1. Nhà
 2. >
 3. Kết quả 4D Singapore Malaysia

Vé trúng thưởng thứ 2 từ hệ thống giải Jackpot ngày 18/03/2018

Đăng ngày: 23-03-2018 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Chứng minh vé trúng thưởng 4D, Kết quả 4D Singapore Malaysia, Lời chứng thực chiến thắng

0

Chào Sư phụ 4D

Đây là hình ảnh chiếc vé trúng giải 2 của tôi từ hệ thống giải Jackpot.

David

 

 

 

 

Thành viên Bạch kim Người khởi xướng và Giải khuyến khích từ Dự đoán 4DinSG vào ngày 10 tháng 1 Chủ nhật

Đăng ngày: 10-01-2016 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Thành viên Bạch kim Người khởi xướng và Giải khuyến khích từ Dự đoán 4DinSG vào ngày 10 tháng 1 Chủ nhật

Con số chiến thắng cho Singapore Pool 4D là
Ngày 10 tháng 1 năm 2016 - 0569 Hệ thống giành chiến thắng 5690 (Giải thưởng dành cho người mới bắt đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
10/01/2016 - 0156 Hệ thống thắng 5106 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)

Con số chiến thắng cho Malaysia Magnum 4D là
10 thg 1, 2016 - 1255 Hệ thống thắng 2551 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

Người khởi xướng đình công thành viên và 2 Giải khuyến khích từ Dự đoán 4DinSG vào thứ Bảy ngày 9 tháng 1

Đăng ngày: 09-01-2016 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Người khởi xướng đình công thành viên và 2 Giải khuyến khích từ Dự đoán 4DinSG vào thứ Bảy ngày 9 tháng 1

Con số chiến thắng cho Singapore Pool 4D là
Ngày 9 tháng 1 năm 2016 - 0236 Hệ thống thắng 3620 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc
Ngày 9 tháng 1 năm 2016 - 5679 Hệ thống thắng 9657 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạc

Con số chiến thắng cho Malaysia Magnum 4D là
Ngày 9 tháng 1 năm 2016 - 1257 Hệ thống thắng 5271 (Giải khuyến khích) - Dự đoán miễn phí

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

Thành viên đình công Đặc biệt và 2 Giải thưởng Khởi đầu từ Dự đoán 4DinSG vào Thứ 4 ngày 6 tháng 1

Đăng ngày: 06-01-2016 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Thành viên đình công Đặc biệt và 2 Giải thưởng Khởi đầu từ Dự đoán 4DinSG vào Thứ 4 ngày 6 tháng 1

Con số chiến thắng cho Singapore Pool 4D là
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 - 4679 Hệ thống thắng 7649 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 - 4679 Hệ thống thắng 7649 (Giải người khởi đầu) - Dự đoán Bạc

Con số chiến thắng cho Malaysia Magnum 4D là
Ngày 6 tháng 1 năm 2016 - 0016 Hệ thống thắng 0016 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

Thành viên đình công Giải đặc biệt và Giải khuyến khích từ Dự đoán 4D vào ngày 3 tháng 1 Chủ nhật

Đăng ngày: 04-01-2016 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Thành viên đình công Giải đặc biệt và Giải khuyến khích từ Dự đoán 4D vào ngày 3 tháng 1 Chủ nhật

Con số chiến thắng cho Singapore Pool 4D là
3 thg 1, 2016 - 0469 Hệ thống thắng 0649 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạch kim (TP 3D)

Con số chiến thắng cho Malaysia Magnum 4D là
Ngày 2 tháng 1 năm 2016 - 0456 Hệ thống thắng 4506 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc
Ngày 2 tháng 1 năm 2016 - 0068 Hệ thống thắng 0680 (Giải Khuyến khích) - Dự đoán Bạch kim (TP 3D)

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

Thành viên đình công người khởi xướng và Giải khuyến khích từ Dự đoán 4D vào thứ Bảy ngày 2 tháng 1

Đăng ngày: 03-01-2016 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Thành viên đình công người khởi xướng và Giải khuyến khích từ Dự đoán 4D vào thứ Bảy ngày 2 tháng 1

Con số chiến thắng cho Singapore Pool 4D là
Ngày 2 tháng 1 năm 2016 - Hệ thống 2368 Thắng 6832 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim
2 thg 1, 2016 - 0347 Hệ thống thắng 0473 (Giải khuyến khích) - Dự đoán bạc

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

Thành viên Magnum đình công 2378 Giải đặc biệt vào ngày 30 tháng 12 năm 2015

Đăng ngày: 31-12-2015 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Thành viên Magnum đình công 2378 Giải đặc biệt vào ngày 30 tháng 12 năm 2015

Con số chiến thắng cho Malaysia Magnum 4D là
Ngày 30 tháng 12 năm 2015 - Hệ thống 2378 Thắng 2378 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạc

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

Thành viên Magnum đình công 9281 Giải đặc biệt vào ngày 26 tháng 12 năm 2015

Đăng ngày: 27-12-2015 | Qua : Bậc thầy 4D | Trong : Kết quả 4D Singapore Malaysia

0

Thành viên Magnum đình công 9281 Giải đặc biệt vào ngày 26 tháng 12 năm 2015

Con số chiến thắng cho Malaysia Magnum 4D là
Ngày 26 tháng 12 năm 2015 - Hệ thống 1289 Thắng 9281 (Giải Đặc biệt) - Dự đoán Bạch kim

(Để có quyền truy cập vào số thành viên, đăng ký tại đây)

Xin chúc mừng những thành viên đã mua số trúng thưởng và trúng thưởng!

Vui lòng viết lời chứng thực và gửi cho tôi bản sao kỹ thuật số của tấm vé trúng thưởng của bạn vào tài khoản email của tôi [email protected]

4D ở Singapore có công thức đã được thử nghiệm và thử nghiệm để giúp bạn đánh số trực tiếp với khả năng đạt 3 giải cao nhất! Bạn thậm chí không cần phải đầu tư tiền của riêng bạn để tìm ra công thức chính xác, tôi đã làm tất cả công việc khó khăn và đầu tư cho bạn.

Nhìn thấy thêm bằng chứng vé trúng thưởng ở đây.
Đọc nhiều lời chứng thực chiến thắng hơn.

Quan tâm để bắt đầu trúng số 4d trực tiếp; với khả năng giành được giải nhất lên đến $2000?
Tìm hiểu cách bạn có thể bắt đầu chiến thắng ngay hôm nay.

Huat từ,
Bậc thầy 4D

 • Bắt đầu chiến thắng với 4D & Toto!

  20% Giảm giá cho tất cả Tư cách thành viên 4D và ToTo (Thời gian có hạn)

  20% Giảm giá tự động áp dụng khi bạn nhấp vào nút bên dưới, không cần mã giảm giá.

   


   

  Ngoài ra, đăng nhập bằng Facebook / Google / Yahoo / Linkedin trong 7 ngày Tư cách thành viên cao cấp miễn phí và Ebook 4D miễn phí
  “14 bí mật để vô địch Singapore 4D được tiết lộ!