1. Nhà
 2. >
 3. Trúng số 4D
 4. >
 5. Dự đoán trúng số 4D Singapore từ 4DinSingapore cho năm 2016

Dự đoán trúng số 4D Singapore từ 4DinSingapore cho năm 2016

Đăng ngày: 14-10-2016 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Trúng số 4D

0

Trúng số 4D cho Singapore Pools 4D năm 2016

Ngày 31 tháng 12 năm 2016 - 0237 Hệ thống chiến thắng 0372 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 31 tháng 12 năm 2016 - 1567 Hệ thống chiến thắng 7516 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 - 7531 Thắng trực tiếp 7531 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 - 1357 Hệ thống thắng 7531 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 24 tháng 12 năm 2016 - 1247 Hệ thống thắng 4172 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 21 tháng 12 năm 2016 - 1267 Hệ thống thắng 6127 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 11 tháng 12 năm 2016 - 5789 Thắng trực tiếp 5789 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 11 tháng 12 năm 2016 - Hệ thống 5789 Thắng 5789 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 10 tháng 12 năm 2016 - 1279 Hệ thống thắng 1297 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 10 tháng 12 năm 2016 - 2579 Hệ thống thắng 4725 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 4 tháng 12 năm 2016 - 5021 Thắng trực tiếp 5021 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 4 tháng 12 năm 2016 - 0125 Hệ thống thắng 5021 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 30 tháng 11 năm 2016 - 1579 Hệ thống thắng 1597 Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 30 tháng 11 năm 2016 - 1249 Hệ thống Giành giải Khuyến khích 4219) - Dự đoán Bạch kim
Ngày 27 tháng 11 năm 2016 - 0658 Thắng trực tiếp 0658 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 27 tháng 11 năm 2016 - 5789 Hệ thống thắng 8957 (Giải nhất) - Dự đoán miễn phí
Ngày 27 tháng 11 năm 2016 - 0238 Hệ thống thắng 0382 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 27 tháng 11 năm 2016 - 0568 Hệ thống thắng 0658 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 26 tháng 11 năm 2016 - 2347 Hệ thống chiến thắng 7432 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 23 tháng 11 năm 2016 - 0147 Hệ thống chiến thắng 0714 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 23 tháng 11 năm 2016 - 1579 Hệ thống chiến thắng 7591 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 11 năm 2016 - 0459 Hệ thống thắng 4950 (Giải người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 13 tháng 11 năm 2016 - 1269 Hệ thống thắng 6912 (Giải 2) - Dự đoán miễn phí
Ngày 13 tháng 11 năm 2016 - 0146 Hệ thống chiến thắng 4016 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 9 tháng 11 năm 2016 - 1348 Hệ thống thắng 8431 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 6 tháng 11 năm 2016 - 4568 Hệ thống chiến thắng 8546 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 6 tháng 11 năm 2016 - 0459 Hệ thống thắng 9405 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 5 tháng 11 năm 2016 - 0156 Hệ thống thắng 1560 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 5 tháng 11 năm 2016 - 1345 Hệ thống thắng 3514 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 2 tháng 11 năm 2016 - 8461 Thắng trực tiếp 8461 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 2 tháng 11 năm 2016 - 1468 Hệ thống chiến thắng 8461 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 30 tháng 10 năm 2016 - 0469 Hệ thống thắng 9406 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 30 tháng 10 năm 2016 - 4569 Hệ thống thắng 6495 (Giải 2) - Dự đoán Bạc
Ngày 30 tháng 10 năm 2016 - 1389 Hệ thống thắng 3198 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 23 tháng 10 năm 2016 - 0129 Hệ thống thắng 2190 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 22 tháng 10 năm 2016 - 0127 Hệ thống chiến thắng 2170 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 10 năm 2016 - 0567 Hệ thống chiến thắng 6057 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 10 năm 2016 - 0678 Hệ thống thắng 7806 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 19 tháng 10 năm 2016 - 4559 Hệ thống thắng 4595 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 19 tháng 10 năm 2016 - 3467 Hệ thống thắng 6743 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 10 năm 2016 - 3489 Hệ thống thắng 9834 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 12 tháng 10 năm 2016 - 2346 Hệ thống thắng 4236 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 8 tháng 10 năm 2016 - 3967 Thắng trực tiếp 3967 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 8 tháng 10 năm 2016 - Hệ thống 3679 thắng 3967 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 8 tháng 10 năm 2016 - 1358 Hệ thống thắng 3815 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 2 tháng 10 năm 2016 - 0459 Hệ thống chiến thắng 0495 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 1 tháng 10 năm 2016 - 1169 Hệ thống thắng 1169 (Giải người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 28 tháng 9 năm 2016 - 3578 Hệ thống thắng 8537 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 28 tháng 9 năm 2016 - 1356 Hệ thống thắng 6315 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 25 tháng 9 năm 2016 - 0237 Hệ thống thắng 2370 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 24 tháng 9 năm 2016 - 3589 Hệ thống thắng 8395 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 14 tháng 9 năm 2016 - 3569 Hệ thống thắng 5396 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 11 tháng 9 năm 2016 - 0129 Hệ thống thắng 1029 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 3 tháng 9 năm 2016 - Hệ thống 1289 Thắng 1289 (Giải 3) - Dự đoán Bạc
Ngày 3 tháng 9 năm 2016 - 0358 Hệ thống chiến thắng 0583 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 31 tháng 8 năm 2016 - 1358 Hệ thống thắng 5183 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 27 tháng 8 năm 2016 - 3669 Hệ thống thắng 6693 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 27 tháng 8 năm 2016 - 2345 Hệ thống thắng 3254 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 8 năm 2016 - 1255 Hệ thống thắng 5251 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 24 tháng 8 năm 2016 - 6851 Thắng trực tiếp 6851 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 24 tháng 8 năm 2016 - 1568 Hệ thống thắng 6851 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 20 tháng 8 năm 2016 - 2347 Hệ thống chiến thắng 3274 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
20/08/2016 - 0356 Hệ thống thắng 3605 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 14 tháng 8 năm 2016 - 0147 Hệ thống chiến thắng 0417 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
14/08/2016 - 0147 Hệ thống thắng 4107 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
13/08/2016 - 2349 Hệ thống thắng 3429 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 8 năm 2016 - 1357 Hệ thống thắng 3751 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 7 tháng 8 năm 2016 - 0126 Hệ thống thắng 6210 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 8 năm 2016 - 0126 Hệ thống thắng 1062 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 6 tháng 8 năm 2016 - 0347 Hệ thống chiến thắng 0374 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
3 thg 8, 2016 - 2479 Hệ thống thắng 9247 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 30 tháng 7 năm 2016 - 1457 Hệ thống thắng 4715 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 27 tháng 7 năm 2016 - 4579 Hệ thống thắng 9754 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 7 năm 2016 - 0289 Hệ thống chiến thắng 9028 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 7 năm 2016 - 0127 Hệ thống chiến thắng năm 2017 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 20 tháng 7 năm 2016 - 0147 Hệ thống thắng 1047 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 17 tháng 7 năm 2016 - Hệ thống 3357 Thắng 5337 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 16 tháng 7 năm 2016 - 4567 Hệ thống thắng 6574 (Giải khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 3 tháng 7 năm 2016 - 5723 Thắng trực tiếp 5723 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán vàng
Ngày 3 tháng 7 năm 2016 - 2357 Hệ thống thắng 5723 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 26 tháng 6 năm 2016 - 1469 Hệ thống thắng 9641 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 26 tháng 6 năm 2016 - 0589 Hệ thống chiến thắng 0895 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 22 tháng 6 năm 2016 - 0569 Hệ thống thắng 6059 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 19 tháng 6 năm 2016 - 1689 Hệ thống thắng 8169 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 18 tháng 6 năm 2016 - 4538 Thắng trực tiếp 4538 (Giải 3) - Dự đoán bạch kim
Ngày 18 tháng 6 năm 2016 - Hệ thống 3458 Thắng 4538 (Giải 3) - Dự đoán Bạch kim
Ngày 18 tháng 6 năm 2016 - 1458 Hệ thống thắng 8145 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 6 năm 2016 - 9418 Thắng trực tiếp 9418 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 15 tháng 6 năm 2016 - 0157 Hệ thống chiến thắng 1507 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 15 tháng 6 năm 2016 - 0239 Hệ thống thắng 9023 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 6 năm 2016 - 1489 Hệ thống thắng 9418 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 12 tháng 6 năm 2016 - 0156 Hệ thống thắng 5061 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 12 tháng 6 năm 2016 - 1226 Hệ thống chiến thắng 2216 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 12 tháng 6 năm 2016 - 1226 Hệ thống thắng 2216 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
12/06/2016 - 0377 Hệ thống trúng 0737 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 12 tháng 6 năm 2016 - 0259 Hệ thống thắng 2059 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 11 tháng 6 năm 2016 - 2469 Hệ thống thắng 4296 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí
Ngày 8 tháng 6 năm 2016 - 0157 Hệ thống Thắng 0751 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 8 tháng 6 năm 2016 - 0147 Hệ thống thắng 4017 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 5 tháng 6 năm 2016 - 0369 Hệ thống thắng 9306 (Giải 3) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)

Ngày 4 tháng 6 năm 2016 - 0177 Hệ thống thắng 1707 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
28/05/2016 - 0135 Hệ thống thắng 0531 (Giải 3) - Dự đoán bạch kim
Ngày 22 tháng 5 năm 2016 - 8396 Thắng trực tiếp 8396 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 22 tháng 5 năm 2016 - 0336 Hệ thống thắng 3063 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 22 tháng 5 năm 2016 - 3689 Hệ thống thắng 8396 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 22 tháng 5 năm 2016 - 3689 Hệ thống thắng 8396 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 18 tháng 5 năm 2016 - 0235 Hệ thống thắng 2350 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 18 tháng 5 năm 2016 - 1259 Hệ thống thắng 5129 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 15 tháng 5 năm 2016 - 8021 Thắng trực tiếp 8021 (Giải khuyến khích) - Dự đoán vàng
Ngày 15 tháng 5 năm 2016 - 1236 Hệ thống thắng 6132 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 15 tháng 5 năm 2016 - 4679 Hệ thống thắng 7469 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 15 tháng 5 năm 2016 - 0128 Hệ thống thắng 8021 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 15 tháng 5 năm 2016 - 0234 Hệ thống thắng 2304 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 14 tháng 5 năm 2016 - 1779 Hệ thống thắng 9177 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 11 tháng 5 năm 2016 - 0348 Hệ thống thắng 3804 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 11 tháng 5 năm 2016 - 0467 Hệ thống chiến thắng 7460 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 8 tháng 5 năm 2016 - 1245 Hệ thống thắng 5142 (Giải 2) - Dự đoán miễn phí
Ngày 8 tháng 5 năm 2016 - 3690 Thắng trực tiếp 3690 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 8 tháng 5 năm 2016 - 0369 Hệ thống thắng 3690 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
Ngày 7 tháng 5 năm 2016 - 0469 Hệ thống thắng 9460 (Giải nhất) - Dự đoán Bạc
Ngày 7 tháng 5 năm 2016 - 0167 Thắng hệ 0761 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc
Ngày 4 tháng 5 năm 2016 - Hệ thống 1379 Thắng 7931 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 1 tháng 5 năm 2016 - 0369 Hệ thống thắng 9306 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 24 tháng 4 năm 2016 - 3578 Hệ thống thắng 5837 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 4 năm 2016 - 0136 Hệ thống thắng 1360 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 23 tháng 4 năm 2016 - 0156 Thắng hệ thống 1650 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
23/04/2016 - 1246 Hệ thống thắng 2146 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 20 tháng 4 năm 2016 - Hệ thống 1248 Thắng 1248 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Miễn phí
Ngày 20 tháng 4 năm 2016 - 1457 Hệ thống thắng 1745 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim
Ngày 17 tháng 4 năm 2016 - Hệ thống thắng 3458 8534 (Giải đặc biệt) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 9 tháng 4 năm 2016 - 2345 Hệ thống thắng 4253 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 6 tháng 4 năm 2016 - 4059 Thắng Trực tiếp 4059 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Vàng
Ngày 6 tháng 4 năm 2016 - 0459 Hệ thống thắng 4059 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
3 thg 4, 2016 - 1278 Hệ thống thắng 8712 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 2 tháng 4 năm 2016 - 1236 Hệ thống thắng 6123 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim
Ngày 27 tháng 3 năm 2016 - 0346 Hệ thống thắng 6304 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 26 tháng 3 năm 2016 - 1278 Hệ thống thắng 1827 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 23 tháng 3 năm 2016 - 0367 Hệ thống thắng 3067 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim
23/03/2016 - 1789 Hệ thống thắng 8719 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
23/03/2016 - 3479 Hệ thống thắng 9743 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
23/03/2016 - 2345 Hệ thống thắng 4532 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 20 tháng 3 năm 2016 - 3458 Hệ thống thắng 8534 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 19 tháng 3 năm 2016 - 4569 Hệ thống thắng 4659 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 12 tháng 3 năm 2016 - 0259 Hệ thống thắng 2059 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 2 tháng 3 năm 2016 - 0468 Hệ thống thắng 4680 (Giải 3) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 3 năm 2016 - 3469 Hệ thống thắng 6439 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
Ngày 28 tháng 2 năm 2016 - 0237 Hệ thống thắng 7023 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 21 tháng 2 năm 2016 - 0258 Hệ thống chiến thắng 0852 (Giải nhất) - Dự đoán bạch kim
Ngày 21 tháng 2 năm 2016 - 0258 Hệ thống thắng 8025 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
21/02/2016 - 0135 Hệ thống 0351 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 20 tháng 2 năm 2016 - 2089 Thắng trực tiếp năm 2089 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 20 tháng 2 năm 2016 - 0289 Hệ thống chiến thắng năm 2089 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 14 tháng 2 năm 2016 - 0346 Hệ thống chiến thắng 0346 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 14 tháng 2 năm 2016 - 0136 Hệ thống thắng 1306 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 10 tháng 2 năm 2016 - 1249 Hệ thống thắng 2149 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 7 tháng 2 năm 2016 - 2568 Hệ thống thắng 6825 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán miễn phí
Ngày 7 tháng 2 năm 2016 - 0267 Hệ thống thắng 2607 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim
Ngày 6 tháng 2 năm 2016 - 3456 Hệ thống thắng 6435 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)
3 thg 2, 2016 - 0137 Hệ thống thắng 3701 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 3 tháng 2 năm 2016 - 1369 Hệ thống thắng 9613 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 31 tháng 1 năm 2016 - 3479 Hệ thống thắng 7934 (Giải nhất) - Dự đoán miễn phí
Ngày 27 tháng 1 năm 2016 - 2457 Hệ thống thắng 2457 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 24 tháng 1 năm 2016 - 0356 Hệ thống thắng 5360 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 20 tháng 1 năm 2016 - 2456 Hệ thống thắng 4526 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạc
20/01/2016 - 2569 Hệ thống thắng 2965 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 16 tháng 1 năm 2016 - 1258 Hệ thống thắng 1258 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 13 tháng 1 năm 2016 - 0678 Hệ thống chiến thắng 7806 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạc
Ngày 10 tháng 1 năm 2016 - 0569 Hệ thống giành chiến thắng 5690 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
10/01/2016 - 0156 Hệ thống thắng 5106 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 9 tháng 1 năm 2016 - 0236 Hệ thống thắng 3620 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 9 tháng 1 năm 2016 - 5679 Hệ thống thắng 9657 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 - 4679 Hệ thống thắng 7649 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 - 4679 Hệ thống thắng 7649 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
3 thg 1, 2016 - 0469 Hệ thống thắng 0649 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 2 tháng 1 năm 2016 - Hệ thống 2368 Thắng 6832 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim
2 thg 1, 2016 - 0347 Hệ thống thắng 0473 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc

Xem Dự Đoán Số 4D Trúng Năm 2015 từ 4DinSingapore

Xem dự đoán số 4D trúng thưởng năm 2014 từ 4DinSingapore

Xem dự đoán số 4D trúng thưởng năm 2013 từ 4DinSingapore

Xem dự đoán số 4D trúng thưởng năm 2012 từ 4DinSingapore

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp / số 4d hệ thống; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?

Bấm vào nút bên dưới để đăng ký ngay!

tryitfree1 đăng ký1


Ebook miễn phí “14 bí mật để giành chiến thắng ở Singapore 4D được tiết lộ!” khi bạn đăng ký!
4 ngày dùng thử dự đoán miễn phí
Không cần thẻ tín dụng.

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!