1. အိမ်
 2. >
 3. 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ
 4. >
 5. Recent Top Prizes Strike from our Prediction 2016 to 2021

Recent Top Prizes Strike from our Prediction 2016 to 2021

22-07-2018 | တွင်တင်ခဲ့သည်။ : 4D မာစတာ | တွင် : 4D နံပါတ်များအနိုင်ရ

0

JackPot တိုက်ရိုက်နံပါတ် (စင်ကာပူရေကူးကန်များ)

26 December 2021 – 2nd Prize Strike 7209
12 December 2021 – 1st Prize Strike 8967
7 November 2021 – 2nd Prize Strike 7062
24 October 2021 – 3rd Prize Strike 6159
20 October 2021 – 3rd Prize Strike 1762
2 October 2021 – 3rd Prize Strike 6985
5 September 2021 – 3rd Prize Strike 1605
1 September 2021 – 1st Prize Strike 4879
22 August 2021 – 1st Prize Strike 0298
22 August 2021 – 2nd Prize Strike 9784
14 July 2021 – 3rd Prize Strike 8413
7 July 2021 – 3rd Prize Strike 9061
23 June 2021 – 3rd Prize Strike 6195
30 May 2021 – 2nd Prize Strike 2610
1 May 2021 – 1st Prize Strike 4509
24 April 2021 – 3rd Prize Strike 6471
10 April 2021 – 1st Prize Strike 5390
4 April 2021 – 3rd Prize Strike 1479
28 March 2021 – 2nd Prize Strike 8693
14 February 2021 – 2nd Prize Strike 9510
31 January 2021 – 3rd Prize Strike 2706
17 January 2021 – 1st Prize Strike 0729
17 January 2021 – 1st Prize Strike 8431
30 December 2020 – 1st Prize Strike 6835
27 December 2020 – 2nd Prize Strike 1276
23 December 2020 – 1st Prize Strike 7283
23 December 2020 – 3rd Prize Strike 1409
19 December 2020 – 3rd Prize Strike 9042
13 December 2020 – 1st Prize Strike 5482
2 December 2020 – 3rd Prize Strike 7682
22 November 2020 – 1st Prize Strike 1975
22 November 2020 – 2nd Prize Strike 7921
18 November 2020 – 3rd Prize Strike 2846
7 October 2020 – 3rd Prize Strike 0934
30 September 2020 – 1st Prize Strike 2659
26 August 2020 – 2nd Prize Strike 1537
23 August 2020 – 3rd Prize Strike 3924
22 August 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 August 2020 – 1st Prize Strike 8632
9 August 2020 – 1st Prize Strike 7895
8 August 2020 – 1st Prize Strike 1406
5 August 2020 – 1st Prize Strike 4963
27 June 2020 – 1st Prize Strike 8571
27 June 2020 – 1st Prize Strike 0798
All draws during Circuit Breaker period (7 April – 21 June 2020) are cancelled.
4 April 2020 – 3rd Prize Strike 9856
1 April 2020 – 1st Prize Strike 3054
7 March 2020 – 1st Prize Strike 3581
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 1854
19 February 2020 – 3rd Prize Strike 6273
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 6940
8 January 2020 – 2nd Prize Strike 2978
4 January 2020 – 1st Prize Strike 1067
4 January 2020 – 2nd Prize Strike 1365
4 January 2020 – 3rd Prize Strike 1425
29 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 1st Prize Strike 0459
26 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 6089
11 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 8305
8 ဒီဇင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 7512
4 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 1st Prize Strike 9364
1 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 1st Prize Strike 4379
1 ဒီဇင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 8762
2019 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 4783
20 နိုဝင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 5618
2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 30 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 0524
2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 12 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 7690
6 အောက်တိုဘာလ 2019 - တတိယဆု Strike 7036
29 စက်တင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 7518
21 စက်တင်ဘာ 2019 – 1st Prize Strike 4731
21 စက်တင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 5718
14 စက်တင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 1507
7 စက်တင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 0291
7 စက်တင်ဘာ 2019 – တတိယဆု ၃၄၆၂
1 စက်တင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 3958
14 သြဂုတ် 2019 – 1st ဆုသပိတ် 1592
7 သြဂုတ် 2019 - ဒုတိယဆု 0871
4 သြဂုတ် 2019 – 1st ဆု Strike 6028
3 သြဂုတ် 2019 – တတိယဆု 2856
21 ဇူလိုင် 2019 – တတိယဆု 1048
6 ဇူလိုင် 2019 – တတိယဆု 9465
26 ဇွန်လ 2019 - 1st Prize Strike 9671
19 မေလ 2019 - တတိယဆု 6975
မေလ 11 ရက် 2019 ခုနှစ် – 1st Prize Strike 7205
11 မေလ 2019 - တတိယဆု 4527
8 မေလ 2019 - တတိယဆု 7054
2019 ခုနှစ် ဧပြီလ 27 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 6429
2019 ခုနှစ် ဧပြီလ 24 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 1049
21 ဧပြီလ 2019 - တတိယဆု 8096
20 ဧပြီလ 2019 - ဒုတိယဆု 0127
3 ဧပြီလ 2019 - တတိယဆု 8147
31 မတ်လ 2019 - တတိယဆု 4870
မတ်လ 27 ရက် 2019 – တတိယဆု 1723
16 ဖေဖော်ဝါရီ 2019 – တတိယဆု 3247
10 ဖေဖော်ဝါရီ 2019 – 1st Prize Strike 6094
2019 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ 3 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 4081
3 ဖေဖော်ဝါရီ 2019 - တတိယဆု 9175
2019 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 23 ရက်နေ့ – 3rd Prize Strike 9268
16 ဇန်နဝါရီ 2019 – 1st Prize Strike 1960
2018 ဒီဇင်ဘာ 30 – 2nd Prize Strike 8075
12 ဒီဇင်ဘာ 2018 – 1st Prize Strike 4910
12 ဒီဇင်ဘာ 2018 – တတိယဆု 6347
17 နိုဝင်ဘာ 2018 – 2nd Prize Strike 4503
14 နိုဝင်ဘာ 2018 – 2nd Prize Strike 3298
2018 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 3 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 3025
27 အောက်တိုဘာ 2018 – တတိယဆု 9514
20 အောက်တိုဘာ 2018 – တတိယဆု 7361
29 စက်တင်ဘာ 2018 – 1st Prize Strike 1490
23 စက်တင်ဘာ 2018 – 1st Prize Strike 5917
12 စက်တင်ဘာ 2018 – 1st Prize Strike 4281
8 စက်တင်ဘာ 2018 – 2nd Prize Strike 2968
1 စက်တင်ဘာ 2018 – တတိယဆု 6124
25 သြဂုတ် 2018 – 3rd ဆု Strike 5208
18 သြဂုတ် 2018 – 1st Prize Strike 1695
5 သြဂုတ် 2018 – 2nd Prize Strike 2160
28 ဇူလိုင် 2018 – 2nd Prize Strike 2901
8 ဇူလိုင် 2018 – 1st Prize Strike 9320
7 ဇူလိုင် 2018 – 2nd Prize Strike 6059
7 ဇူလိုင် 2018 – တတိယဆု 7451
17 ဇွန်လ 2018 – တတိယဆု 1623
2018 ခုနှစ် ဇွန်လ 9 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 8047
6 ဇွန်လ 2018 – 1st Prize Strike 5042
ဇွန်လ 2 ရက် 2018 – 2nd Prize Strike 5146
5 မေလ 2018 – တတိယဆု 1862
29 ဧပြီလ 2018 – 2nd Prize Strike 1874
22 ဧပြီလ 2018 – 1st Prize Strike 4376
15 ဧပြီလ 2018 – ဒုတိယဆု 6295
18 မတ်လ 2018 – 2nd Prize Strike 3576
17 မတ်လ 2018 - တတိယဆု 6289
28 Feb 2018 – 1st Prize Strike 3265
28 ဖေဖော်ဝါရီ 2018 – တတိယဆု 4987
25 ဖေဖော်ဝါရီ 2018 – တတိယဆု 1027
11 Feb 2018 – 2nd Prize Strike 4597
28 Jan 2018 – တတိယဆု 1690
13 Jan 2018 – တတိယဆု 6083
23 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 2nd Prize Strike 5964
10 ဒီဇင်ဘာ 2017 – ပထမဆု ၂၉၃၀
9 ဒီဇင်ဘာ 2017 - တတိယဆု 8123
1 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1st ဆုသပိတ် 1857
11 Nov 2017 – 1st ဆု Strike 3602
8 Nov 2017 – တတိယဆု 0317
2 နိုဝင်ဘာ 2017 – ဒုတိယဆု 0863
18 အောက်တိုဘာ 2017 – 1st ဆု 7683
11 အောက်တိုဘာ 2017 – 2nd Prize Strike 4751
4 အောက်တိုဘာ 2017 – တတိယဆု 9631
1 အောက်တိုဘာ 2017 – တတိယဆု 7609
30 ဩဂုတ်လ 2017 – 1st Prize Strike 9685
16 သြဂုတ် 2017 – တတိယဆု 8205
14 ဩဂုတ် 2017 – 1st ဆုသပိတ် 5467
14 သြဂုတ် 2017 – 2nd ဆု Strike 7149
3 ဇွန်လ 2017 - တတိယဆု 5108
31 မေလ 2017 – 1st ဆု Strike 7486
14 မေလ 2017 - 1st ဆုသပိတ် 5809
14 မေလ 2017 – 3rd ဆုသပိတ် 5169
22 ဧပြီလ 2017 – 1st Prize Strike 2163
19 မတ်လ 2017 – 2nd Prize Strike 9108
15 မတ်လ 2017 - 1st ဆုသပိတ် 7962
22 ဖေဖော်ဝါရီ 2017 – 2nd Prize Strike 9148
8 ဖေဖော်ဝါရီ 2017 - တတိယဆု ၄၈၆၀
28 Jan 2017 – 2nd Prize Strike 4956
8 Jan 2017 – ဒုတိယဆု 9537
21 ဒီဇင်ဘာ 2016 – ပထမဆု 7308
17 ဒီဇင်ဘာ 2016 – ဒုတိယဆု 3109
3 ဒီဇင်ဘာ 2016 - တတိယဆု 6310
19 နိုဝင်ဘာ 2016 – ပထမဆု 0614
13 နိုဝင်ဘာ 2016 – 2nd ဆု 6912
6 နိုဝင်ဘာ 2016 – ဒုတိယဆု 0512
2 နိုဝင်ဘာ 2016 – တတိယဆု 6409
30 အောက်တိုဘာ 2016 – 1st Prize Strike 9406
23 အောက်တိုဘာ 2016 – 1st Prize Strike 9512
19 အောက်တိုဘာ 2016 – 1st ဆု Strike 3504
9 အောက်တိုဘာ 2016 – 2nd Prize Strike 9382
28 စက်တင်ဘာ 2016၊ 1st Prize Strike 2376
28 စက်တင်ဘာ 2016၊ တတိယဆု ၃၈၄၁
18 စက်တင်ဘာ 2016၊ တတိယဆု 2784
14 စက်တင်ဘာ 2016၊ 2nd Prize Strike 4760
10 စက်တင်ဘာ 2016၊ တတိယဆု 2793
27 Aug 2016 တွင် 1st Prize Strike 8410

စင်ကာပူ 4D

19 December 2021 – 3rd Prize Strike 3975
12 December 2021 – 3rd Prize Strike 3267
24 October 2021 – 1st Prize Strike 5376
20 November 2021 – 2nd Prize Strike 3182
24 October 2021 – 1st Prize Strike 3761
13 October 2021 – 1st Prize Strike 1264
10 October 2021 – 2nd Prize Strike 6517
26 September 2021 – 1st Prize Strike 0827
19 September 2021 – 1st Prize Strike 3691
5 September 2021 – 3rd Prize Strike 1605
14 August 2021 – 1st Prize Strike 1767
4 August 2021 – 2nd Prize Strike 8720
28 July 2021 – 3rd Prize Strike 3475
17 July 2021 – 3rd Prize Strike 1785
26 June 2021 – 3rd Prize Strike 4077
11 June 2021 – 1st Prize Strike 7452
11 June 2021 – 3rd Prize Strike 8052
23 May 2021 – 2nd Prize Strike 4907
22 May 2021 – 1st Prize Strike 5407
9 May 2021 – 3rd Prize Strike 1234
1 May 2021 – 2nd Prize Strike 6798
18 April 2020 – 3rd Prize Strike 4051
7 April 2021 – 1st Prize Strike 4756
20 March 2021 – 2nd Prize Strike 3857
10 March 2021 – 1st Prize Strike 8549
17 February 2021 – 1st Prize Strike 2548
7 February 2021 – 2nd Prize Strike 7712
17 January 2021 – 1st Prize Strike 8431
13 January 2021 – 1st Prize Strike 1023
27 December 2020 – 2nd Prize Strike 1276
27 December 2020 – 3rd Prize Strike 7924
12 December 2020 – 2nd Prize Strike 1986
5 December 2020 – 3rd Prize Strike 6158
22 November 2020 – 1st Prize Strike 1975
4 November 2020 – 1st Prize Strike 9405
18 October 2020 – 3rd Prize Strike 2387
13 September 2020 – 2nd Prize Strike 5416
22 August 2020 – 2nd Prize Strike 5431
16 August 2020 – 1st Prize Strike 8632
2 August 2020 – 2nd Prize Strike 6876
29 July 2020 – 1st Prize Strike 7064
26 July 2020 – 3rd Prize Strike 3681
12 July 2020 – 3rd Prize Strike 0742
All draws during Circuit Breaker period (7 April – 21 June 2020) are cancelled.
5 April 2020 – 2nd Prize Strike 3028
18 March 2020 – 2ndPrize Strike 0257
7 March 2020 – 1st Prize Strike 3581
16 February 2020 – 2nd Prize Strike 1853
9 February 2020 – 3rd Prize Strike 7526
26 January 2020 – 1st Prize Strike 8476
18 January 2020 – 2nd Prize Strike 0090
8 ဇန်နဝါရီ 2019 – 1st ဆုရိုက်ချက် 0149
2019 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ 4 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 0613
22 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 1st Prize Strike 5328
2019 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 27 ရက်နေ့ – 3rd Prize Strike 8695
20 နိုဝင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 5618
2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 30 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 0451
2020 ခုနှစ် ဩဂုတ်လ 2 ရက် – 2nd Prize Strike 6876
5 အောက်တိုဘာ 2019 – တတိယဆု 7306
2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2 ရက် – 2nd Prize Strike 0351
22 စက်တင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 6051
7 စက်တင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 0291
25 သြဂုတ် 2019 - 3rd Prize Strike 2871
ဇူလိုင်လ 27 ရက် 2019 ခုနှစ် – 2nd Prize Strike 5738
26 ဇွန်လ 2019 - 1st Prize Strike 9671
ဇွန်လ 1 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 1627
မေလ 25 ရက်နေ့ - တတိယဆု 9538
ဧပြီလ ၂၈ ရက် – တတိယဆု သပိတ် ၁၁၁၅
ဧပြီလ 27 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 6429
21 ဧပြီလ - 3rd ဆု Strike 8096
မတ်လ 30 – 1st ဆု Strike 8862
မတ်လ 17 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 7264
မတ်လ 6 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 6489
ဖေဖော်ဝါရီ 2 – 1st Prize Strike 9674
22 ဒီဇင်ဘာ 2018 – တတိယဆု 2487
17 နိုဝင်ဘာ 2018 – 1st Prize Strike 9870
2018 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 7 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 7269
27 အောက်တိုဘာ 2018 – တတိယဆု 9514
20 အောက်တိုဘာ 2018 – တတိယဆု 7361
30 စက်တင်ဘာ 2018 – 3rd ဆု Strike 3185
5 စက်တင်ဘာ 2018 – တတိယဆု 2678
26 သြဂုတ် 2018 – 2nd Prize Strike 3096
11 သြဂုတ် 2018 – 2nd Prize Strike 3527
8 သြဂုတ် 2018 – 1st ဆု Strike 7943
16 ဇွန်လ 2018 – 1st Prize Strike 9068
30 မေလ 2018 - 1st ဆု Strike 5031
26 မေလ 2018 – 2nd Prize Strike 7251
မေလ 2 ရက် 2018 - တတိယဆု 7050
28 ဧပြီလ 2018 – 2nd Prize Strike 7132
26 ဧပြီလ 2018 – 2nd Prize Strike 8621
24 ဖေဖော်ဝါရီ 2018 – ဒုတိယဆု 6529
28 Jan 2018 – 1st Prize Strike 9864
3 Jan 2018 – 2nd Prize Strike 3942
10 ဒီဇင်ဘာ 2017 – ပထမဆု ၂၉၃၀
1 ဒီဇင်ဘာ 2017 – 1st ဆုသပိတ် 1857
25 Nov 2017 – 1st Prize Strike 9470
25 Nov 2017 – 2nd Prize Strike 0954
22 Nov 2017 – 1st Prize Strike 6450
15 နိုဝင်ဘာ 2017 – တတိယဆု 9056
30 ဩဂုတ်လ 2017 – 1st Prize Strike 9685
30 ဩဂုတ် 2017 – ဒုတိယဆု 0176
22 ဇူလိုင် 2017 – တတိယဆု 8310
28 ဇွန်လ 2017 - 1st ဆု Strike 4197
21 ဇွန်လ 2017 - တတိယဆု 2497
20 မေလ 2017 - တတိယဆု 7631
10 မေလ 2017 - 1st ဆုသပိတ် 0563
မေလ 3 ရက် 2017 – 2nd Prize Strike 1765
22 မတ်လ 2017 - တတိယဆု 7982
15 Mar 2017 1st Prize Strike 7962
22 Feb 2017 3rd Prize Strike 9780
28 Jan 2017 1st Prize Strike 5742
25 Jan 2017 3rd Prize Strike 9426
11 ဒီဇင်ဘာ 2016၊ 1st ဆုသပိတ် 5789
10 Nov 2016၊ 2nd Prize Strike 8431
30 Oct 2016၊ 1st Prize Strike 9406
30 အောက်တိုဘာ 2016၊ 2nd Prize Strike 6495
2 အောက်တိုဘာ 2016၊ 1st ဆု 0495
3 စက်တင်ဘာ 2016၊ 3rd Prize Strike 1289
18 ဇွန်လ 2016၊ 3rd ဆုသပိတ် 4538
12 June 2016၊ 1st Prize Strike 5061

မလေးရှား 4D

12 December 2021 – 2nd Prize Strike 3265
6 October 2021 – 1st Prize Strike 1630
6 October – 3rd Prize Strike 9254
29 September 2021 – 1st Prize Strike 7766
26 September 2021 – 3rd Prize Strike 2798
30 May 2021 – 2nd Prize Strike 5241
23 May 2021 – 2nd Prize Strike 5862
1 May 2021 – 3rd Prize Strike 2671
28 April 2021 – 3rd Prize Strike 9344
7 April 2021 – 3rd Prize Strike 1348
3 April 2021 – 3rd Prize Strike 5185
17 February 2021 – 1st Prize Strike 8119
13 February 2021 – 3rd Prize Strike 2587
10 February 2021 – 3rd Prize Strike 9814
7 February 2021 – 1st Prize Strike 8100
3 February 2021 – 1st Prize Strike 4503
3 January 2020 – 1st Prize Strike 5083
30 December 2020 – 1st Prize Strike 0265
20 December 2020 – 1st Prize Strike 7845
2 December 2020 – 1st Prize Strike 0578
28 November 2020 – 3rd Prize Strike 9765
25 November 2020 – 3rd Prize Strike 8170
14 November 2020 – 3rd Prize Strike 1085
4 November 2020 – 2nd Prize Strike 3598
21 October 2020 – 1st Prize Strike 7523
14 October 2020 – 3rd Prize Strike 8936
11 October 2020 – 1st Prize Strike 3622
2 September 2020 – 2nd Prize Strike 5236
8 August 2020 – 3rd Prize Strike 4118
2 August 2020 – 2nd Prize Strike 3241
21 June 2020 – 1st Prize Strike 7160
All draws during Movement Control Order period (15 March – 16 June 2020) are cancelled.
11 March 2020 – 1st Prize Strike 8419
11 March 2020 – 3rd Prize Strike 7142
12 February 2020 – 1st Prize Strike 7136
9 February 2020 – 3rd Prize Strike 8130
26 January 2020 – 2nd Prize Strike 6724
18 January 2020 – 3rd Prize Strike 8261
21 ဒီဇင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 8197
18 ဒီဇင်ဘာ 2019 – 1st Prize Strike 8076
2019 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 24 ရက်နေ့ – တတိယဆု 7438
13 နိုဝင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 3218
13 နိုဝင်ဘာ 2019 – တတိယဆု 2846
2019 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 2 ရက် - တတိယဆု 5832
22 စက်တင်ဘာ 2019 – 1st ဆု Strike 3021
15 စက်တင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 1078
7 စက်တင်ဘာ 2019 – 2nd Prize Strike 3492
စက်တင်ဘာလ 1 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 9407
25 သြဂုတ် 2019 – တတိယဆု 3945
6 ဇူလိုင်- 2nd Prize Strike 3895
ဇွန်လ ၂၉ ရက် - ပထမဆု အကြိမ် ၇၂၁၆
8 ဇွန်လ - 1st ဆုသပိတ် 4678
ဇွန်လ 1 ရက်နေ့ – 1st ဆု Strike 6519
မေလ 25 ရက်နေ့ – 3rd ဆု Strike 9471
မေလ 22 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 5164
မေလ 11 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 4726
ဧပြီလ 20 ရက်နေ့ - 3rd ဆု Strike 7246
ဧပြီလ 3 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 0070
မတ်လ 17 ရက် - 1st Prize Strike 2036
မတ် ၁၆ – ပထမဆု ၂၃၄၀
မတ်လ 9 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 9681
မတ်လ 2 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 0516
ဖေဖော်ဝါရီ 17 – 1st ဆု Strike 2347
ဖေဖော်ဝါရီ ၃ ရက် - ပထမဆု ၃၅၇၀
ဖေဖော်ဝါရီ 2 – 1st Prize Strike 8437
27 ဇန်နဝါရီ 2018 – 1st ဆု Strike 3120
2018 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ 25 ရက်နေ့ – 1st Prize Strike 7363
14 နိုဝင်ဘာ 2018 – 1st ဆု Strike 4529
11 နိုဝင်ဘာ 2018 – တတိယဆု 8769
3 နိုဝင်ဘာ 2018 – တတိယဆု 6957
14 အောက်တိုဘာလ 2018 – 1st ဆုသပိတ် 2791
2018 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ 14 ရက်နေ့ – 2nd Prize Strike 8596
26 စက်တင်ဘာ 2018 – 2nd Prize Strike 3297
22 စက်တင်ဘာ 2018 – 1st Prize Strike 9438
26 သြဂုတ် 2018 – တတိယဆု 1423
25 သြဂုတ် 2018 – 2nd Prize Strike 0512
4 သြဂုတ် 2018 – 1st ဆုသပိတ် 6591
4 သြဂုတ် 2018 – တတိယဆုသပိတ် 2854
18 ဇူလိုင် 2018 – တတိယဆု သပိတ် ၄၆၉၇
11 ဇူလိုင် 2018 – တတိယဆု 7231
8 ဇူလိုင် 2018 – တတိယဆု သပိတ် 5893
4 ဇူလိုင် 2018 – 1st ဆုသပိတ် 1967
6 ဇွန်လ 2018 – 1st ဆုသပိတ် 4132
27 မေလ 2018 – ပထမဆု 9735
27 မေလ 2018 – တတိယဆု 7394
23 မေလ 2018 - တတိယဆုသပိတ် 2817
16 မေလ 2018 - ဒုတိယဆုသပိတ် 2167
13 မေလ 2018 - ဒုတိယဆုသပိတ် 3987
12 မေလ 2018 - ပထမဆုသပိတ် 5478
5 မေလ 2018 - ဒုတိယဆု 0200
26 ဧပြီလ 2018 – ဒုတိယဆု 3888
28 Jan 2018 – ဒုတိယဆု သပိတ် ၉၄၈၂
23 ဒီဇင်ဘာ 2017 – ဒုတိယဆု 0683
29 နိုဝင်ဘာ 2017 – တတိယဆု 9864
29 အောက်တိုဘာ 2017 – တတိယဆု 5241
7 အောက်တိုဘာ 2017 – 1st Prize Strike 7698
30 စက်တင်ဘာ 2017 – ပထမဆု 0735
17 စက်တင်ဘာ 2017 – 1st Prize Strike 6505
10 စက်တင်ဘာ 2017 – 1st Prize Strike 9371
26 သြဂုတ် 2017 – တတိယဆု 6530
20 သြဂုတ် 2017 – တတိယဆု 4213
19 သြဂုတ် 2017 – တတိယဆု 2658
16 သြဂုတ် 2017 – တတိယဆု ၄၈၃၇
9 ဩဂုတ် 2017 – 1st ဆုသပိတ် 3146
6 သြဂုတ် 2017 – 2nd Prize Strike 6350
26 ဇူလိုင် 2017 – တတိယဆု 6708
1 July 2017 – 1st ဆု Strike 3156
28 ဇွန်လ 2017 – 2nd Prize Strike 8609
25 ဇွန်လ 2017 – 2nd Prize Strike 2980
24 ဇွန်လ 2017 – 2nd Prize Strike 4583
14 ဇွန်လ 2017 - 1st ဆုသပိတ် 5163
3 ဇွန်လ 2017 - ပထမဆု 6829
24 မေလ 2017 - တတိယဆု 6583
မေလ 20 ရက် 2017 – 1st ဆု Strike 2067
23 ဧပြီလ 2017 - တတိယဆု 9846
26 မတ်လ 2017 - 1st ဆု 7160
15 မတ်လ 2017 – 2nd Prize Strike 6254
18 မတ်လ 2017 – 2nd ဆုသပိတ် 1960
1 မတ်လ 2017 – 2nd ဆုသပိတ် 1960
5 Feb 2017 – တတိယဆု ၃၆၉၄
17 ဒီဇင်ဘာ 2016 – 1st Prize Strike 9136
11 ဒီဇင်ဘာ 2016 – တတိယဆု 7014
4 ဒီဇင်ဘာ 2016 – 2nd Prize Strike 1475
3 ဒီဇင်ဘာ 2016 – 2nd Prize Strike 9525
26 နိုဝင်ဘာ 2016 – တတိယဆု 8304
10 Nov 2016 – 1st၊ 2nd Prize Strike 2796၊
19 အောက်တိုဘာ 2016၊ 3rd Prize Strike 5092
16 Oct 2016 တွင် 1st Prize Strike 7986
3 စက်တင်ဘာ 2016၊ 1st Prize Strike 7013
10 ဇူလိုင် 2016၊ 3rd Prize Strike 3198
25 June 2016 တွင် 2nd Prize Strike 4923

Free Premium 4D Predictions – Free for 7 day

 • 4D & Toto ဖြင့် စတင်အနိုင်ရရှိလိုက်ပါ။

  4D နှင့် ToTo အဖွဲ့ဝင်ခြင်း (အချိန်ကန့်သတ်ချက်) အားလုံးကို 20% လျှော့စျေး

  20% လျှော့စျေးများသည် အောက်ဖော်ပြပါခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ ကူပွန်ကုဒ်မလိုအပ်ပါ။

   


   

  တနည်းအားဖြင့် Facebook / Google / Yahoo / Linkedin ဖြင့် 7 ရက်အခမဲ့ ပရီမီယံအဖွဲ့ဝင်ခြင်းနှင့် 4D Ebook အခမဲ့ဝင်ရောက်ပါ။
  "စင်ကာပူ 4D ကိုအနိုင်ရရန် လျှို့ဝှက်ချက် 14 ခု ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။