắng 1253 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 1 năm 2019 - 0137 Hệ thống chiến thắng 0317 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 1 năm 2019 - 4873 Thắng Trực tiếp 4873 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Vàng
2 thg 1, 2019 - 3478 Hệ thống thắng 4873 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 1 năm 2019 - 6789 Hệ thống thắng 6987 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp / số 4d hệ thống; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?

Bấm vào nút bên dưới để đăng ký ngay!

tryitfree1 đăng ký1

 


Ebook miễn phí “14 bí mật để vô địch Singapore & Malaysia 4D được tiết lộ!” khi đăng ký!
7 ngày dùng thử dự đoán miễn phí
Không cần thẻ tín dụng.

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!