fbpx
 1. Nhà
 2. >
 3. Singapore Malaysia Các bài báo 4D
 4. >
 5. What are the odds of winning the Singapore 4D Toto?

What are the odds of winning the Singapore 4D Toto?

Posted on : 05-01-2023 | By : Bậc thầy 4D | Trong : Singapore Malaysia Các bài báo 4D

0

If you are considering playing the 4D Toto, you may be wondering what your chances of winning are. Understanding the odds of winning the 4D Toto can help you make an informed decision about whether or not to play.

The odds of winning a prize in the 4D Toto depend on the type of ticket you have and the number of numbers you have chosen. There are three main types of 4D Toto tickets: ordinary, system, and system roll. Ordinary tickets allow you to choose four numbers, while system tickets allow you to have more than four numbers and increase your chances of winning. System roll tickets allow you to have even more numbers and further increase your chances of winning.

The odds of winning a prize in the 4D Toto also depend on the number of numbers you have chosen. For example, if you have chosen four numbers, your cơ hội chiến thắng a prize are 1 in 1,000. If you have chosen five numbers, your chances of winning a prize are 1 in 10,000. If you have chosen six numbers, your chances of winning a prize are 1 in 100,000.

While the odds of winning the 4D Toto may seem low, it is important to remember that there are many different prizes available. In addition to the main prize, there are also smaller prizes for matching three, two, or even just one of the số chiến thắng.

In conclusion, the odds of winning the Singapore 4D Toto depend on the type of ticket you have and the number of numbers you have chosen. While the chances of winning the main prize may be low, there are many different prizes available and the odds of winning a smaller prize are slightly better. Remember to choose your numbers carefully and always play responsibly.

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!